Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Máté 16:1–28

16  Itt a farizeusok+ és szadduceusok odamentek hozzá, és hogy megkísértsék, arra kérték, mutasson nekik égből való jelt.+  Ezt felelte nekik: „[[Amikor leszáll az este, azt szoktátok mondani: »Szép idő lesz, mert tűzvörös az ég«;  és reggel: »Ma télies, esős idő lesz, mert az ég tűzvörös, de borúsnak néz ki.« Az ég arculatát tudjátok értelmezni, de az idők jeleit nem.]]+  A gonosz és házasságtörő nemzedék folyton jelt akar, de nem adatik annak más jel,+ csak Jónás jele.”+ Azzal elment, és otthagyta őket.+  A tanítványok pedig átkeltek a túlsó partra, és elfelejtettek kenyeret vinni magukkal.+  Jézus így szólt hozzájuk: „Tartsátok nyitva a szemeteket, és óvakodjatok a farizeusok és szadduceusok kovászától!”+  Elkezdtek hát okoskodni maguk között, és ezt mondták: „Nem hoztunk magunkkal kenyeret.”  Tudva ezt Jézus, így szólt: „Miért ez az okoskodás közöttetek amiatt, hogy nincs kenyeretek, ti kicsinyhitűek?+  Hát nem látjátok még a lényeget, vagy nem emlékeztek az öt kenyérre az ötezer esetében, és hogy hány kosárral szedtetek össze?+ 10  Vagy a hét kenyérre a négyezer esetében, és hogy hány élelmiszeres kosárral szedtetek össze?+ 11  Miért nem látjátok tisztán, hogy nem kenyérről beszéltem nektek? Óvakodjatok pedig a farizeusok és szadduceusok kovászától.”+ 12  Akkor felfogták, hogy nem azt mondta, hogy a kenyér kovászától, hanem hogy a farizeusok és szadduceusok tanításától+ óvakodjanak. 13  Jézus pedig, amikor Cezárea Filippi vidékeire ért, kérdezni kezdte a tanítványait: „Kinek mondják az emberek az Emberfiát?”+ 14  Ők ezt mondták: „Némelyek Keresztelő Jánosnak+, mások Illésnek+, megint mások Jeremiásnak vagy a próféták egyikének.” 15  Így szólt hozzájuk: „Hát ti kinek mondotok engem?”+ 16  Simon Péter így válaszolt: „Te vagy a Krisztus+, az élő Isten Fia+.” 17  Jézus erre ezt mondta neki: „Boldog vagy te, Simon, Jónás fia, mert nem test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én égi Atyám.+ 18  Én pedig azt mondom neked: te Péter+ vagy, én pedig erre a sziklára+ fogom építeni a gyülekezetemet, és a hádesz+ kapui nem fognak diadalmaskodni rajta.+ 19  Neked fogom adni az egek királyságának kulcsait, és bármit kötsz is meg a földön, az meg lesz kötve az egekben, és bármit oldasz is fel a földön, az fel lesz oldva az egekben.”+ 20  Akkor erélyesen megparancsolta a tanítványoknak, hogy senkinek se mondják el, hogy ő a Krisztus.+ 21  Jézus Krisztus ettől fogva kezdett rámutatni a tanítványainak arra, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sok mindent kell elszenvednie a vénektől, a papi elöljáróktól és az írástudóktól, és meg kell öletnie, és a harmadik napon fel kell támadnia.+ 22  Péter ekkor félrevonta, és dorgálni kezdte őt, ezt mondva: „Kedvezz magadnak, Uram; semmiképpen sem lesz ez a sorsod.”+ 23  De ő hátat fordított, és ezt mondta Péternek: „Távozz tőlem, Sátán!+ Botláskő vagy nekem, mert nem az Isten gondolatai szerint gondolkozol,+ hanem az emberekéi szerint.” 24  Akkor Jézus ezt mondta a tanítványainak: „Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a kínoszlopát, és állandóan kövessen engem.+ 25  Mert aki meg akarja menteni a lelkét, elveszíti azt, aki azonban elveszíti a lelkét énértem, megtalálja azt.+ 26  Mert mi haszna lesz abból az embernek, ha az egész világot megnyeri, de a lelkét elveszti?+ Vagy mit fog adni az ember cserébe+ a lelkéért? 27  Mert az Emberfiának el kell jönnie Atyjának dicsőségében az angyalaival, és akkor megfizet mindenkinek a magaviselete szerint.+ 28  Bizony mondom nektek, hogy vannak az itt állók között némelyek, akik semmiképpen sem ízlelik meg a halált, míg meg nem látják előbb az Emberfiát eljönni a királyságában.”+

Lábjegyzetek