Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

Róma 4:1–25

4  Mivel ez így van, mit mondjunk Ábrahámról, a mi test szerinti ősatyánkról+?  Ha például Ábrahám cselekedetek eredményeként+ volna igazságossá nyilvánítva, lenne alapja a dicsekvésre, de nem Isten előtt.  Mert mit mond az írás? „Ábrahám hitet gyakorolt Jehovában, és ezt igazságosságul számították be neki.”+  Aki pedig dolgozik,+ annak nem ki nem érdemelt kedvességként+ számítják a fizetséget, hanem adósságként.+  Másfelől, aki nem cselekszik, hanem hisz+ abban, aki igazságossá nyilvánítja az istentelent, annak a hitét számítják be igazságosságul.+  Mint ahogy Dávid is beszél annak az embernek a boldogságáról, akinek az Isten igazságosságot számít be cselekedetektől függetlenül:  „Boldogok, akiknek elnézték+ törvénytelen tetteiket, és akiknek elfedték bűneiket;+  boldog ember az, akinek bűnét Jehova semmiképpen nem fogja számításba venni.”+  Mármost ez a boldogság a körülmetéltekre jön el, vagy a körülmetéletlenekre is?+ Mert ezt mondjuk: „Ábrahámnak igazságosságul számították be a hitét.+ 10  No és milyen körülmények között számították be? Amikor körülmetéltségben volt, vagy amikor körülmetéletlenségben?+ Nem körülmetéltségben, hanem körülmetéletlenségben. 11  És jelet kapott,+ tudniillik a körülmetélkedést, a körülmetéletlenségében meglevő hite általi igazságosság pecsétjeként, hogy az atyja+ legyen mindazoknak, akiknek van hitük+ körülmetéletlenül, hogy igazságosságot számítsanak be nekik, 12  és atyja legyen a körülmetélt utódoknak, nemcsak azoknak, akik ragaszkodnak a körülmetélkedéshez, hanem azoknak is, akik rendezettségben járnak azon hit nyomdokain, amely már a körülmetéletlenségben megvolt Ábrahámnak, a mi atyánknak+. 13  Mert Ábrahámnak vagy a magvának nem törvény révén, hanem a hit+ általi igazságosság révén volt meg az az ígérete+, hogy egy világ örököse lesz. 14  Mert ha a törvényhez ragaszkodók örökösök, akkor hasztalanná lett a hit, és eltöröltetett az ígéret.+ 15  A Törvény a valóságban haragot szül,+ de ahol nincsen törvény, ott törvényszegés sincs.+ 16  Ezért a hit eredményeként volt ez, hogy ki nem érdemelt kedvesség+ szerint legyen, azért hogy biztos legyen az ígéret+ az ő egész magvának,+ nemcsak a Törvényhez ragaszkodónak, hanem az Ábrahám hitéhez ragaszkodónak is. (Ő mindnyájunknak atyja+, 17  mint ahogy meg van írva: „Sok nemzet atyjává neveztelek ki téged.”)+ Ez annak színe előtt történt, akiben hitt, igen, Istené előtt, aki megeleveníti a halottakat,+ és úgy hívja a nem létezőket, mintha léteznének.+ 18  Túl minden reménységen bár, mégis reménység alapján hitt,+ hogy sok nemzet+ atyjává legyen, összhangban azzal, ami megmondatott: „Így lesz a te magoddal is.”+ 19  És, bár nem gyengült meg a hitben, tekintetbe vette saját testét, az akkor már elhaltat,+ minthogy körülbelül százéves volt,+ és Sára méhének elhalt voltát is.+ 20  De az Isten ígérete+ miatt nem ingadozott hitetlenségben+, hanem hatalmassá lett hite által,+ dicsőséget adott az Istennek, 21  és teljesen meg volt róla győződve, hogy amit Ő megígért, meg is tudja tenni.+ 22  Ezért „ezt igazságosságul számították be neki”.+ 23  Az azonban, hogy „beszámították+ neki”, nem csupán őérte íratott meg,+ 24  hanem értünk is, akiknek be kell hogy számítsák, mert hiszünk abban, aki feltámasztotta Jézust, a mi Urunkat a halottak közül.+ 25  Ő odaadatott vétségeinkért,+ és feltámasztatott a mi igazságossá nyilvánításunkért.+

Lábjegyzetek