Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA (2003-AS KIADÁS) Lásd a 2017-es átdolgozott kiadást

Máté 4:1–25

4  Akkor a szellem felvezette Jézust a pusztába+, hogy az Ördög megkísértse+ őt.  Miután negyven nap és negyven éjjel böjtölt,+ megéhezett.  Ekkor a Kísértő+ odament, és ezt mondta neki: „Ha Isten fia vagy,+ mondd ezeknek a köveknek, hogy váljanak kenyérré.”  De ő ezt felelte: „Meg van írva: »Ne csak kenyérrel éljen az ember, hanem minden kijelentéssel, amely Jehova szájából származik.«”+  Akkor az Ördög magával vitte őt a szent városba+, odaállította a templom párkányára,  és ezt mondta neki: „Ha Isten fia vagy, vesd le magadat;+ mert meg van írva: »Parancsot ad felőled angyalainak, és tenyerükön fognak hordozni, hogy soha ne üsd kőbe a lábad.«”+  Jézus így szólt hozzá: „Viszont meg van írva: »Ne tedd próbára Jehovát, a te Istenedet.«”+  Ismét magával vitte őt az Ördög, most egy rendkívül magas hegyre, és megmutatta neki a világ összes királyságát+ és azok dicsőségét,  majd ezt mondta neki: „Mindezeket neked adom,+ ha leborulsz, és imádatot mutatsz be nekem.”+ 10  Akkor Jézus így szólt hozzá: „Eredj el, Sátán! Mert meg van írva: »Jehovát, a te Istenedet imádd,+ és egyedül neki+ végezz szent szolgálatot.«”+ 11  Akkor elhagyta őt az Ördög,+ és íme, angyalok jöttek, és szolgálni kezdtek neki.+ 12  Mikor pedig hallotta, hogy Jánost letartóztatták,+ elment Galileába+. 13  Miután Názáretet elhagyta, Kapernaumba+ ment, és ott letelepedett a tenger mellett, Zebulon és Naftali+ területén, 14  hogy beteljesedjen, ami megmondatott Ézsaiás próféta által, aki így szólt: 15  „Ó, Zebulon földje és Naftali földje a tenger útja mentén, a Jordánon túl, a nemzetek Galileája+! 16  A sötétségben+ ülő nép nagy világosságot+ látott, és akik a halál árnyékának földjén ültek, azoknak világosság+ támadt.”+ 17  Ettől fogva kezdett Jézus prédikálni, ezt mondva: „Tanúsítsatok megbánást,+ mert elközeledett az egek királysága.”+ 18  A Galileai-tenger mellett járva meglátott két testvért, Simont+, akit Péternek+ hívnak, és testvérét, Andrást, amint halászhálót eresztettek a tengerbe, mert halászok voltak. 19  És ezt mondta nekik: „Jöjjetek utánam, és emberek halászaivá teszlek titeket.”+ 20  Azok rögtön otthagyták a hálókat,+ és követték őt. 21  És továbbmenve onnan másik két testvért látott,+ Jakabot, Zebedeus fiát,+ és testvérét, Jánost, akik a csónakban apjukkal, Zebedeussal a hálóikat javítgatták, és elhívta őket. 22  Azok is rögtön otthagyták a csónakot és apjukat, és követték őt. 23  Aztán körös-körül bejárta+ egész Galileát+, tanított a zsinagógáikban+, prédikálta a királyság jó hírét, és gyógyított mindenféle betegséget+ meg mindenféle fogyatékosságot a nép között. 24  És eljutott a híre Szíria+ egész területére; és hozzá vitték mindazokat, akik valamiben szenvedtek,+ akiket különféle betegségek és kínok gyötörtek, a démontól megszálltakat, az epilepsziásokat+ és a bénákat, ő pedig meggyógyította őket. 25  Ezért nagy sokaság követte őt Galileából+, Dekapoliszból, Jeruzsálemből+, Júdeából és a Jordánon túlról.

Lábjegyzetek