Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

Márk 9:1–50

9  Azután így szólt hozzájuk: „Bizony mondom nektek, hogy vannak az itt állók között némelyek, akik semmiképpen sem ízlelik meg a halált, míg meg nem látják előbb, hogy az Isten királysága már eljött hatalomban.”+  Ennek megfelelően hat nappal később Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és felvitte, csak őket, egy magas hegyre. És elváltozott előttük,+  és felsőruhái tündöklővé váltak, sokkal fehérebbé, mint amilyenre a földön bármelyik ruhatisztító kifehéríthetné őket.+  Illés meg Mózes is megjelent nekik, és beszélgettek Jézussal.+  Péter pedig erre ezt mondta Jézusnak: „Rabbi, kellemes nekünk itt lennünk; verjünk fel hát három sátrat: egyet neked, egyet Mózesnek és egyet Illésnek.”+  Nem tudta ugyanis, hogy mit szóljon a dologhoz, mert igen nagy félelem fogta el őket.  És egy felhő képződött, beárnyékolva őket, és hang+ hallatszott a felhőből: „Ez az én szeretett Fiam;+ figyeljetek rá!”+  De hirtelen körülnéztek, és már senkit sem láttak maguk mellett, csak Jézust egyedül.+  Amint jöttek lefelé a hegyről, Jézus határozottan utasította őket, hogy ne mondják el senkinek,+ amit láttak, csak miután az Emberfia már feltámadt a halottak közül.+ 10  És megszívlelték a szót, de azon tanakodtak maguk között, hogy mit jelent ez a halottak közül való feltámadás. 11  És kérdezgetni kezdték tőle: „Miért mondják az írástudók, hogy előbb Illésnek+ kell eljönnie?”+ 12  Ő ezt mondta nekik: „Illés valóban előbb jön el, és helyreállít mindent;+ de akkor miért van megírva az Emberfiáról, hogy sok szenvedést kell átélnie,+ és semmibe kell hogy vegyék?+ 13  De mondom nektek, Illés+ csakugyan eljött, és azt tették vele, amit csak akartak, mint ahogy meg van írva róla.”+ 14  Mikor aztán a többi tanítvány közelébe értek, nagy sokaságot vettek észre körülöttük, és írástudókat, akik vitatkoztak velük.+ 15  De mihelyt meglátta őt az egész sokaság, megrendültek, és odafutva hozzá, üdvözölték őt. 16  És megkérdezte őket: „Miről vitatkoztok velük?” 17  Erre a sokaságból egy ember így válaszolt neki: „Tanító, elhoztam hozzád a fiamat, mert néma szellem van benne;+ 18  és ahol csak megragadja, a földhöz vágja, neki meg habzik a szája, a fogát csikorgatja, és elveszíti erejét.+ És mondtam a tanítványaidnak, hogy űzzék ki, de nem tudták.” 19  Erre ő ezt mondta nekik: „Ó, hitetlen nemzedék+, meddig kell veletek maradnom? Meddig kell elviselnem titeket? Hozzátok őt hozzám!”+ 20  Így hát odavitték hozzá. De amikor meglátta őt a szellem, rögtön rángásokat hozott a gyermekre, az pedig a földre esve fetrengett, és habzott a szája.+ 21  Jézus megkérdezte a fiú apját: „Mióta történik ez vele?” Az ezt mondta: „Kisgyermekkora óta; 22  és újra meg újra belevetette a tűzbe is, meg a vízbe is, hogy elpusztítsa.+ De ha tudsz valamit tenni, szánj meg minket, és segíts nekünk!” 23  Jézus ezt mondta neki: „Ez a kifejezés: »Ha tudsz!« Nos, minden lehetséges annak, aki hisz.”+ 24  A kisgyermek apja azonnal felkiáltott ezekkel a szavakkal: „Hiszek! Segíts nekem, ahol hitre van szükségem!”+ 25  Amikor Jézus észrevette, hogy sokaság fut össze hozzájuk, megdorgálta+ a tisztátalan szellemet, ezt mondva neki: „Te néma és süket szellem, megparancsolom neked, hogy menj ki belőle, és ne menj bele többé!” 26  Erre az felkiáltott, és sok rángás közepette kiment,+ a fiú pedig olyan lett, mint egy halott, úgyhogy a legtöbben közülük ezt mondták: „Meghalt!” 27  Jézus azonban kézen fogta, felsegítette, és az felkelt.+ 28  Majd miután Jézus bement egy házba, a tanítványai megkérdezték tőle külön: „Mi miért nem tudtuk kiűzni?”+ 29  Ő pedig így szólt hozzájuk: „Ez a fajta semmi másra nem megy ki, csak az imádkozásra.”+ 30  Eltávoztak onnan, és Galileán keresztül vitt az útjuk, de nem akarta, hogy ezt megtudja valaki, 31  mert tanította a tanítványait, és ezt mondta nekik: „Az Emberfiát az emberek kezébe adják, és megölik őt,+ és bár megölik, három nappal később feltámad.”+ 32  Ők azonban nem értették a beszédet, és féltek őt kérdezgetni.+ 33  És Kapernaumba értek. Amikor aztán bent volt a házban, feltette nekik a kérdést: „Miről vitáztatok az úton?”+ 34  Hallgattak, mert az úton arról vitáztak maguk között, hogy ki a nagyobb.+ 35  Akkor leült, odahívta a tizenkettőt, és ezt mondta nekik: „Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó és mindenki szolgája.”+ 36  És fogott egy kisgyermeket, közéjük állította, átölelte,+ és így szólt hozzájuk: 37  „Aki befogad egyet az ilyen kisgyermekek közül az én nevemben, engem fogad be; és aki engem befogad, nemcsak engem fogad be, hanem azt is, aki engem elküldött.”+ 38  János ezt mondta neki: „Tanító, láttunk valakit, aki a te nevedet használva űzött ki démonokat, és próbáltuk őt megakadályozni+ ebben, mert nem jött velünk.”+ 39  De Jézus ezt mondta: „Ne próbáljátok megakadályozni őt ebben, mert nincsen senki, aki hatalmas cselekedetet visz véghez az én nevemben, és mindjárt képes lenne szidalmazni engem;+ 40  mert aki nincs ellenünk, az mellettünk van.+ 41  Aki ugyanis inni ad nektek egy pohár vizet azért,+ mert Krisztuséi vagytok,+ bizony mondom nektek, semmiképpen nem veszíti el jutalmát. 42  De aki megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik hisznek, annak jobb lenne, ha a nyakába kötnének egy afféle, szamár forgatta malomkövet, és belevetnék a tengerbe.+ 43  És ha a kezed valamikor is botlásba visz téged, vágd le; jobb csonkán bemenned az életre, mint két kézzel a gyehennába, az olthatatlan tűzre menned.+ 44  —— 45  És ha a lábad visz botlásba, vágd le; jobb fél lábbal bemenned az életre,+ mint két lábbal vettetned a gyehennába+. 46  —— 47  És ha a szemed visz botlásba, dobd el;+ jobb fél szemmel bemenned az Isten királyságába, mint hogy két szemmel vessenek a gyehennába+, 48  ahol a férgük nem pusztul el, és a tűz nem oltatik el.+ 49  Mert mindenkit tűzzel kell megsózni+. 50  A só jó, de ha egyszer a só elveszíti az erejét, mivel fogjátok megízesíteni?+ Legyen bennetek só+, és őrizzétek meg a békét egymás között.”+

Lábjegyzetek