Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

Márk 7:1–37

7  Köréje gyűltek pedig a farizeusok, és néhányan az írástudók közül, akik Jeruzsálemből jöttek.+  Amikor látták, hogy némelyik tanítványa beszennyezett, vagyis mosdatlan+ kézzel eszik  — ugyanis a farizeusok és a zsidók általában nem esznek addig, amíg meg nem mossák a kezüket könyökig, mivel erősen ragaszkodnak a régiek hagyományához,  és amikor megjönnek a piacról, nem esznek addig, amíg meghintve magukat meg nem mosakszanak; és sok egyéb hagyomány+ van, melyeket azért vettek át, hogy erősen ragaszkodjanak hozzájuk: poharak, kancsók, rézedények bemerítése —,+  akkor ezek a farizeusok és írástudók megkérdezték tőle: „Miért van az, hogy a tanítványaid nem járnak a régiek hagyománya szerint, hanem beszennyezett kézzel étkeznek?”+  Ő ezt mondta nekik: „Találóan prófétált rólatok Ézsaiás, ti képmutatók, ahogy meg van írva:+ »Ez a nép ajkával tisztel engem, de a szíve messze eltávolodott tőlem.+  Hiába imádnak engem, mert tanokként emberek parancsait tanítják.«+  Az Isten parancsolatát elhagyva, az emberek hagyományához ragaszkodtok erősen.”+  Ezután még ezt is mondta nekik: „Ügyesen félreteszitek az Isten parancsolatát,+ hogy megtartsátok a magatok hagyományát. 10  Mózes például azt mondta: »Tiszteld apádat és anyádat«,+ és: »Aki szidalmazza apját vagy anyját, halállal lakoljon.«+ 11  De ti ezt mondjátok: »Ha egy ember azt mondja apjának vagy anyjának: ,Amim van, amivel hasznodra lehetnék, az korbán (vagyis Istennek odaszentelt ajándék)’« . . . ,+ 12  már nem hagyjátok, hogy valamit is tegyen apjáért vagy anyjáért,+ 13  és ezzel érvénytelenné teszitek az Isten szavát a hagyományotok által,+ melyet továbbadtatok. És sok effélét tesztek.”+ 14  Majd ismét magához szólította a sokaságot, és így szólt hozzájuk: „Figyeljetek rám mindannyian, és értsétek meg, miről van szó.+ 15  Semmi, ami kívülről megy be az emberbe, nem tudja őt beszennyezni, hanem ami kijön az emberből, az szennyezi be az embert.”+ 16  —— 17  Mikor pedig a sokaságot elhagyva bement egy házba, a tanítványai kérdezgetni kezdték a szemléltetésről.+ 18  Erre ezt mondta nekik: „Ti sem fogjátok fel, mint ahogy ők sem?+ Nem vagytok tisztában vele, hogy semmi olyan, ami kívülről megy be az emberbe, nem tudja beszennyezni, 19  mivel nem a szívébe megy, hanem a beleibe, és az emésztőgödörbe megy ki?”+ Ilyenformán minden eledelt tisztának nyilvánított.+ 20  Továbbá ezt mondta: „Ami az emberből kijön, az szennyezi be az embert;+ 21  mert belülről, az emberek szívéből+ jönnek elő ártalmas okoskodások: paráznaságok+, tolvajlások, gyilkosságok,+ 22  házasságtörések, mohó kívánságok+, gonosztettek, csalárdság, gátlástalan viselkedés+, irigy szem, káromlás, gőg, esztelenség. 23  Ezek a gonoszságok mind belülről erednek, és beszennyezik az embert.”+ 24  Onnan fölkerekedve Tírusz és Szidón+ tájékára ment. Bement egy házba, és nem akarta, hogy bárki is megtudja ezt. De nem tudott észrevétlen maradni,+ 25  mert egy asszony, akinek a kislányában tisztátalan szellem volt, amint hallott róla, hogy ott van, eljött, és leborult a lábához.+ 26  Az asszony görög volt, szíroföníciai nemzetiségű. És egyre csak kérlelte, hogy űzze ki a démont a lányából.+ 27  De ő ekkor így szólt hozzá: „Előbb hadd lakjanak jól a gyermekek, mert nem helyes a gyermekek+ kenyerét elvenni, és odavetni a kiskutyáknak.”+ 28  Ám az így felelt neki: „Igen, uram, de azért a kiskutyák is esznek az asztal alatt a kicsiny gyermekek lehullajtotta morzsákból.”+ 29  Erre ő ezt mondta neki: „Mivel ezt mondtad, menj, a démon kiment a lányodból.”+ 30  Így hát az asszony hazament, és a kisgyermeket az ágyra fektetve találta+, és a démon már kiment belőle. 31  Amikor pedig visszafelé tartott Tírusz tájékáról, Szidónon át a Galileai-tengerhez ment, Dekapolisz tájékán keresztül.+ 32  Itt odavittek hozzá egy nehezen beszélő süketet, és kérlelték, hogy tegye rá a kezét.+ 33  Ő elvitte őt a sokaságtól külön, és ujját a férfi fülébe tette, majd miután köpött, megérintette annak nyelvét.+ 34  És feltekintve az égre,+ mélyet sóhajtott+, és ezt mondta neki: „Effata”, azaz „Nyílj meg!” 35  Erre a férfi füle megnyílt,+ nyelvének köteléke megoldódott, és rendesen kezdett beszélni. 36  Ekkor Jézus megparancsolta nekik, hogy ne mondják el senkinek;+ de minél inkább megparancsolta nekik, annál inkább híresztelték.+ 37  És valóban szerfölött ámultak+, és ezt mondták: „Mindent jól cselekedett. Még a süketeket is hallóvá teszi, a némákat pedig beszélővé.”+

Lábjegyzetek