Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Máté 2:1–23

2  Miután Jézus megszületett a júdeai Betlehemben+ Heródes+ király napjaiban, íme, keleti vidékekről való asztrológusok+ jöttek Jeruzsálembe,  és ezt mondták: „Hol van a zsidók királya,+ aki megszületett? Mert láttuk a csillagát,+ amikor keleten voltunk, és eljöttünk, hogy hódoljunk neki.”  Amikor ezt meghallotta Heródes király, izgatottá vált, és vele együtt egész Jeruzsálem,  ezért egybegyűjtve a nép minden papi elöljáróját és írástudóját, kérdezgetni kezdte tőlük, hogy hol kell a Krisztusnak megszületnie.  Azok ezt mondták neki: „A júdeai Betlehemben+; mert így van megírva a próféta által:  »És te, ó, Júda földjének Betleheme+, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb város a Júdát kormányzók között, mert belőled támad majd valaki, aki kormányoz,+ aki terelgetni+ fogja népemet, Izraelt.«”  Akkor Heródes titokban hívatta az asztrológusokat, és gondosan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét;  és amikor elküldte őket Betlehembe, ezt mondta: „Menjetek, gondosan kutassatok a kisgyermek után, és ha megtaláltátok, jelentsétek nekem, hogy én is elmenjek, és hódoljak neki.”+  Azok, miután meghallgatták a királyt, elmentek; és íme, a csillag, amelyet láttak, amikor keleten+ voltak, előttük ment, mígnem megállt a fölött a hely fölött, ahol a kisgyermek volt. 10  A csillag láttán bizony nagyon örvendeztek. 11  Mikor aztán bementek a házba, látták a kisgyermeket anyjával, Máriával, és leborulva hódoltak a gyermeknek. Kincseiket is feltárták, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. 12  Mivel azonban isteni figyelmeztetést+ kaptak álomban, hogy ne térjenek vissza Heródeshez, más úton mentek vissza földjükre. 13  Miután elmentek, íme, Jehova angyala+ megjelent álomban Józsefnek, és ezt mondta: „Kelj fel, fogd a kisgyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok neked; mert Heródes keresni készül a kisgyermeket, hogy elpusztítsa.” 14  Felkelt tehát, és még az éjjel maga mellé vette a kisgyermeket és anyját, elment Egyiptomba, 15  és ott maradt Heródes haláláig, hogy beteljesedjen+, amit Jehova megmondott a prófétája által, aki így szólt: „Egyiptomból+ hívtam ki a fiamat.” 16  Akkor Heródes látva, hogy az asztrológusok túljártak az eszén, nagyon feldühödött, és embereket küldött ki, és megöletett minden fiút Betlehemben és annak egész környékén kétéves kor alatt, a szerint az idő szerint, amelyet gondosan megtudakolt az asztrológusoktól+. 17  Akkor beteljesedett, ami megmondatott Jeremiás próféta által, aki így szólt: 18  „Hang hallatszott Rámában,+ sírás és nagy jajveszékelés; Ráhel+ siratta gyermekeit, és nem akart vigasztalódni, mert nincsenek többé.” 19  Amikor Heródes meghalt, íme, Jehova angyala megjelent álomban+ Józsefnek Egyiptomban, 20  és ezt mondta: „Kelj fel, fogd a kisgyermeket és anyját, és menj Izrael földjére, mert akik a kisgyermek lelkére törtek, halottak.” 21  Így hát felkelt, fogta a kisgyermeket és anyját, és bement Izrael földjére. 22  De amikor hallotta, hogy Júdea királyaként Arkelausz uralkodik apja, Heródes helyett, félt odamenni. Miután pedig isteni figyelmeztetést kapott álomban,+ Galilea+ területére ment, 23  és megérkezve egy Názáret+ nevű városban telepedett le, hogy beteljesedjen, ami megmondatott a próféták által: „Názáretinek fogják hívni.”+

Lábjegyzetek