Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

Malakiás 3:1–18

3  „Íme! Elküldöm követemet,+ és ő utat készít előttem.+ És hirtelen eljön az Ő templomához+ az igaz Úr,+ akit ti kerestek, és a szövetség+ követe,+ akiben gyönyörködtök.+ Íme, eljön” — ezt mondja a seregek Jehovája.+  „De ki viseli majd el az ő eljövetelének napját,+ és ki áll meg, amikor megjelenik?+ Mert olyan lesz ő, mint az olvasztó tüze,+ és mint a ruhamosók+ lúgja+.  Ül majd, mint az ezüst olvasztója és tisztítója,+ és megtisztítja Lévi fiait+. Megtisztítja őket, mint az aranyat+ és az ezüstöt; és Jehovának oly népe lesz, amely igazságosságban visz ajándékfelajánlást+.  Júda és Jeruzsálem ajándékfelajánlása kedves lesz Jehova előtt,+ miként a régmúlt napokban, miként a hajdani esztendőkben.+  Ítéletre jövök hozzátok,+ és gyors tanú+ leszek a varázslók+, a házasságtörők+, a hamisan esküdők,+ meg azok ellen, akik tisztességtelenül bánnak a napszámos bérével,+ az özveggyel+ és az apátlan fiúval,+ valamint azok ellen, akik eltaszítják a jövevényt,+ és nem félnek engem”+ — ezt mondja a seregek Jehovája.  „Mert én vagyok Jehova, én meg nem változom.+ Ti pedig Jákob fiai vagytok, és nem pusztultatok el.+  Ősatyáitok napjaitól fogva eltértetek rendelkezéseimtől, és nem tartottátok meg azokat.+ Térjetek hát vissza hozzám, és én is visszatérek hozzátok!”+ — ezt mondja a seregek Jehovája. És ti ezt kérditek: „Hogyan térjünk vissza?”  „Megrabolhatja-e Istent a földi ember? Ti azonban megraboltok engem.” És ti ezt kérditek: „Hogyan raboltunk meg?” „A tizedekkel és az adományokkal.  Átokkal átkoztok+ és megraboltok engem — az egész nemzet. 10  Hozzátok be a teljes tizedet+ a tárházba, hogy legyen eleség a házamban,+ és kérlek, ezzel tegyetek próbára engem+ — mondja a seregek Jehovája —, hogy nem nyitom-e meg nektek az egek zsilipjeit,+ és nem árasztok-e reátok áldást megelégedésig.”+ 11  „Megdorgálom majd értetek a kártevőt+; nem pusztítja földetek termését, és mezőtök szőlője sem lesz terméketlen”+ — ezt mondja a seregek Jehovája. 12  „Minden nemzet boldognak mond majd benneteket,+ mivel gyönyörűség földjévé lesztek”+ — ezt mondja a seregek Jehovája. 13  „Kemény szavakat szóltatok ellenem”+ — mondja Jehova. Ti pedig ezt kérditek: „Mit beszéltünk volna egymással ellened?”+ 14  „Azt mondjátok: »Hiábavaló az Isten szolgálata.+ Mi hasznunk van abból, hogy eleget teszünk az iránta való kötelezettségeinknek, és hogy szomorúan járunk a seregek Jehovája miatt?+ 15  Most azért boldognak mondjuk az elbizakodottakat.+ A gonosztevők is gyarapodnak,+ próbára teszik Istent, mégsem esik bántódásuk.«”+ 16  Akkor a Jehovát félők+ beszélgettek egymással, mindegyik a maga társával; Jehova pedig figyelt és hallgatta őket.+ És emlékkönyvet kezdtek írni őelőtte+ azokról, akik félik Jehovát, és azokról, akik gondolnak az ő nevére.+ 17  „Enyéim lesznek+ — mondja a seregek Jehovája — azon a napon, amelyen különleges tulajdont hozok létre.+ Könyörületes leszek hozzájuk, mint ahogyan könyörületes a férfi a fiához, aki szolgálja őt.+ 18  Ti pedig újra látni fogjátok a különbséget az igazságos és a gonosz között,+ aközött, aki szolgálja Istent, és aközött, aki nem szolgálja őt.”+

Lábjegyzetek