Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

Sofóniás 1:1–18

1  Júda királyának, Jósiásnak+, Ámon+ fiának napjaiban így szólt Jehova szava Sofóniáshoz, Kúsi fiához, aki Gedália fia, aki pedig Ezékiás fiának, Amáriának fia:  „Bizony eltörlök mindent a föld színéről” — ez Jehova kijelentése.+  „Eltörlöm a földi embert és az állatot.+ Eltörlöm az egek repdeső teremtményeit és a tenger halait,+ a botlásköveket a gonoszokkal együtt;+ kiirtom az embert a föld színéről+ — ez Jehova kijelentése. —  Kinyújtom kezemet Júda ellen és Jeruzsálem minden lakosa ellen,+ és kiirtom erről a helyről Baál maradékát,+ az idegen isten papjainak nevét a papokkal együtt;+  azokat, akik a tetőkön leborulnak az egek serege előtt,+ és azokat, akik meghajolnak,+ és esküsznek Jehovára,+ de esküsznek Malkámra is;+  és azokat, akik elfordulnak Jehova követésétől,+ és akik nem keresték Jehovát és nem tudakozódtak tőle.”+  Hallgassatok a legfőbb Úr, Jehova előtt;+ mert közel van Jehova napja,+ mert Jehova áldozatot készített,+ megszentelte+ meghívottjait.  „Jehova áldozatának napján pedig szemügyre veszem a fejedelmeket és a király fiait,+ és mindazokat, akik idegen ruhát hordanak.+  Figyelmemet odafordítom mindazokra, akik felmennek az emelvényre azon a napon, azokra, akik uruknak házát erőszakkal és csalással töltik meg.+ 10  És azon a napon — ez Jehova kijelentése — kiáltás hangja hallatszik a Hal kapuból+, és jajgatás a második városrészből+, és nagy robaj a dombok+ felől. 11  Jajgassatok,+ Maktes lakosai, mert minden kereskedőnép elhallgattatott,+ mindenki, aki ezüstöt mért, kivágattatott. 12  Abban az időben alaposan átkutatom Jeruzsálemet lámpákkal,+ odafordítom figyelmemet azokra az emberekre, akik olyanok, mint a bor, melynek leülepszik seprője,+ akik ezt mondják szívükben: »Nem tesz Jehova sem jót, sem rosszat.«+ 13  Vagyonuk prédává lesz, házaik pedig elhagyatott pusztasággá.+ Házakat építenek, de nem fogják lakni azokat,+ szőlőket ültetnek, de nem isznak azok borából.+ 14  Jehova nagy napja+ közel van.+ Közel van, és nagyon siet.+ Jehova napjának hangja keserű.+ Kiált akkor a hatalmas.+ 15  A bősz harag napja az, nyomorúság és gyötrelem napja,+ vihar és pusztítás napja, sötétség és homály napja,+ felhő és sűrű homály napja, 16  kürtnek és riadónak+ napja a megerősített városok ellen és a magas saroktornyok+ ellen. 17  Nyomorúságot hozok az emberre, és botorkálnak majd, mint a vakok,+ mert Jehova ellen vétkeztek.+ Vérük kiontatik, mint a por,+ és beleik, mint a ganéj.+ 18  Sem ezüstjük, sem aranyuk nem tudja majd megszabadítani őket Jehova bősz haragjának napján,+ hanem buzgalmának tüze megemészti az egész földet,+ mert pusztítást hoz, rettenetest, a föld minden lakójára.”+

Lábjegyzetek