Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

Róma 16:1–27

16  Ajánlom nektek testvérnőnket, Főbét, aki a kenkreai+ gyülekezet szolgája+,  hogy fogadjátok őt szívesen+ az Úrban a szentekhez méltó módon, és hogy segítsétek mindenben, amiben szüksége lehet rátok,+ mert ő is olyannak bizonyult, aki sokaknak védelmezője, igen, nekem is.  Adjátok át üdvözletemet Priszkának és Akvilának,+ akik munkatársaim+ Krisztus Jézusban,  akik a saját nyakukat kockáztatták+ lelkemért, és akiknek nemcsak én mondok köszönetet,+ hanem a nemzetek gyülekezetei is mind;  és üdvözöljétek a házukban levő gyülekezetet.+ Üdvözöljétek az én szeretett Epenétuszomat, aki Ázsiának zsengéje+ Krisztus számára.  Üdvözöljétek Máriát, aki sokat fáradozott értetek.  Üdvözöljétek Andronikuszt és Júniászt, rokonaimat+ és fogolytársaimat+, akik jeles emberek az apostolok között, és akik régebben vannak egységben+ Krisztussal, mint én.  Adjátok át üdvözletemet+ Ampliátusznak, akit szeretek az Úrban.  Üdvözöljétek Urbánuszt, aki munkatársunk Krisztusban, és az én szeretett Sztakiszomat. 10  Üdvözöljétek+ a Krisztusban helyeselt Apellészt. Üdvözöljétek az Arisztobulusz háznépéből valókat. 11  Üdvözöljétek Heródiont, a rokonomat.+ Üdvözöljétek a Nárcisszusz háznépéből valókat, akik az Úrban vannak.+ 12  Üdvözöljétek Trifénát és Trifószát, az asszonyokat, akik keményen dolgoznak az Úrban. Üdvözöljétek Persziszt, a mi szeretettünket, mert ez az asszony sokat fáradozott az Úrban. 13  Üdvözöljétek Rúfuszt, a kiválasztottat az Úrban, és anyját, aki nekem is anyám. 14  Üdvözöljétek Aszinkrituszt, Flegont, Hermészt, Patrobászt, Hermászt és a velük levő testvéreket. 15  Üdvözöljétek Filológuszt és Júliát, Néreuszt és nővérét, és Olimpászt, és a velük levő szenteket mind.+ 16  Üdvözöljétek egymást szent csókkal.+ Üdvözöl benneteket a Krisztus összes gyülekezete. 17  Buzdítalak pedig titeket, testvérek, hogy tartsátok a szemeteket azokon, akik meghasonlásokat támasztanak,+ és botránkozásra adnak alkalmakat, ellentétben azzal a tanítással,+ amelyet tanultatok, és kerüljétek őket.+ 18  Mert az ilyenek nem Krisztusnak, a mi Urunknak a rabszolgái, hanem a saját hasukéi,+ és mézesmázoskodással+ meg hízelkedő beszéddel+ tévútra vezetik az álnokság nélküliek szívét. 19  Mert a ti engedelmességetek mindenki előtt ismertté vált.+ Örvendezek is miattatok. Ám azt akarom, hogy bölcsek+ legyetek a jóban, de ártatlanok+ a rosszban.+ 20  A békét adó Isten+ pedig rövidesen összemorzsolja Sátánt+ a lábatok alatt. Jézusnak, a mi Urunknak a ki nem érdemelt kedvessége legyen veletek!+ 21  Üdvözöl titeket Timóteusz, a munkatársam, csakúgy, mint Lúciusz, Jáson és Szoszipáter, a rokonaim+. 22  Üdvözöllek titeket az Úrban én, Terciusz, aki leírtam ezt a levelet. 23  Üdvözöl titeket Gájusz,+ aki vendéglátóm nekem és az egész gyülekezetnek.+ Üdvözöl titeket Erásztusz, a várossáfár, csakúgy, mint Kvártusz, a testvére. 24  —— 25  Annak pedig,+ aki meg tud szilárdítani benneteket az általam hirdetett jó hírrel és a Jézus Krisztus prédikálásával összhangban, azon szent titok+ kinyilatkoztatása szerint, melyet hosszú-hosszú időkön át hallgatás fedett, 26  de amely most nyilvánvalóvá tétetett,+ és a prófétai írások révén az összes nemzet között ismertté vált az örök Isten parancsával összhangban, hogy elősegítse a hitből fakadó engedelmességet:+ 27  őneki, az egyedül bölcs+ Istennek dicsőség+ legyen Jézus Krisztus+ által örökké! Ámen.

Lábjegyzetek