Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Márk 3:1–35

3  Egy másik alkalommal, amikor zsinagógába ment, volt ott egy elszáradt kezű ember.+  Így aztán feszülten figyelték őt, vajon meggyógyítja-e sabbaton, hogy vádolhassák.+  Ekkor ezt mondta a sorvadt kezű férfinak: „Kelj fel, és gyere ide középre!”  Azután így szólt hozzájuk: „Szabad-e sabbaton jót tenni vagy rosszat tenni, megmenteni vagy megölni egy lelket?”+ De ők hallgattak.  Miután felháborodva végignézett rajtuk, mély bánatot érezve szívük érzéketlensége+ miatt, ezt mondta annak az embernek: „Nyújtsd ki a kezed!” Az pedig kinyújtotta, és a keze rendbe jött.+  A farizeusok erre kimentek, és azonnal tanácskozni kezdtek Jézus ellen a Heródes-pártiakkal+, hogy elpusztítsák.+  Jézus pedig visszavonult a tanítványaival a tengerhez, és nagy tömeg követte Galileából és Júdeából.+  Még Jeruzsálemből, Idumeából, a Jordánon túlról és Tírusz+ meg Szidón környékéről is nagy tömeg jött hozzá, amikor hallották, mennyi mindent tesz.  És szólt a tanítványainak, hogy tartsanak számára készenlétben egy kis csónakot, hogy ne tolongjon körülötte a sokaság. 10  Mert sokakat meggyógyított, úgyhogy mindazok, akiket kínzó baj gyötört, ott tolongtak körülötte, hogy megérintsék.+ 11  Még a tisztátalan szellemek+ is, amikor látták őt, leborultak eléje, és kiáltoztak: „Te vagy az Isten Fia!”+ 12  De sokszor erélyesen megparancsolta nekik, hogy ne fedjék fel a kilétét.+ 13  És felment egy hegyre, magához hívatta, akiket akart,+ és azok elmentek hozzá.+ 14  És csoportba szervezett tizenkettőt — ezeket „apostoloknak” nevezte —, hogy vele maradjanak, és hogy kiküldje őket prédikálni,+ 15  és legyen hatalmuk kiűzni a démonokat.+ 16  Ez volt a tizenkettő, akiket csoportba szervezett: Simon, akinek a Péter nevet is adta,+ 17  Jakab, Zebedeus fia, és János, Jakab testvére (ezeknek a Boanergesz nevet is adta, ami azt jelenti: ’Mennydörgés fiai’),+ 18  továbbá András és Fülöp, Bertalan és Máté, Tamás és Jakab, az Alfeus fia, Taddeus és a Kananei Simon, 19  és Iskariót Júdás, aki később elárulta.+ És bement egy házba. 20  A sokaság ismét összegyülekezett, úgyhogy még enni sem tudtak.+ 21  De amikor a rokonai+ ezt meghallották, kimentek, hogy megfogják, mert ezt mondták: „Elment az esze.”+ 22  Az írástudók is, akik Jeruzsálemből jöttek le, ezt mondták: „Belzebub van vele, és a démonok uralkodója által űzi ki a démonokat.”+ 23  Ezért miután odahívta őket magához, szemléltetésekkel így szólt hozzájuk: „Hogyan űzheti ki Sátán Sátánt? 24  Hiszen ha egy királyság meghasonlik önmagával, az a királyság nem állhat meg;+ 25  és ha egy ház meghasonlik önmagával, az a ház nem képes megállni.+ 26  Éppígy, ha Sátán önmaga ellen kelt fel, és meghasonlott, nem állhat meg, hanem vége van.+ 27  Valójában senki sincs, aki egy erős ember házába bejutva képes lenne elrabolni annak javait,+ hacsak meg nem kötözi előbb azt az erős embert, és akkor rabolja ki a házát.+ 28  Bizony mondom nektek, hogy minden megbocsáttatik az emberek fiainak, bármilyen bűnöket követnek is el és káromlásokat szólnak is káromló módon.+ 29  Aki azonban a szent szellem ellen szól káromlást, az nem nyer megbocsátást soha, hanem örök bűnben vétkes.”+ 30  Azt mondogatták ugyanis: „Tisztátalan szellem van benne.”+ 31  Ekkor eljött az anyja és a testvérei,+ és odakint megállva beküldtek hozzá valakit, és kihívatták.+ 32  Körülötte pedig sokaság ült, és ezt mondták neki: „Íme! Anyád és testvéreid keresnek téged odakint.”+ 33  De ő így felelt nekik: „Ki az én anyám, és kik az én testvéreim?”+ 34  És végignézve azokon, akik körben ültek körülötte, ezt mondta: „Íme, az én anyám és az én testvéreim!+ 35  Aki cselekszi az Isten akaratát, az az én fivérem, nővérem és anyám.”+

Lábjegyzetek