Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

Lukács 17:1–37

17  Azután így szólt a tanítványaihoz: „Elkerülhetetlen, hogy ne jöjjenek megbotránkoztató dolgok.+ De jaj annak, aki által jönnek!+  Előnyösebb lenne neki, ha malomkövet akasztanának a nyakába, és a tengerbe dobnák,+ mint hogy megbotránkoztasson egyet e kicsinyek közül.+  Ügyeljetek magatokra. Ha a testvéred bűnt követ el, dorgáld meg+, és ha megbánást tanúsít, bocsáss meg neki.+  Még ha egy nap hétszer vétkezik is ellened, és hétszer jön is vissza hozzád, ezt mondva: »Bánom«, bocsáss meg neki.”+  Az apostolok ezt mondták az Úrnak: „Növeld a hitünket!”+  Az Úr erre így szólt: „Ha akkora hitetek lenne, mint egy mustármag, és ezt mondanátok ennek a feketeeperfának: »Szakadj ki gyökerestől, és ültetődj a tengerbe!«, az engedelmeskedne nektek.+  Ki az közületek, aki, ha van egy rabszolgája, aki szánt vagy a nyájra ügyel, ezt mondja neki, amikor az bejön a szántóföldről: »Jöjj ide hamar, és telepedj asztalhoz.«  Nemde inkább ezt mondja neki: »Készíts nekem valamit vacsorára, köss kötényt, és szolgálj nekem, míg nem végzek az evéssel és ivással, utána majd ehetsz és ihatsz.«  Ugye nem fog hálát érezni a rabszolga iránt, amiért az megtette, amit feladatul kapott? 10  Így ti is, ha megtettétek mindazt, amit feladatul kaptatok, mondjátok: »Semmirekellő rabszolgák vagyunk.+ Azt tettük, amit tennünk kellett.«” 11  Jeruzsálembe menet pedig Szamárián és Galileán keresztül vitt az útja.+ 12  Amint befelé tartott egy bizonyos faluba, szembejött vele tíz leprás+ férfi, akik már akkor felálltak, mikor még távol voltak. 13  És felemelve hangjukat, így szóltak: „Jézus, Tanító, irgalmazz nekünk!”+ 14  Amikor meglátta őket, ezt mondta nekik: „Menjetek, mutassátok meg magatokat a papoknak.”+ Távozásuk közben azután megtisztultak+. 15  Egyikük, amikor látta, hogy meggyógyult, visszafordult, és hangos szóval dicsőítette+ az Istent. 16  És arcra borult Jézus lábánál,+ hálát adva neki; ez egyébként szamáriai+ volt. 17  Feleletül Jézus így szólt: „Nemde tízen tisztultak meg? Hol van akkor a többi kilenc? 18  Hát egy sem találtatott, amelyik visszafordult volna, hogy dicsőséget adjon az Istennek, csak ez a más nemzetből való?” 19  És azt mondta neki: „Kelj fel, és menj el; a hited gyógyulást szerzett neked.”+ 20  Mikor pedig a farizeusok megkérdezték tőle, hogy mikor jön el az Isten királysága,+ válaszolt nekik, és ezt mondta: „Az Isten királysága nem szembetűnő módon jön el, 21  és azt sem mondják majd: »Íme, itt!«, vagy: »Amott!«+ Mert íme, az Isten királysága közöttetek van.”+ 22  Ezután így szólt a tanítványokhoz: „Jönnek majd napok, amikor látni kívántok egyet az Emberfiának napjai közül, de nem láttok.+ 23  És azt mondják majd nektek: »Íme, ott!«, vagy: »Íme, itt!«+ Ne menjetek ki, és ne is fussatok utánuk.+ 24  Mert ahogy a villámlás+ a felvillanásával az ég alatt levő egyik vidéktől az ég alatt levő másik vidékig fénylik, ugyanúgy lesz az Emberfia+ is. 25  Előbb azonban sok szenvedést kell átélnie, és el kell hogy vesse ez a nemzedék.+ 26  Továbbá, ahogy Noé napjaiban történt,+ úgy lesz az Emberfiának napjaiban is:+ 27  ettek, ittak, a férfiak nősültek, a nőket férjhez adták, addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és elérkezett az özönvíz, és mindnyájukat elpusztította.+ 28  Hasonlóképpen, mint ahogy Lót+ napjaiban történt: ettek, ittak, vettek, eladtak, ültettek, építettek. 29  De azon a napon, amelyen Lót kiment Szodomából, tűz és kén esett az égből, és mindnyájukat elpusztította.+ 30  Ugyanígy lesz azon a napon, amikor az Emberfia kinyilatkozik.+ 31  Azon a napon, aki a háztetőn van, de javai a házban vannak, ne menjen le, hogy felkapja azokat, és aki kint van a szántóföldön, hasonlóképpen vissza ne térjen azokhoz, amiket hátrahagyott. 32  Emlékezzetek Lót feleségére!+ 33  Aki igyekszik biztonságban megtartani magának a lelkét, elveszíti azt, aki azonban elveszíti, életben fogja tartani azt.+ 34  Mondom nektek, hogy azon az éjszakán két férfi lesz e g y ágyban; az egyiket elviszik, de a másikat otthagyják.+ 35  Két asszony fog ugyanannál a malomnál őrölni; az egyiket elviszik, de a másikat otthagyják.”+ 36  —— 37  Erre ezt kérdezték tőle: „Hol, Uram?” Ő így szólt hozzájuk: „Ahol a test, oda gyűlnek a sasok is.”+

Lábjegyzetek