Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

Máté 11:1–30

11  Mikor aztán Jézus végzett azzal, hogy utasításokat adjon tizenkét tanítványának, útnak indult onnan, hogy tanítson és prédikáljon a városaikban.+  János pedig, miután a tömlöcben+ hallott a Krisztus cselekedeteiről, elküldte saját tanítványait,  és általuk megkérdezte tőle: „Te vagy-e az Eljövendő, vagy másvalakit várjunk?”+  Jézus így felelt nekik: „Menjetek el, és számoljatok be Jánosnak arról, amit hallotok és láttok:  a vakok újra látnak,+ a sánták+ járnak, a leprások+ megtisztulnak, a süketek+ hallanak, a halottak+ feltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik a jó hírt;+  és boldog, aki nem talál okot arra, hogy megbotránkozzon bennem.”+  Miközben ezek elmentek, Jézus így kezdett beszélni a sokasághoz Jánosról: „Miért mentetek ki a pusztába, hogy mit lássatok?+ Szél ingatta nádszálat?+  Miért mentetek hát ki, hogy mit lássatok? Puha ruhába öltözött embert? De hiszen a puha ruhát viselők a királyok házaiban vannak.+  Hát akkor miért mentetek ki? Prófétát látni? Igen — mondom nektek —, és sokkal többet, mint prófétát.+ 10  Ő az, akiről meg van írva: »Íme! Én elküldöm követemet színed előtt, aki előkészíti az utat előtted.«+ 11  Bizony mondom nektek, az asszonyoktól születettek+ között nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál, de az egek királyságában+ a kisebb is nagyobb nála. 12  Keresztelő János napjaitól pedig mindmostanáig az egek királysága a cél, amelynek elérésére törekednek az emberek, és akik erre törekednek, megragadják azt.+ 13  Mert a Próféták és a Törvény mind Jánosig prófétáltak;+ 14  és ha el akarjátok fogadni: ő »Illés, akinek el kell jönnie«.+ 15  Akinek van füle, hallja!+ 16  Kihez hasonlítsam ezt a nemzedéket?+ Hasonló a piactereken ülő kisgyermekekhez, akik odakiáltják játszópajtásaiknak:+ 17  »Fuvoláztunk nektek, de nem táncoltatok; jajveszékeltünk, de nem vertétek magatokat bánatotokban.«+ 18  Éppígy eljött János, aki se nem eszik, se nem iszik,+ mégis azt mondják: »Démon van benne«; 19  eljött az Emberfia, aki eszik is, iszik is,+ neki meg azt mondják: »Íme! Nagyétkű ember, és a borivás rabja, adószedők és bűnösök barátja.«+ Mindazonáltal a bölcsességet igazságosnak bizonyítják a cselekedetei.”+ 20  Akkor kezdett szemrehányást tenni azoknak a városoknak, amelyekben a legtöbb hatalmas cselekedete ment végbe, mert nem tanúsítottak megbánást:+ 21  „Jaj neked, Korazin! Jaj neked, Betsaida+! Mert ha Tíruszban és Szidónban történtek volna a bennetek végbement hatalmas cselekedetek, ők már rég megbánást tanúsítottak volna zsákruhában és hamuban.+ 22  Ennélfogva azt mondom nektek, hogy Tírusznak és Szidónnak elviselhetőbb dolga lesz az ítéletnapon+, mint nektek.+ 23  És te, Kapernaum+, talán az égig fognak felmagasztalni? A hádeszig+ szállsz alá;+ mert ha Szodomában történtek volna a benned végbement hatalmas cselekedetek, mind a mai napig megmaradt volna. 24  Azt mondom tehát nektek: Szodoma földjének elviselhetőbb dolga lesz az ítéletnapon, mint neked.”+ 25  Ekkor szólt Jézus, és ezt mondta: „Nyilvánosan dicsérlek, Atyám, égnek és földnek Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és a műveltek elől, és a kisgyermekeknek kinyilatkoztattad őket.+ 26  Igen, ó, Atyám, mert úgy láttad végül is helyesnek, hogy így tegyél. 27  Mindent átadott nekem az Atyám,+ és senki sem ismeri teljesen a Fiút, csak az Atya,+ és az Atyát sem ismeri teljesen senki, csak a Fiú, és mindaz, akinek a Fiú ki akarja őt nyilatkoztatni.+ 28  Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik keményen fáradoztok és meg vagytok terhelve,+ és én felüdítelek benneteket. 29  Vegyétek magatokra az igámat+, és tanuljatok tőlem,+ mert én szelíd+ és alázatos szívű vagyok, és felüdülést+ találtok lelketeknek. 30  Mert az én igám kellemes, és az én terhem könnyű.”+

Lábjegyzetek