Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

Máté 1:1–25

1  Jézus Krisztus történetének a könyve+, aki Dávid fia,+ aki Ábrahám fia:+   Ábrahám nemzette Izsákot+; Izsák nemzette Jákobot+; Jákob nemzette Júdát+ és testvéreit;   Júda nemzette Pérecet+ és Zerahot Támártól; Pérec nemzette Hecront+; Hecron nemzette Rámot+;   Rám nemzette Amminádábot; Amminádáb nemzette Nahsont+; Nahson nemzette Sálmont+;   Sálmon nemzette Boázt Ráhábtól+; Boáz nemzette Obedet Ruthtól+; Obed nemzette Isait+;   Isai nemzette Dávidot+, a királyt.+  Dávid nemzette Salamont+ Uriás feleségétől;   Salamon nemzette Roboámot+; Roboám nemzette Abiját; Abija+ nemzette Asát+;   Asa nemzette Josafátot+; Josafát nemzette Jórámot+; Jórám nemzette Uzziást;   Uzziás nemzette Jótámot; Jótám+ nemzette Aházt+; Aház nemzette Ezékiást+; 10  Ezékiás nemzette Manassét+; Manassé+ nemzette Ámont+; Ámon+ nemzette Jósiást; 11  Jósiás+ nemzette Jekóniást+ és testvéreit a Babilonba való elhurcoltatás idején.+ 12  A Babilonba való elhurcoltatás után Jekóniás nemzette Sealtielt+; Sealtiel nemzette Zorobábelt+; 13  Zorobábel nemzette Abiudot; Abiud nemzette Eljákimot; Eljákim nemzette Azort; 14  Azor nemzette Cádókot; Cádók nemzette Akimot; Akim nemzette Eliudot; 15  Eliud nemzette Eleázárt; Eleázár nemzette Mathánt; Mathán nemzette Jákobot; 16  Jákob nemzette Józsefet, Mária férjét. Máriától született Jézus,+ akit Krisztusnak+ hívnak. 17  Az összes nemzedék tehát Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék, Dávidtól a Babilonba való elhurcoltatásig tizennégy nemzedék, és a Babilonba való elhurcoltatástól a Krisztusig tizennégy nemzedék volt. 18  Jézus Krisztus születése pedig így történt: Anyja, Mária, amikor jegyben járt+ Józseffel, várandósnak találtatott a szent szellemtől+, még mielőtt egybekeltek. 19  Mária férje, József azonban, minthogy igazságos volt, és nem akarta őt közmegvetésnek kitenni,+ titokban szándékozott elválni+ tőle. 20  De miután végiggondolta ezeket, íme, Jehova angyala megjelent neki álomban, és ezt mondta: „József, Dávid fia, ne félj otthonodba vinni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, a szent szellemtől van.+ 21  Fiút szül, és a Jézus+ nevet add neki, mert ő menti meg+ népét+ bűneitől+.” 22  Mindez valójában azért történt, hogy beteljesedjen, amit Jehova megmondott+ a prófétája+ által, aki így szólt: 23  „Íme! A szűz+ teherbe esik, és fiút szül, és az Immánuel+ nevet adják neki”, ami lefordítva azt jelenti: ’Velünk az Isten’+. 24  József ekkor felébredt álmából, és úgy tett, ahogy Jehova angyala meghagyta neki: otthonába vitte feleségét. 25  De nem hált vele,+ míg az fiút nem szült;+ és József a Jézus nevet adta neki.+

Lábjegyzetek