Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA (2003-AS KIADÁS) Lásd a 2017-es átdolgozott kiadást

Nehémiás 12:1–47

12  Ezek voltak a papok és a léviták, akik felmentek Zorobábellel+, Sealtielnek+ a fiával meg Jésuával+: Serája, Jeremiás, Ezsdrás,  Amária+, Malluk, Hattus,  Sekánia, Rehum, Meremót,  Iddó, Ginnetói, Abija,  Mijámin, Maádia, Bilga,  Semája+, Jojárib, Jedája+,  Sallu, Ámók+, Hilkija, Jedája+. Ezek voltak a papok főemberei és az ő testvéreik Jésuának+ napjaiban.  A léviták pedig: Jésua+, Binnui+, Kadmiel+, Serébia, Júda, Mattánia+, azok élén, akik hálát adtak, ő meg a testvérei.  És Bakbukia meg Unni, az ő testvéreik, velük szemben álltak őrszolgálatban. 10  Jésua nemzette Joákimot+, Joákim nemzette Eliásibot+, Eliásib pedig Jójadát+. 11  Jójada nemzette Jonatánt, Jonatán nemzette Jadduát+. 12  Joákim napjaiban pedig ezek voltak a papok, az atyai háznépek fői:+ Serájának+ Merája, Jeremiásnak Hanánia, 13  Ezsdrásnak+ Mesullám, Amáriának Johanán, 14  Mallukinak Jonatán, Sebániának+ József, 15  Hárimnak+ Adna, Mérajótnak Helkai, 16  Iddónak Zakariás, Ginnetonnak Mesullám, 17  Abijának+ Zikri, Minjáminnak . . . , Moádiának Piltai, 18  Bilgának+ Sammua, Semájának Jonatán, 19  Jojáribnak Mattenai, Jedájának+ Uzzi, 20  Szallainak Kallai, Ámóknak Éber, 21  Hilkijának Hasábia, Jedájának+ Netánel. 22  Bejegyezték a lévitákat Eliásib+, Jójada+, Johanán és Jaddua+ napjaiban mint az atyai háznépek főit, valamint a papokat is, egészen a perzsa Dáriusz királyságának idejéig. 23  Lévi fiait, mint atyai háznépek főit,+ bejegyezték a krónikás könyvbe, egészen Eliásib fiának, Johanánnak a napjaiig. 24  A léviták fői Hasábia, Serébia+ és Kadmiel+ fia, Jésua voltak, és velük szemben testvéreik, hogy dicséretet mondjanak, és hálát adjanak, az igaz Isten emberének, Dávidnak parancsolata+ szerint, egyik őrcsapat a másikhoz igazodva. 25  Mattánia+, Bakbukia, Abdiás, Mesullám, Talmon és Akkub+ álltak őrt mint kapuőrök+, és őrcsapatot alkottak a kapuk raktárainál. 26  Ők Joákim+ napjaiban éltek, aki Jésuának+, Jocadák+ fiának a fia, valamint Nehémiás+ kormányzónak meg Ezsdrás+ papnak, a másolónak+ napjaiban. 27  Jeruzsálem falának felavatásakor+ keresték a lévitákat, hogy elhozzák őket minden helyükről Jeruzsálembe, hogy avatást tartsanak és örvendezzenek hálaadással+, énekkel+, cintányérokkal, húros hangszerekkel+ és hárfákkal+. 28  És az énekesek fiai összegyülekeztek még a Jordán-környékről+ is, Jeruzsálem egész környékéről és a netófaiak+ településeiről, 29  Bét-Gilgálból+ és Géba+ meg Azmávet+ mezőiről, mert voltak olyan települések+, amelyeket az énekesek építettek maguknak Jeruzsálem körül. 30  És a papok meg a léviták megtisztították+ magukat, megtisztították a népet+, a kapukat+ és a falat+. 31  Majd felvittem Júda fejedelmeit+ a falra. Ezután kijelöltem két hatalmas hálaadó énekkart+ és menetet, és az egyik jobbra ment a falon a Szemét kapuhoz+. 32  Hosája és Júda fejedelmeinek a fele pedig utánuk ment, 33  Azária is, és Ezsdrás, Mesullám, 34  Júda, Benjámin, Semája és Jeremiás; 35  és a papok fiai közül is trombitával+, Zakariás, Jonatán fia, aki Semája fia, aki Mattánia fia, aki Mikája fia, aki Zakkur+ fia, aki Asáf+ fia, 36  meg az ő testvérei: Semája, Azarel, Milalai, Gilalai, Máaj, Netánel, Júda és Hanáni, Dávidnak, az igaz Isten emberének éneket kísérő hangszereivel+; és Ezsdrás+, a másoló haladt előttük. 37  Majd a Forrás kapunál+, egyenesen előre, felmentek Dávid városának+ a lépcsőjén+, a fal emelkedőjén Dávid háza fölé, egészen a Víz kapuig+, keletre. 38  A másik hálaadó énekkar+ elöl ment, én pedig mögötte a nép felével, a Sütőkemencék tornya+ fölötti falon a Széles falhoz+, 39  az Efraim kapu+ felett az Óváros kapuhoz+, majd egészen a Hal kapuig+, Hanánel tornyáig+, meg a Mea toronyig+, és tovább a Juh kapuhoz+; majd megálltak az Őr kapunál. 40  Végül a két hálaadó énekkar+ megállt az igaz Isten házánál+, én is, meg a helytartók fele velem,+ 41  valamint a papok, Eljákim, Maáséja, Minjámin, Mikája, Eljoénai, Zakariás, Hanánia a trombitákkal+, 42  meg Maáséja, Semája, Eleázár, Uzzi, Johanán, Malkija, Elám és Ézer. És az énekesek, akik Izráhia felvigyázóval voltak, továbbra is hallatták a hangjukat.+ 43  Nagy áldozatokkal áldoztak azon a napon,+ és örvendeztek,+ mert az igaz Isten nagy örömet adott nekik.+ Az asszonyok+ és a gyermekek+ is örvendeztek, így Jeruzsálem örvendezése messzire hallatszott.+ 44  Ezenkívül kijelöltek azon a napon férfiakat a készletek+, adományok+, zsengék+ és a tizedek+ termei+ fölé, hogy begyűjtsék azokba a városok mezőiről a törvényben előírt részt+ a papok és a léviták+ számára; mert Júda örvendezése a papok és a léviták+ miatt volt, akik szolgálatot végeztek. 45  És kezdték ellátni Istenük iránti kötelezettségeiket+, és a tisztulással kapcsolatos kötelezettségeket+ — ugyanígy az énekesek+ és a kapuőrök+ is —, Dávidnak és fiának, Salamonnak parancsolata szerint. 46  Mert Dávid és Asáf napjaiban, a régmúlt időkben voltak vezetői az énekeseknek+ és az Istennek szóló dicséret és hálaadás énekének.+ 47  És egész Izrael Zorobábel+ napjaiban és Nehémiás+ napjaiban megadta az énekeseknek+ és a kapuőröknek+ járó részt a napi szükséglet szerint, és odaszentelték azokat a lévitáknak,+ a léviták pedig odaszentelték Áron fiainak.

Lábjegyzetek