Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA (2003-AS KIADÁS) Lásd a 2017-es átdolgozott kiadást

Nehémiás 11:1–36

11  A nép fejedelmei+ Jeruzsálemben laktak,+ a nép többi része felől pedig sorsot+ vetettek, hogy minden tíz emberből egyet Jeruzsálembe, a szent városba+ vigyenek lakni, és a többi kilenc más városokban lakjon.  A nép pedig áldotta+ mindazokat az embereket, akik önként vállalták,+ hogy Jeruzsálemben laknak.  És ezek a tartomány+ főemberei, akik Jeruzsálemben laktak;+ ám Izrael+, a papok+, a léviták+, a nétineusok+ és Salamon szolgáinak a fiai+ Júda városaiban laktak, mindegyik a maga birtokán, a városaikban.+  Laktak még Jeruzsálemben Júda fiai és Benjámin fiai közül is.+ Júda fiai közül Atája, Uzziás fia, aki Zakariás fia, aki Amária fia, aki Sefátia fia, aki Mahalalel fia, aki Pérec+ fiai közül való;  és Maáséja, Báruk fia, aki Kolhóze fia, aki Hazaja fia, aki Adája fia, aki Jojárib fia, aki a selanita fiának, Zakariásnak fia.  Pérec összes fia, aki Jeruzsálemben lakott, négyszázhatvannyolc rátermett férfi volt.  Ezek voltak Benjámin+ fiai: Sallu, Mesullám+ fia, aki Jóed fia, aki Pedája fia, aki Kolája fia, aki Maáséja fia, aki Itiel fia, aki Jesája fia;  őutána Gabbai és Szallai, összesen kilencszázhuszonnyolcan;  és Jóel, Zikri fia, aki felvigyázó volt felettük, és Júda, Hasszenua fia, aki a második ember volt a város felett. 10  A papok közül: Jedája, aki Jojárib+ fia, Jákin+, 11  Serája, Hilkija fia, aki Mesullám fia,+ aki Cádók fia,+ aki Mérajót fia, aki Ahitubnak,+ az igaz Isten háza vezetőjének a fia; 12  meg testvéreik, a házon dolgozók,+ nyolcszázhuszonketten; és Adája, Jerohám fia,+ aki Pelália fia, aki Amci fia, aki Zakariás fia, aki Pashúr+ fia, aki Malkija fia+, 13  meg testvérei, az atyai háznépek fői,+ kétszáznegyvenketten, és Amasszai, Azarel fia, aki Ahzai fia, aki Mesillémót fia, aki Immér fia, 14  meg testvéreik, erős, vitéz férfiak+, százhuszonnyolcan; Zabdiel, a nagy emberek fia volt a felvigyázójuk+. 15  A léviták közül:+ Semája, Hassub fia, aki Azrikám fia, aki Hasábia fia,+ aki Bunni fia, 16  és Sabbetai+ meg Jozabád+ a léviták fői közül, akik az igaz Isten házával kapcsolatos külső tennivalókat felügyelték; 17  és Mattánia+, Mika fia, aki Zabdi fia, aki Asáf fia,+ a dicsérő éneklés vezetője,+ ő zengett dicséretet az imánál,+ és Bakbukia, aki második volt testvérei közül, és Abda, Sammua fia, aki Galál fia,+ aki Jedutun+ fia. 18  A léviták összesen kétszáznyolcvannégyen voltak a szent városban+. 19  A kapuőrök+, Akkub, Talmon+ és az ő testvéreik, akik a kapuknál őrködtek,+ százhetvenketten. 20  Izraelnek, a papoknak és a lévitáknak a fennmaradó része pedig Júda többi városában volt, mindegyik a maga örökségén.+ 21  A nétineusok+ az Ófelen+ laktak; és Ciha meg Gispa állt a nétineusok felett. 22  A jeruzsálemi léviták felvigyázója+ pedig Uzzi volt — Báni fia, aki Hasábia fia, aki Mattánia+ fia, aki Mika fia+ —, Asáf+ fiai, az énekesek+ közül, az igaz Isten házán végzett munkával kapcsolatban. 23  A király parancsot adott ki érdekükben,+ és az énekesek meghatározott ellátást kaptak a mindennapi szükségleteik szerint.+ 24  Petáhia, Mesézabel fia, aki Zerahnak, Júda fiának fiai közül való, ő állt a király mellett a nép minden ügyében. 25  Ami a mezőkön lévő településeket+ illeti, voltak néhányan Júda fiai közül, akik Kirját-Arbában+ meg annak alárendelt városaiban laktak, Dibonban meg annak alárendelt városaiban, és Jekabceélben+ meg annak településein, 26  és Jésuában, Móladában+, Bét-Peletben+, 27  Hacar-Suálban+ és Beér-Sebában+ meg annak alárendelt városaiban, 28  és Ciklágban+, Mekónában meg annak alárendelt városaiban, 29  és Én-Rimmonban+, Córában+, Jármutban+, 30  Zanoahban+ és Adullámban+ meg azok településein, Lákisban+ meg annak mezőin, Azekában+ meg annak alárendelt városaiban. És tábort ütöttek Beér-Sebától egészen a Hinnom-völgyig+. 31  Benjámin fiai Gébából+, Mikmásból+, Ajából+ és Bételből+ meg annak alárendelt városaiból, 32  Anatótból+, Nóbból+, Anániából, 33  Hácorból, Rámából+, Gittaimból+, 34  Hádidból, Ceboimból, Neballátból, 35  Lódból+ és Onóból+, a mesteremberek völgyéből voltak. 36  A léviták közül voltak olyan, Júdából való csoportok, melyek Benjáminban telepedtek le.

Lábjegyzetek