Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

Nehémiás 7:1–73

7  És történt, hogy mihelyt újjáépült+ a fal, azonnal feltettem az ajtókat.+ Majd ki lettek jelölve a kapuőrök+, az énekesek+ és a léviták+.  Azután Jeruzsálem parancsnokául neveztem ki Hanánit+, a testvéremet, és Hanániát, a vár+ fejedelmét, mivel igen megbízható+ férfi volt, és jobban félte+ az igaz Istent, mint sokan mások.  És így szóltam hozzájuk: „Jeruzsálem kapuit+ ne nyissák ki, míg a nap melegen nem süt; mialatt ők ott állnak, zárják és reteszeljék be az ajtókat.+ És állíts őröket Jeruzsálem lakói közül, mindegyiket a maga őrhelyére, mindegyiket a maga háza elé.”+  A város pedig széles volt és nagy, de kevés ember volt benne,+ és még házak sem épültek.  De Istenem a szívembe adta,+ hogy összegyűjtsem az előkelőket, a helytartókat meg a népet, hogy bejegyeztessék magukat a származási jegyzékbe.+ Ekkor megtaláltam azok származási jegyzékének könyvét+, akik elsőként jöttek fel, és ezt találtam benne leírva:  Ezek a tartomány+ fiai, akik kijöttek a száműzöttek fogságából+, akiket Nabukodonozor+, Babilon királya vitt száműzetésbe,+ s akik később visszatértek Jeruzsálembe és Júdába, mindenki a maga városába,+  akik Zorobábellel+, Jésuával+, Nehémiással, Azáriával, Raámiával, Nahamánival, Márdokeussal+, Bilsánnal, Misperettel, Bigvaival, Néhummal és Baánahhal érkeztek. Az Izrael népe közül való férfiak száma a következő:  Paros+ fiai kétezer-egyszázhetvenketten;  Sefátia fiai+ háromszázhetvenketten; 10  Arah fiai+ hatszázötvenketten; 11  Pahat-Moáb fiai+, Jésua és Joáb fiai+ közül kétezer-nyolcszáztizennyolcan; 12  Elám fiai+ ezerkétszázötvennégyen; 13  Zattu fiai+ nyolcszáznegyvenöten; 14  Zakkai fiai+ hétszázhatvanan; 15  Binnui fiai+ hatszáznegyvennyolcan; 16  Bebai fiai+ hatszázhuszonnyolcan; 17  Azgád fiai+ kétezer-háromszázhuszonketten; 18  Adónikám fiai+ hatszázhatvanheten; 19  Bigvai fiai+ kétezer-hatvanheten; 20  Adin fiai+ hatszázötvenöten; 21  Áter fiai+ Ezékiás ágán kilencvennyolcan; 22  Hásum fiai+ háromszázhuszonnyolcan; 23  Bécai fiai+ háromszázhuszonnégyen; 24  Hárif fiai+ száztizenketten; 25  Gibeon+ fiai kilencvenöten; 26  Betlehem+ és Netófa+ férfiai száznyolcvannyolcan; 27  Anatót+ férfiai százhuszonnyolcan; 28  Bét-Azmávet+ férfiai negyvenketten; 29  Kirját-Jeárim+, Kefira+ és Beérót+ férfiai hétszáznegyvenhárman; 30  Ráma+ és Géba+ férfiai hatszázhuszonegyen; 31  Mikmász+ férfiai százhuszonketten; 32  Bétel+ és Ai+ férfiai százhuszonhárman; 33  a másik Nébó férfiai+ ötvenketten; 34  a másik Elám fiai+ ezerkétszázötvennégyen; 35  Hárim fiai+ háromszázhúszan; 36  Jerikó fiai+ háromszáznegyvenöten; 37  Lód+, Hádid+ és Onó+ fiai hétszázhuszonegyen; 38  Szenáa fiai+ háromezer-kilencszázharmincan. 39  A papok: a Jésua házából való Jedája fiai+ kilencszázhetvenhárman; 40  Immér fiai+ ezerötvenketten; 41  Pashúr fiai+ ezerkétszáznegyvenheten; 42  Hárim+ fiai ezertizenheten. 43  A léviták: Hódeva fiainak,+ Jésuának, vagyis Kadmielnek fiai+ hetvennégyen. 44  Az énekesek+, Asáf+ fiai száznegyvennyolcan. 45  A kapuőrök+: Sallum+ fiai, Áter fiai, Talmon+ fiai, Akkub+ fiai, Hatita fiai, Sóbai fiai+ százharmincnyolcan. 46  A nétineusok+: Ciha fiai, Hásufa fiai, Tabbaot fiai,+ 47  Kérósz fiai, Szía fiai, Pádón fiai,+ 48  Lebána fiai, Hagába fiai,+ Salmai fiai, 49  Hanán fiai+, Giddél fiai, Gahar fiai, 50  Reája fiai+, Recin fiai+, Nekóda fiai, 51  Gazzám fiai, Uzza fiai, Paseah fiai, 52  Bésai fiai+, Meunim fiai, Nefuseszim fiai,+ 53  Bakbuk fiai, Hakufa fiai, Harhur fiai,+ 54  Baclit fiai, Mehida fiai, Harsa fiai,+ 55  Barkósz fiai, Sisera fiai, Temah fiai,+ 56  Neciah fiai, Hatifa fiai.+ 57  Salamon szolgáinak fiai+: Szótai fiai, Szóferet fiai, Perida fiai,+ 58  Jaála fiai, Darkón fiai, Giddél fiai,+ 59  Sefátia fiai, Hattil fiai, Pókeret-Haccebaim fiai, Ámon fiai.+ 60  A nétineusok+ és Salamon szolgáinak fiai összesen háromszázkilencvenketten voltak. 61  Ezek voltak azok, akik Tel-Melahból, Tel-Harsából, Kerubból, Addonból és Immérből jöttek fel,+ de ők nem tudták megmondani atyáik házát és eredetüket, hogy Izrael népe közül valók-e: 62  Delája fiai, Tóbiás fiai, Nekóda fiai+ hatszáznegyvenketten. 63  A papok közül:+ Habája fiai, Hakkóc+ fiai, Barzillai fiai,+ aki a gileádi Barzillai+ lányai közül vett magának feleséget, s az ő nevük után nevezték őt. 64  Ezek voltak azok, akik keresték a bejegyzésüket, hogy nyilvánosan igazolják leszármazásukat, de nem találták meg,+ ezért mint beszennyezetteket, kirekesztették őket a papságból.+ 65  A tirsáta+ pedig azt mondta nekik, hogy ne egyenek+ abból, ami szentséges, mindaddig, míg a pap fel nem áll az urimmal+ és tummimmal+. 66  Az egész gyülekezetben összesen negyvenkétezer-háromszázhatvanan voltak,+ 67  a rabszolgáikat+ és rabszolgaleányaikat leszámítva, akik hétezer-háromszázharmincheten voltak;+ és volt még kétszáznegyvenöt férfi+ és női+ énekesük. 68  Hétszázharminchat lovuk és kétszáznegyvenöt öszvérük volt.+ 69  Tevéből négyszázharmincöt volt, szamárból+ pedig hatezer-hétszázhúsz.+ 70  Némelyek az atyai+ háznépek fői+ közül adakoztak a munkára.+ A tirsáta+ ezer aranydrachmát adott a kincsekhez, meg ötven tálat és ötszázharminc papi köntöst+. 71  És némelyek az atyai háznépek fői közül húszezer aranydrachmát és kétezer-kétszáz ezüstminát adtak a kincsekhez a munkára.+ 72  A nép többi része pedig húszezer aranydrachmát, kétezer ezüstminát és hatvanhét papi köntöst adományozott. 73  A papok+, a léviták, a kapuőrök, az énekesek+ és némelyek a nép közül, meg a nétineusok+ egész Izraellel együtt letelepedtek városaikban.+ A hetedik hónap beköszöntével+ Izrael fiai már a városaikban voltak.+

Lábjegyzetek