Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

Máté 12:1–50

12  Abban az időszakban Jézus a gabonaföldeken ment át sabbaton.+ A tanítványai megéheztek, és elkezdtek kalászokat tépdesni és enni.+  Ennek láttán a farizeusok így szóltak hozzá:+ „Íme! A tanítványaid olyasmit tesznek, amit sabbaton nem szabad.”+  Ő azonban így válaszolt nekik: „Nem olvastátok, mit tett Dávid, amikor ő és a vele levők megéheztek?+  Hogy hogyan ment be az Isten házába, és hogyan ették meg a bemutatott kenyereket,+ olyasvalamit, amit nem volt szabad+ megennie sem neki, sem a vele levőknek, csak a papoknak?+  Vagy nem olvastátok a Törvényben,+ hogy sabbatonként a papok a templomban úgy tekintik a sabbatot, mint ami nem szent, és vétlenek maradnak?+  Mondom pedig nektek, hogy nagyobb van itt, mint a templom.+  De ha megértettétek volna, mit jelent ez: »Irgalmasságot akarok,+ és nem áldozatot«,+ nem ítéltétek volna el a vétleneket.  Mert az Emberfia Ura a sabbatnak.”+  Miután eltávozott arról a helyről, bement a zsinagógájukba, 10  és íme, volt ott egy sorvadt kezű ember.+ Meg is kérdezték Jézustól: „Szabad-e gyógyítani sabbaton?”, hogy vádat találjanak ellene.+ 11  Ezt mondta nekik: „Ki lesz az az ember közöttetek, aki ha egyetlen juha van, és az verembe esik+ sabbaton, nem fogja meg, és nem emeli ki?+ 12  Végtére is, mennyivel többet ér egy ember egy juhnál!+ Szabad tehát jót tenni sabbaton.” 13  Akkor ezt mondta annak az embernek: „Nyújtsd ki a kezed!” Az pedig kinyújtotta, és rendbe jött, ép lett, mint a másik.+ 14  De a farizeusok kimentek, és tanácsot tartottak ellene, hogy elpusztítsák.+ 15  Megtudva ezt Jézus, visszavonult onnan. Sokan követték, ő pedig mindnyájukat meggyógyította,+ 16  de szigorúan megparancsolta nekik, hogy ne tárják fel a kilétét,+ 17  hogy beteljesedhessen, ami megmondatott Ézsaiás próféta által, aki így szólt: 18  „Íme, az én szolgám,+ akit választottam, szeretettem,+ akit lelkem helyeselt! Szellememet adom majd neki,+ és világossá teszi a nemzeteknek, mi az igazságosság. 19  Nem fog civakodni,+ nem is kiáltozik hangosan, hangját sem hallja senki a széles utakon. 20  Töredezett nádszálat nem tör el, és pislákoló lenkanócot nem olt ki,+ mígnem sikerre viszi az igazságosságot.+ 21  Igen, az ő nevében fognak reménykedni a nemzetek.”+ 22  Akkor odavittek hozzá egy démontól megszállt, vak és néma férfit, és meggyógyította őt, úgyhogy a néma látott is, beszélt is. 23  Mármost az egész sokaság egyszerűen el volt ragadtatva, és ezt kezdték mondogatni:+ „Tán csak nem ez a Dávid Fia?”+ 24  Ennek hallatán a farizeusok így szóltak: „Ez nem űzi ki a démonokat másként, csak Belzebub által, a démonok uralkodója által.”+ 25  Ismerve gondolataikat,+ ezt mondta nekik: „Minden királyság, amely meghasonlott önmagával, pusztává lesz,+ és egyetlen város vagy ház sem áll meg, amely meghasonlott önmagával. 26  Ugyanígy, ha Sátán űzi ki Sátánt, meghasonlott önmagával; hogyan áll meg hát a királysága? 27  Továbbá ha én Belzebub által űzöm ki a démonokat,+ a ti fiaitok ki által űzik ki azokat? Ezért ők lesznek a bíráitok. 28  Ha viszont Isten szelleme által űzöm ki a démonokat, akkor valóban utolért benneteket az Isten királysága.+ 29  Vagy hogyan tud bárki is behatolni egy erős ember házába, és hogyan tudja elragadni javait, ha előbb meg nem kötözi azt az erős embert? Csak azután rabolja ki a házát.+ 30  Aki nincs az én oldalamon, ellenem van, és aki nem gyűjt velem, szétszór.+ 31  Ezért mondom nektek: mindenfajta bűn és káromlás megbocsáttatik az embereknek, de a szellem elleni káromlás nem bocsáttatik meg.+ 32  Aki például az Emberfia ellen szól egy szót is, annak megbocsáttatik,+ de aki a szent szellem ellen szól, annak nem bocsáttatik meg; nem, sem ebben a világrendszerben, sem az eljövendőben.+ 33  Vagy jóvá teszitek a fát, és gyümölcsét is jóvá, vagy korhadttá teszitek a fát, és gyümölcsét is rothadttá; mert gyümölcséről ismerik meg a fát.+ 34  Viperafajzatok,+ hogyan szólhatnátok jó dolgokat, amikor gonoszak vagytok?+ Mert a szív bőségéből szól a száj.+ 35  A jó ember jó kincséből hoz elő jó dolgokat,+ a gonosz ember ellenben gonosz kincséből hoz elő gonosz dolgokat.+ 36  Mondom nektek, hogy minden haszontalan beszédről, amit az emberek mondanak, számot fognak adni+ az ítéletnapon; 37  mert szavaid által leszel igazságossá nyilvánítva, és szavaid által leszel elítélve.”+ 38  Akkor némelyek az írástudók és farizeusok közül válaszoltak neki, és így szóltak: „Tanító, jelt szeretnénk tőled látni.”+ 39  Ő ezt felelte nekik: „A gonosz és házasságtörő+ nemzedék folyton jelt akar, de nem adatik annak más jel, csak Jónás próféta jele.+ 40  Mert mint ahogy Jónás+ három nap és három éjjel volt az óriási hal gyomrában, úgy az Emberfia+ is három nap és három éjjel+ lesz a föld szívében.+ 41  Ninivei férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel,+ és elítélik+ azt; mert ők megbánást tanúsítottak arra,+ amit Jónás prédikált, de íme, nagyobb van itt Jónásnál. 42  Dél királynője+ feltámad az ítéletkor ezzel a nemzedékkel, és elítéli azt; mert ő eljött a föld végső határairól, hogy hallja Salamon bölcsességét, de íme, nagyobb van itt Salamonnál.+ 43  Amikor egy tisztátalan szellem kimegy az emberből, kiszáradt helyeket jár be nyugvóhely után kutatva, de nem talál.+ 44  Akkor ezt mondja: »Visszamegyek a házamba, ahonnan elköltöztem«; és megérkezve, üresen, tisztára söpörve és felékesítve találja azt. 45  Akkor elmegy, és maga mellé vesz hét másik szellemet, magánál gonoszabbakat,+ és bemenve, ott laknak; és annak az embernek az utolsó állapota rosszabbá lesz az elsőnél.+ Így lesz ezzel a gonosz nemzedékkel is.”+ 46  Még beszélt a sokasághoz, amikor íme, az anyja és a testvérei+ megálltak odakint, és beszélni akartak vele. 47  Valaki azért ezt mondta neki: „Íme! Anyád és testvéreid odakint állnak, és beszélni akarnak veled.” 48  Ő így válaszolt annak, aki szólt neki: „Ki az én anyám, és kik az én testvéreim?”+ 49  És kinyújtva a kezét tanítványai felé, ezt mondta: „Íme! Az én anyám és az én testvéreim!+ 50  Mert aki cselekszi égi Atyám akaratát, az az én fivérem, nővérem és anyám.”

Lábjegyzetek