Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

Nehémiás 8:1–18

8  És az egész nép egy emberként+ összegyülekezett a Víz kapu+ előtti köztéren+. Majd azt mondták Ezsdrásnak+, a másolónak, hogy hozza elő a könyvet+ Mózes törvényéről+, amelyet Jehova parancsolt Izraelnek.+  Ezsdrás pap+ tehát a hetedik hónap+ első napján előhozta a törvényt a gyülekezet elé,+ amely férfiakból, nőkből és mindazokból állt, akik elég értelmesek+ voltak ahhoz, hogy figyeljenek.  És felolvasott+ abból a Víz kapu előtti köztérrel szemben, virradattól+ egészen délig, a férfiak, nők és mindazok előtt, akik értelmesek voltak; és az egész nép figyelmes+ füllel+ hallgatta a törvény könyvét.  Ezsdrás, a másoló egy faemelvényen állt,+ amelyet erre az alkalomra készítettek; ott állt mellette Mattitja, Sema, Anája, Uriás, Hilkija és Maáséja a jobbja felől, a balja felől pedig Pedája, Misáel, Malkija+, Hásum+, Has-Baddána, Zakariás és Mesullám.  És Ezsdrás felnyitotta+ a könyvet az egész nép szeme láttára, mert az egész nép fölött volt; s amikor felnyitotta, az egész nép felállt.+  Ezsdrás ekkor áldotta Jehovát,+ a nagy és igaz Istent, az egész nép pedig így felelt rá: „Ámen! Ámen!”,+ és felemelték kezeiket.+ Majd mélyen meghajoltak,+ és arccal a földre borultak Jehova előtt.+  A lévita Jésua, Báni, Serébia+, Jámin, Akkub, Sabbetai, Hódija, Maáséja, Kelita, Azária, Jozabád+, Hanán és Pelája+ pedig megmagyarázták a törvényt a népnek,+ és a nép eközben állva maradt.+  Felolvastak+ a könyvből, az igaz Isten törvényéből, kifejtették azt, és értelmet vittek bele; segítettek megérteni az olvasottakat.+  Nehémiás+, vagyis a tirsáta+, és Ezsdrás+ pap, a másoló, valamint a népet oktató léviták így szóltak az egész néphez: „E mai nap szent Jehovának, a ti Isteneteknek.+ Ne keseregjetek, és ne sírjatok!”+ Mert az egész nép sírt, amikor a törvény szavait hallotta.+ 10  És ezt mondta nekik: „Menjetek, egyetek kövért és igyatok édeset, küldjetek részt+ annak is, akinek semmi sem készíttetett, mert szent ez a nap a mi Urunknak. Ne bánkódjatok, hisz Jehova öröme a ti erődítményetek.” 11  A léviták pedig az egész népet csendre intették ezt mondva: „Csendesedjetek el, hiszen szent ez a nap! Ne bánkódjatok!” 12  Elment azért az egész nép, hogy egyen, igyon, részt küldjön,+ és nagy vigasságot tartson,+ mert megértették a tudtukra adott szavakat.+ 13  A második napon az egész nép atyáinak fői, a papok és a léviták Ezsdráshoz, a másolóhoz gyülekeztek, hogy betekintést nyerjenek a törvény szavaiba.+ 14  Ekkor megtalálták leírva a törvényben, amelyet Jehova parancsolt Mózes által,+ hogy Izrael fiainak lombsátrakban+ kell lakniuk a hetedik hónapban tartott ünnep idején,+ 15  és ki kell hirdetniük,+ és közhírré kell tenniük valamennyi városukban és egész Jeruzsálemben+: „Menjetek ki a hegyekbe+, és hozzatok olajfaleveleket+ és olajban gazdag fának meg mirtuszfának lombját, pálmalombot és sűrű ágú fáknak lombjait, hogy lombsátrakat készítsetek a leírtak szerint.” 16  A nép pedig kiment, behozta azokat, és lombsátrakat készített magának, mindenki a maga háztetőjén+, az udvaraikban, meg az igaz Isten házának udvaraiban+, a Víz kapu+ közterén+ és az Efraim kapu+ közterén. 17  A fogságból visszatértek egész gyülekezete tehát lombsátrakat készített, és lombsátrakban lakott; bizony, Izrael fiai nem tettek így Józsuénak, Nún fiának+ napjai óta mindeddig a napig; így hát igen nagy volt az örvendezés.+ 18  Napról napra felolvastak az igaz Isten törvényének könyvéből,+ az első naptól fogva az utolsó napig; hét napon át tartották az ünnepet, a nyolcadik napon pedig ünnepi gyülekezés volt az előírás szerint.+

Lábjegyzetek