Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

Márk 11:1–33

11  Mikor pedig közeledtek Jeruzsálemhez, az Olajfák hegyén fekvő Betfagéhoz és Betániához+, elküldött kettőt a tanítványai közül,+  és ezt mondta nekik: „Menjetek be a faluba, amelyet magatok előtt láttok, és mihelyt beértek abba, találtok majd egy megkötött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember; oldozzátok el, és hozzátok ide.+  És ha bárki azt mondaná nektek: »Miért teszitek ezt?«, mondjátok: »Az Úrnak van szüksége rá, de rögtön vissza is fogja küldeni ide.«”+  Így hát elmentek, és megtalálták a csikót az ajtónál megkötve, kint a mellékutcában, és eloldozták.+  Ám néhányan az ott állók közül ezt mondták nekik: „Miért oldozzátok el a csikót?”+  Ők pedig úgy beszéltek hozzájuk, ahogy Jézus mondta, és azok hagyták, hadd menjenek.+  Elhozták a csikót+ Jézushoz, rátették felsőruháikat, és ő felült rá.+  Sokan az útra terítették felsőruháikat,+ mások meg lombos ágakat+ vágtak a mezőkről.+  Az elöl menők és a hátul jövők így kiáltoztak: „Mentsd meg, kérünk!+ Áldott, aki Jehova nevében jön!+ 10  Áldott a mi atyánknak, Dávidnak eljövendő királysága!+ Mentsd meg, kérünk, fenn a magasságokban!” 11  Ő pedig bement Jeruzsálembe,+ a templomba; és körös-körül mindent megnézett, és mivel már későre járt az idő, kiment Betániába a tizenkettővel. 12  Másnap, amikor kijöttek Betániából, megéhezett.+ 13  Távolról meglátott egy lombos fügefát, és odament, hátha talál rajta valamit. De odaérve semmit sem talált, csak leveleket, mert nem volt itt a fügeérés időszaka.+ 14  Úgyhogy erre ezt mondta neki: „Senki ne egyen rólad gyümölcsöt soha többé.” A tanítványai pedig figyeltek.+ 15  Azután Jeruzsálembe értek. Ott bement a templomba, és kiűzte azokat, akik adtak és vettek a templomban, és feldöntötte a pénzváltók asztalait meg a galambárusok padjait;+ 16  és senkinek sem engedte meg, hogy valamilyen eszközt átvigyen a templomon, 17  hanem tanított, és ezt mondta: „Nincs-e megírva: »A házam imádság háza+ lesz minden nemzet+ számára.« De ti rablók barlangjává tettétek.”+ 18  A papi elöljárók és az írástudók hallották ezt, és keresni kezdték a módját, hogy elpusztítsák őt;+ féltek ugyanis tőle, mert az egész sokaság egyfolytában csak ámult a tanításán.+ 19  Amikor csak beesteledett, kimentek a városból. 20  Amikor azonban kora reggel arra mentek el, látták, hogy a fügefa már gyökerestül elszáradt.+ 21  Így aztán Péter visszaemlékezve, így szólt hozzá: „Rabbi, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, elszáradt.”+ 22  Jézus pedig így felelt nekik: „Higgyetek Istenben! 23  Bizony mondom nektek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek: »Emelkedj fel, és vesd magad a tengerbe«, és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, annak meglesz az.+ 24  Ezért mondom nektek, higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit kértek, már meg is kaptátok, és meglesz nektek.+ 25  És amikor megálltok imádkozni, bocsássatok meg+, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy égi Atyátok is megbocsássa nektek vétségeiteket.”+ 26  —— 27  Ismét Jeruzsálembe mentek. És amint a templomban járt, a papi elöljárók, az írástudók és a vének odamentek hozzá,+ 28  és ezt mondták neki: „Milyen hatalommal teszed ezeket? Vagy ki adta neked ezt a hatalmat, hogy ezeket tedd?”+ 29  Jézus így szólt hozzájuk: „Kérdezek tőletek valamit. Válaszoljatok nekem, és én is megmondom nektek, milyen hatalommal teszem ezeket.+ 30  A János általi keresztség+ égből volt, vagy emberektől? Válaszoljatok nekem.”+ 31  Azok pedig okoskodni kezdtek maguk között, így szólva: „Ha azt mondjuk: »Égből«, azt fogja mondani: »Akkor hát miért nem hittetek neki?«+ 32  De mondhatjuk-e: »Emberektől.«” Féltek ugyanis a sokaságtól, mert azok mind azt tartották, hogy János valóban próféta volt.+ 33  Ezért ezt felelték Jézusnak: „Nem tudjuk.” Jézus pedig így szólt hozzájuk: „Én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal teszem ezeket.”+

Lábjegyzetek