Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

Máté 19:1–30

19  Jézus pedig, amikor befejezte e szavakat, eltávozott Galileából, és Júdea határvidékeire ment, a Jordánon túlra.+  És nagy sokaság követte őt, és ott meggyógyította őket.+  És farizeusok mentek oda hozzá azzal a szándékkal, hogy megkísértsék, és így szóltak: „Szabad-e a férfinak akármilyen okból elválnia a feleségétől?”+  Így felelt: „Nem olvastátok-e, hogy aki teremtette őket, kezdettől fogva férfinak és nőnek alkotta őket,+  és ezt mondta: »Ezért a férfi elhagyja apját és anyját,+ és ragaszkodik feleségéhez, és a kettő e g y test lesz.«+  Úgyhogy ők már nem kettő, hanem e g y test. Amit azért az Isten közös igába fogott, senki ember szét ne válassza.”+  Azok így szóltak hozzá: „Akkor miért írta elő Mózes, hogy elbocsátólevelet kell adni, és úgy elválni?”+  Ő ezt mondta nekik: „Mózes a keményszívűségetekre+ való tekintettel tette nektek azt az engedményt, hogy elválhattok feleségetektől, de ez kezdettől fogva nem így volt.+  Mondom nektek, hogy aki elválik a feleségétől, hacsak nem paráznaság miatt, és mást vesz el, házasságtörést követ el.”+ 10  A tanítványok így szóltak hozzá: „Ha ilyen az ember helyzete a feleségével, nem tanácsos házasságot kötni.”+ 11  Ezt mondta nekik: „Nem minden ember ad helyt ennek a beszédnek, csak azok, akiknek megadatott.+ 12  Mert vannak eunuchok, akik anyjuk méhétől fogva ilyennek születtek,+ és vannak eunuchok, akiket emberek tettek eunuchhá, és vannak eunuchok, akik önmagukat tették eunuchhá az egek királysága miatt. Aki helyt tud adni ennek, adjon helyt neki.”+ 13  Akkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk a kezét, és mondjon imát, de a tanítványok korholták őket.+ 14  Jézus azonban ezt mondta: „Hagyjátok békén a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket tovább abban, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké az egek királysága.”+ 15  És rájuk tette a kezét, és elment onnan.+ 16  És íme, valaki odament hozzá, és így szólt: „Tanító, mi jót kell tennem, hogy örök életet kapjak?”+ 17  Ezt mondta neki: „Miért kérdezel engem afelől, hogy mi jó? Egy van, aki jó.+ Ha pedig be akarsz menni az életre, mindig tartsd meg a parancsolatokat.”+ 18  Az így szólt hozzá: „Melyeket?”+ Jézus ezt mondta: „Nos, ne gyilkolj,+ ne kövess el házasságtörést,+ ne lopj,+ ne tanúskodj hamisan,+ 19  tiszteld apádat és anyádat,+ és szeresd felebarátodat, mint önmagadat.”+ 20  Az ifjú erre így szólt hozzá: „Mindezeket megtartottam; mi hiányosság van még bennem?” 21  Jézus ezt mondta neki: „Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el javaidat, add a szegényeknek, és kincsed lesz az égben,+ és jöjj, légy a követőm!”+ 22  Az ifjú e beszéd hallatán bánatosan elment, mert nagy vagyona volt.+ 23  Jézus pedig ezt mondta a tanítványainak: „Bizony mondom nektek, hogy a gazdagnak nehéz lesz bejutni az egek királyságába.+ 24  Ismét mondom nektek, hogy könnyebb a tevének átjutni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten királyságába.”+ 25  Amikor a tanítványok hallották ezt, igen-igen meglepődtek, és így szóltak: „Ki részesülhet hát megmentésben?”+ 26  Jézus a szemükbe nézve ezt mondta nekik: „Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges.”+ 27  Akkor Péter így felelt neki: „Íme! Mi mindent elhagytunk, és követtünk téged; mink lesz hát minekünk?”+ 28  Jézus így szólt hozzájuk: „Bizony mondom nektek, az újjáteremtéskor, amikor az Emberfia leül az ő dicsőséges trónjára, ti, akik követtetek engem, ti is ülni fogtok tizenkét trónon, ítélve Izrael tizenkét törzsét.+ 29  És mindaz, aki házakat vagy fivéreket vagy nővéreket vagy apát vagy anyát vagy gyermekeket vagy földeket hagyott el az én nevemért, sokszorta többet kap majd, és örök életet örököl.+ 30  Ámde sok elsőből lesz utolsó, és utolsóból első.+

Lábjegyzetek