Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

Lukács 3:1–38

3  Tibériusz császár uralkodásának tizenötödik évében, amikor Júdeának Poncius Pilátus volt a kormányzója, Galileának Heródes+ volt a területi uralkodója, Iturea és Trakónitisz vidékének pedig az ő testvére, Fülöp volt a területi uralkodója, és Abilénének Lizániász volt a területi uralkodója,  Annás papi elöljáró és Kajafás+ napjaiban Isten kijelentése eljutott Jánoshoz+, Zakariás fiához a pusztában+.  Elment tehát a Jordán egész környékére, és prédikálta a keresztséget, mint ami a bűnök megbocsátásához vezető megbánás jelképe,+  mint ahogy meg van írva Ézsaiás próféta szavainak könyvében: „Figyeljetek! Valaki kiált a pusztában: »Készítsétek elő Jehova útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!+  Minden vízmosást fel kell tölteni, minden hegyet és dombot el kell egyengetni, a kanyarulatoknak egyenes utakká, a rögös helyeknek pedig sima utakká kell lenniük;+  és minden test látni fogja az Isten megmentő eszközét.«”+  Így tehát a sokaságnak, amely kiment, hogy megkeresztelkedjen általa, ezt mondta: „Ti viperafajzatok+, ki szólt nektek, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől?+  Teremjetek tehát megbánáshoz illő gyümölcsöket.+ És ne kezdjétek magatokban azt mondani: »Nekünk Ábrahám az atyánk.« Mert mondom nektek, hogy az Istennek ezekből a kövekből is van hatalma gyermekeket támasztani Ábrahámnak.  A fejsze már ott is van a fák gyökerén; ezért minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt, ki fognak vágni, és tűzbe fognak vetni.”+ 10  A sokaság pedig azt kérdezgette tőle: „Mit tegyünk hát?”+ 11  Ezt felelte nekik: „Akinek két alsóruhája van, osztozzon azzal, akinek egy sincs, és akinek van mit ennie, ugyanígy tegyen.”+ 12  Még adószedők is jöttek, hogy megkeresztelkedjenek, és ezt mondták neki: „Tanító, mit tegyünk?”+ 13  Ő így szólt hozzájuk: „Ne követeljetek semmi többet, mint ami az adóösszeg.”+ 14  A katonai szolgálatban állók is azt kérdezgették tőle: „Hát mi mit tegyünk?” Ő pedig ezt mondta nekik: „Ne zaklassatok senkit, és ne is vádoljatok senkit hamisan,+ hanem elégedjetek meg az ellátásotokra kapott dolgokkal.”+ 15  Mivel pedig a nép várakozott, és mindenki így okoskodott szívében Jánosról: „Lehetséges volna, hogy ő a Krisztus?”,+ 16  János megadta a választ, ezt mondva mindenkinek: „Én vízzel keresztellek titeket, de jön az, aki erősebb nálam, akinek saruszíját sem vagyok méltó megoldani.+ Ő majd szent szellemmel és tűzzel fog keresztelni titeket.+ 17  Szórólapátja a kezében van, hogy teljesen megtisztítsa szérűjét, és begyűjtse+ a búzát a tárházába, de a polyvát+ elégeti olthatatlan tűzzel.”+ 18  Sok egyéb buzdítással is szolgált, és továbbra is jó hírt hirdetett a népnek. 19  Heródes, a területi uralkodó pedig, mivel feddésben részesült tőle Heródiásért, a testvére feleségéért, és mindazokért a gonosztettekért, amelyeket Heródes elkövetett,+ 20  mindezeket még azzal is tetézte, hogy börtönbe záratta Jánost.+ 21  Mikor pedig az egész nép megkeresztelkedett, Jézus is megkeresztelkedett,+ és miközben imádkozott, megnyílt az ég,+ 22  és a szent szellem leszállt rá galambhoz hasonló testi alakban, és hang hallatszott az égből: „Te vagy az én szeretett Fiam; helyesellek téged.”+ 23  Maga Jézus egyébként mintegy harmincéves+ volt, amikor elkezdte munkáját,+ és, amint vélték,József fia volt,+aki Héli fia, 24  aki Mattát fia,aki Lévi fia,aki Melki fia,aki Jannai fia,aki József fia, 25  aki Mattatiás fia,aki Ámós fia,aki Náhum fia,aki Esli fia,aki Naggai fia, 26  aki Maát fia,aki Mattatiás fia,aki Sémein fia,aki Jószek fia,aki Jóda fia, 27  aki Joanán fia,aki Résa fia,aki Zorobábel+ fia,aki Sealtiel+ fia,aki Néri fia, 28  aki Melki fia,aki Addi fia,aki Kószám fia,aki Elmadám fia,aki Ér fia, 29  aki Jézus fia,aki Eliézer fia,aki Jórim fia,aki Mattát fia,aki Lévi fia, 30  aki Simeon fia,aki Júdás fia,aki József fia,aki Jónám fia,aki Eljákim fia, 31  aki Melea fia,aki Menna fia,aki Mattáta fia,aki Nátán+ fia,aki Dávid+ fia, 32  aki Isai+ fia,aki Obed+ fia,aki Boáz+ fia,aki Sálmon+ fia,aki Nahson+ fia, 33  aki Amminádáb+ fia,aki Arni+ fia,aki Hecron+ fia,aki Pérec+ fia,aki Júda+ fia, 34  aki Jákob+ fia,aki Izsák+ fia,aki Ábrahám+ fia,aki Táré+ fia,aki Náhor+ fia, 35  aki Sérug+ fia,aki Réu+ fia,aki Péleg+ fia,aki Éber+ fia,aki Séla+ fia, 36  aki Kajnán fia,aki Arpaksád+ fia,aki Sém+ fia,aki Noé+ fia,aki Lámek+ fia, 37  aki Metusélah+ fia,aki Énók+ fia,aki Járed+ fia,aki Mahalaléel+ fia,aki Kajnán+ fia, 38  aki Énós+ fia,aki Sét+ fia,aki Ádám+ fia,aki az Isten fia volt.

Lábjegyzetek