Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA (2003-AS KIADÁS) Lásd a 2017-es átdolgozott kiadást

Márk 13:1–37

13  Amikor kifelé ment a templomból, így szólt hozzá az egyik tanítványa: „Tanító, nézd, micsoda kövek, és micsoda épületek!”+  Jézus azonban ezt mondta neki: „Látod ezeket a nagy épületeket+? Semmiképpen nem marad itt kő kövön, melyet le ne rombolnának.”+  Mikor pedig az Olajfák hegyén ült, a templommal átellenben, Péter+, Jakab, János és András külön kérdezgetni kezdték őt:+  „Mondd meg nekünk, hogy mikor lesznek ezek, és mi lesz a jel, amikor mindezeknek a befejezésükhöz kell érniük?”+  Jézus erre így kezdett nekik beszélni: „Vigyázzatok, hogy senki ne vezessen félre titeket!+  Sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják: »Én vagyok az«, és sokakat félrevezetnek.+  Ezenfelül, amikor háborúkról és háborús hírekről hallotok, ne rettenjetek meg; ezeknek meg kell lenniük, de ez még nem a vég.+  Mert nemzet támad nemzet ellen, és királyság királyság ellen,+ lesznek földrengések+ egyik hely után a másikon, és lesznek élelmiszerhiányok+. Ez a gyötrő fájások kezdete.+  Ami titeket illet, vigyázzatok magatokra; helyi törvényszékeknek+ szolgáltatnak ki benneteket, zsinagógákban vernek meg,+ és kormányzók és királyok elé állítanak énértem, tanúságul nekik.+ 10  Ezenkívül a jó hírt+ előbb minden nemzetben prédikálni kell.+ 11  De amikor elvezetnek, hogy kiszolgáltassanak benneteket, ne aggódjatok előre amiatt, hogy mit mondjatok,+ hanem ami adatik nektek abban az órában, azt mondjátok, mert nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem a szent szellem.+ 12  És testvér testvért fog halálra adni, és apa gyermeket, és gyermekek kelnek fel a szülők ellen, és halálra juttatják őket;+ 13  és gyűlölet célpontjai lesztek minden ember előtt az én nevem miatt.+ De aki mindvégig kitart,+ az részesül megmentésben.+ 14  Amikor azonban meglátjátok a pusztító utálatosságot,+ hogy ott áll, ahol nem kellene (az olvasó éljen tisztánlátással),+ akkor akik Júdeában vannak, kezdjenek a hegyekbe menekülni.+ 15  Aki a háztetőn van, ne menjen le, és ne is menjen be, hogy kihozzon valamit a házából,+ 16  és aki a szántóföldön van, ne térjen vissza a hátrahagyott dolgokhoz, hogy felkapja a felsőruháját.+ 17  Jaj a várandós és a szoptatós asszonyoknak azokban a napokban!+ 18  Kitartóan imádkozzatok, hogy ne télidőben legyen ez;+ 19  mert azok a napok olyan nyomorúság napjai lesznek, amilyen nem volt az Isten alkotta teremtés kezdetétől fogva mind az ideig, és nem is lesz többé.+ 20  Bizony, ha Jehova+ nem rövidítette volna meg azokat a napokat, nem részesülne megmentésben egyetlen test sem. De a választottak+ miatt, akiket kiválasztott+, megrövidítette azokat a napokat.+ 21  És ha valaki akkor azt mondja nektek: »Íme! Itt a Krisztus!«, »Íme! Amott van!«, ne higgyétek el.+ 22  Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak,+ és jeleket meg csodákat tesznek,+ hogy ha lehet, eltévelyítsék a választottakat.+ 23  Legyetek hát résen;+ mindent előre megmondtam nektek.+ 24  Azokban a napokban pedig, az után a nyomorúság után a nap elsötétül, a hold nem ad világosságot, 25  a csillagok hullani fognak az égről, és az egekben levő erők megrázkódnak.+ 26  És akkor látni fogják az Emberfiát eljönni felhőkben,+ nagy hatalommal és dicsőséggel.+ 27  És akkor elküldi az angyalokat, és egybegyűjti választottait+ a négy szél felől, a föld végső határától az ég végső határáig.+ 28  A fügefáról pedig értsétek meg a szemléltetést: mihelyt fiatal ága zsendül, és leveleket hajt, tudjátok, hogy közel a nyár.+ 29  Hasonlóképpen ti is, amikor látjátok ezeket megtörténni, tudjátok meg, hogy ő közel van, az ajtóknál.+ 30  Bizony mondom nektek, hogy semmiképpen nem múlik el ez a nemzedék, míg mindezek meg nem történnek.+ 31  Az ég+ és a föld elmúlik, de az én szavaim+ nem múlnak el.+ 32  Azt a napot vagy azt az órát senki nem tudja, sem az angyalok az égben, sem a Fiú, csak az Atya.+ 33  Állandóan figyeljetek, maradjatok ébren,+ mert nem tudjátok, mikor van a meghatározott idő.+ 34  Hasonló ez ahhoz, mint amikor egy ember, aki külföldre utazott,+ otthagyta házát, és rabszolgáinak adta a hatalmat, kinek-kinek a maga munkáját, az ajtóőrnek pedig megparancsolta, hogy kitartóan virrasszon. 35  Kitartóan virrasszatok+ tehát, mert nem tudjátok, mikor jön el a ház ura: a késői órákban-e, vagy éjfélkor, vagy kakasszókor, vagy kora reggel;+ 36  hogy ha hirtelen megérkezik, ne találjon alva titeket.+ 37  Amit pedig nektek mondok, mindenkinek mondom: kitartóan virrasszatok!”+

Lábjegyzetek