Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

Lukács 18:1–43

18  Folytatásképpen azután elmondott nekik egy szemléltetést arról, hogy mindig imádkozniuk kell, és nem szabad feladniuk.+  Így szólt: „Egy bizonyos városban volt egy bíró, aki az Istent nem félte, és embert nem becsült.  Volt pedig abban a városban egy özvegy, aki folyton elment hozzá,+ és ezt mondta: »Szolgáltass nekem igazságot peres ellenfelemmel szemben.«  Nos, az egy ideig vonakodott, de aztán ezt mondta magában: »Jóllehet az Istent nem félem, és embert nem becsülök,  mégis, mivel ez az özvegy örökösen háborgat+, igazságot szolgáltatok neki, hogy aztán ne jöjjön folyton, és ne gyötörjön+ agyon.«”  Akkor az Úr így szólt: „Halljátok, mit mondott a bíró, pedig igazságtalan volt!  Hát akkor az Isten vajon nem szolgáltat igazságot választottainak,+ akik éjjel-nappal hozzá kiáltanak, még ha hosszútűrő+ is azok iránt?  Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik sietve+. Csakhogy amikor az Emberfia megérkezik, vajon megtalálja-e a hitet a földön?”  Némelyeknek pedig, akik magukban bíztak, hogy ők igazságosak,+ és akik a többieket semmibe se vették,+ ezt a szemléltetést is mondta: 10  „Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus, a másik adószedő. 11  A farizeus megállt,+ és így imádkozott+ magában: »Ó, Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember: zsaroló, igazságtalan, házasságtörő, vagy mint ez az adószedő is.+ 12  Hetente kétszer böjtölök, megadom a tizedet mindenből, amit szerzek.«+ 13  Az adószedő pedig távol állva még szemét sem akarta az égre emelni, hanem csak verte, verte a mellét,+ és ezt mondta: »Ó, Isten, légy kegyelmes hozzám, bűnöshöz!«+ 14  Mondom nektek, ez igazságosabbnak bizonyulva ment haza,+ mint amaz; mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, de aki megalázza magát, felmagasztaltatik.”+ 15  Az emberek pedig kezdték odavinni hozzá a kicsinyeiket is, hogy érintse meg őket; de látva ezt a tanítványok, elkezdték korholni őket.+ 16  Jézus azonban magához hívta a kicsinyeket, és ezt mondta: „Hagyjátok hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne próbáljátok gátolni őket. Mert ilyeneké az Isten királysága.+ 17  Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten királyságát, mint egy kisgyermek, semmiképpen nem jut be abba.”+ 18  Egy bizonyos elöljáró pedig megkérdezte őt, így szólva: „Jó Tanító, mit tegyek, hogy örök életet örököljek?”+ 19  Jézus ezt mondta neki: „Miért nevezel engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten.+ 20  Ismered a parancsolatokat+: »Ne kövess el házasságtörést.«+ »Ne gyilkolj.«+ »Ne lopj.«+ »Ne tanúskodj hamisan.«+ »Tiszteld apádat és anyádat.«”+ 21  Erre az ezt mondta: „Mindezeket fiatalkoromtól fogva megtartottam.”+ 22  Hallva ezt Jézus, így szólt hozzá: „Egyvalaminek még híjával vagy: adj el mindent, amid van, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz az egekben; és jöjj, légy a követőm!”+ 23  Ennek hallatán az mélységesen bánatos lett, mert nagyon gazdag volt.+ 24  Jézus rátekintett, és ezt mondta: „Milyen nehéz lesz bemenniük az Isten királyságába azoknak, akiknek van pénzük!+ 25  Bizony, könnyebb a tevének átjutni a varrótű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten királyságába.”+ 26  Akik hallották ezt, így szóltak: „Egyáltalán ki részesülhet megmentésben?” 27  Ő ezt mondta: „Ami az embereknél lehetetlen, az az Istennél lehetséges.”+ 28  Péter pedig ezt mondta: „Íme! Mi elhagytuk, amink volt, és követtünk téged.”+ 29  Ő így szólt hozzájuk: „Bizony mondom nektek, senki sincs, aki házat vagy feleséget vagy testvéreket vagy szülőket vagy gyermekeket hagyott el az Isten királyságáért,+ 30  és ne kapna mindenképpen sokszorta többet ebben az időszakban, az eljövendő világrendszerben pedig örök életet.”+ 31  Aztán félrevonta a tizenkettőt, és ezt mondta nekik: „Íme! Felmegyünk Jeruzsálembe, és betelik mindaz, ami megíratott a próféták által az Emberfiára nézve.+ 32  Például kiszolgáltatják a nemzetekből valóknak, csúfot űznek belőle,+ arcátlanul bánnak vele,+ és leköpik+, 33  miután pedig megkorbácsolták+, megölik+, de a harmadik napon feltámad.”+ 34  Ők azonban semmit nem értettek ezekből; ez a kijelentés el volt rejtve előlük, és nem fogták fel a mondottakat.+ 35  Mikor pedig Jerikóhoz közeledett, ott ült egy vak az út mellett, és koldult.+ 36  Mivel hallotta, hogy egy sokaság halad el arra, tudakolni kezdte, mit jelent ez. 37  Tudtára adták neki: „A názáreti Jézus megy el erre!”+ 38  Ekkor ő felkiáltott, ezt mondva: „Jézus, Dávid Fia, irgalmazz nekem!”+ 39  És akik elöl mentek, erélyesen inteni kezdték, hogy hallgasson, de ő annál inkább kiáltozott: „Dávid Fia, irgalmazz nekem!”+ 40  Jézus ekkor megállt, és megparancsolta, hogy vigyék oda hozzá a férfit.+ Amikor az közel ért, Jézus megkérdezte tőle: 41  „Mit akarsz, mit tegyek érted?”+ Ezt mondta: „Uram, hadd lássak újra!”+ 42  Ekkor Jézus ezt mondta neki: „Láss újra; a hited gyógyulást szerzett neked.”+ 43  És nyomban visszanyerte látását,+ és követni kezdte őt, dicsőítve az Istent.+ Ennek láttán az egész nép is dicséretet adott az Istennek.

Lábjegyzetek