Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

Máté 18:1–35

18  Abban az órában a tanítványok odamentek Jézushoz, és ezt mondták: „Ki voltaképpen a legnagyobb az egek királyságában?”+  Magához hívott hát egy kisgyermeket, közéjük állította,+  és így szólt: „Bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek,+ semmiképpen nem mentek be az egek királyságába.+  Aki tehát megalázza+ magát, mint ez a kisgyermek, az a legnagyobb az egek királyságában;+  és aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, engem is befogad.+  De aki megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, az jobban jár, ha a nyakába akasztanak egy afféle, szamár forgatta malomkövet+, és a nyílt tengerbe süllyesztik.+  Jaj a világnak a botláskövek miatt! A botlásköveknek persze szükségszerűen el kell jönniük,+ de jaj annak az embernek, aki által jön a botláskő!+  Ha tehát a kezed vagy a lábad botlásba visz téged, vágd le, és dobd el magadtól;+ jobb csonkán vagy sántán bemenned az életre, mint hogy két kézzel vagy két lábbal vessenek az örök tűzbe.+  Ha pedig a szemed visz botlásba, vájd ki, és dobd el magadtól; jobb fél szemmel bemenned az életre, mint hogy két szemmel vessenek a tüzes gyehennába.+ 10  Vigyázzatok, nehogy megvessetek egyet e kicsinyek közül; mert mondom nektek, hogy angyalaik+ az égben mindig látják az én égi Atyám arcát.+ 11  —— 12  Mit gondoltok? Ha egy ember szert tesz száz juhra, és egy közülük elkóborol,+ vajon nem hagyja ott a hegyeken a kilencvenkilencet, és nem indul el felkutatni azt az egyet, amelyik kóborol?+ 13  És ha történetesen megtalálja, bizony mondom nektek, jobban örvendezik annak, mint a kilencvenkilencnek, amely nem kóborolt el.+ 14  Ugyanígy nem kívánatos az én égi Atyám előtt, hogy egy is elvesszen e kicsinyek közül.+ 15  Ezenkívül ha a testvéred bűnt követ el, menj, tárd fel a hibáját négyszemközt.+ Ha hallgat rád, megnyerted a testvéredet.+ 16  De ha nem hallgat rád, végy magad mellé még egyet vagy kettőt, hogy két vagy három tanú szájával legyen megerősítve minden dolog.+ 17  Ha nem hallgat rájuk, szólj a gyülekezetnek. Ha még a gyülekezetre sem hallgat, éppen olyan legyen előtted, mint egy nemzetekből való,+ és mint egy adószedő.+ 18  Bizony mondom nektek, hogy bármit köttök is meg a földön, az meg lesz kötve az égben, és bármit oldotok is fel a földön, az fel lesz oldva az égben.+ 19  Bizony mondom nektek ismét, ha ketten közületek a földön egyetértenek bármely fontos dologban, amit csak kérnek, meglesz nekik az én égi Atyámnak köszönhetően.+ 20  Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben,+ ott vagyok közöttük.”+ 21  Akkor Péter odament, és ezt kérdezte tőle: „Uram, hányszor vétkezhet ellenem a testvérem úgy, hogy meg kell neki bocsátanom?+ Még hétszer is?”+ 22  Jézus így szólt hozzá: „Mondom neked, nemhogy még hétszer is, hanem még hetvenhétszer is.+ 23  Ezért az egek királysága egy emberhez, egy királyhoz hasonlítható,+ aki számadást+ akart tartani rabszolgáival. 24  Amikor hozzáfogott a számadáshoz, behoztak egy embert, aki tízezer talentummal [= 60 000 000 dénárral] tartozott neki. 25  Mivel azonban nem volt miből visszafizetnie, az ura megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit meg mindenét, és fizessenek.+ 26  A rabszolga ezért leborult, hódolni kezdett neki, és ezt mondta: »Légy türelmes hozzám, és mindent visszafizetek neked.« 27  A rabszolga ura megszánta őt, eleresztette,+ és elengedte adósságát.+ 28  Kiment pedig az a rabszolga, és összetalálkozott az egyik rabszolgatársával, aki száz dénárral tartozott neki,+ és megragadva azt, fojtogatni kezdte, és ezt mondta: »Fizesd vissza, amivel tartozol!« 29  Rabszolgatársa ezért leborult, és kérlelni kezdte, ezt mondva: »Légy türelmes hozzám, és visszafizetem neked.«+ 30  Ő azonban nem akarta, hanem elment, börtönbe vettette őt, míg vissza nem fizeti a tartozását. 31  Amikor azért a rabszolgatársai látták a történteket, nagyon bánatosak lettek, és mentek, feltárták uruknak mindazt, ami történt.+ 32  Akkor hívatta őt az ura, és így szólt hozzá: »Gonosz rabszolga, én azt az egész adósságot elengedtem neked, amikor kérleltél. 33  Hát neked nem kellett volna irgalmaznod+ rabszolgatársadnak, ahogy én is irgalmaztam+ neked?« 34  Azzal az ura haragra gerjedve+ átadta őt a börtönőröknek, míg vissza nem fizeti minden tartozását. 35  Hasonlóképpen+ fog bánni az én égi Atyám is veletek, ha ki-ki közületek meg nem bocsát szívéből a testvérének.”+

Lábjegyzetek