Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Lukács 13:1–35

13  Ugyanebben az időszakban jelen voltak némelyek, akik beszámoltak neki azokról a galileaiakról+, akiknek vérét Pilátus az ő áldozataikkal elegyítette.  Ezt felelte nekik: „Azt hiszitek, hogy ezek a galileaiak bűnösebbnek+ bizonyultak minden más galileainál, mert ezeket elszenvedték?  Semmiképpen — mondom nektek —, de ha nem tanúsítotok megbánást, mindannyian hasonlóképpen elpusztultok.+  Vagy az a tizennyolc, akire rádőlt a torony Siloámban, és megölte őket, azt hiszitek, hogy nagyobb adósnak bizonyult minden más embernél, aki Jeruzsálemben lakik?  Semmiképpen — mondom nektek —, de ha nem tanúsítotok megbánást, mindannyian ugyanúgy elpusztultok.”+  Aztán még elmondta ezt a szemléltetést: „Egy embernek volt egy fügefája a szőlőjébe+ ültetve, és elment, gyümölcsöt keresett rajta,+ de nem talált.+  Akkor ezt mondta a vincellérnek: »Három éve+ immár, hogy idejárok, és gyümölcsöt keresek ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki!+ Miért is foglalja a földet hasztalan?«  Az ezt felelte neki: »Uram, hagyd+ még ebben az évben, míg körülásom és megtrágyázom,  és ha aztán terem gyümölcsöt a jövőben, akkor jó, ha meg nem, akkor majd kivágod.«”+ 10  Történt pedig, hogy tanított az egyik zsinagógában sabbaton. 11  És íme, volt ott egy asszony, akiben tizennyolc éve gyengeségnek szelleme+ lakott, és össze volt görnyedve, és egyáltalán nem bírt fölegyenesedni. 12  Jézus, amikor látta őt, megszólította, és ezt mondta neki: „Asszony, megszabadultál+ gyengeségedtől.” 13  És rátette a kezét, az pedig nyomban fölegyenesedett+, és dicsőíteni kezdte az Istent. 14  Erre a zsinagógai elöljáró, aki fel volt háborodva amiatt, hogy Jézus sabbaton gyógyított, ezt mondta a sokaságnak: „Hat nap van, amelyen munkát kell végezni;+ azokon gyertek hát, és azokon gyógyíttassátok magatokat, ne pedig sabbatnapon+.” 15  Az Úr azonban válaszolt neki, és ezt mondta: „Képmutatók+, hát nem oldja el sabbaton mindegyikőtök a bikáját vagy a szamarát az istállóállástól, és nem vezeti el, hogy megitassa?+ 16  Hát akkor nem volt helyénvaló, hogy ez az asszony, aki Ábrahám leánya,+ és akit Sátán, íme, tizennyolc éve megkötözve tartott, feloldoztasson ebből a bilincsből sabbatnapon?” 17  Mikor pedig ezeket mondta, mindenki, aki ellenszegült neki, elszégyellte magát;+ de az egész sokaság örvendezni kezdett mindazon dicsőséges dolgok miatt, amelyeket tett.+ 18  Ezért ezt mondta még: „Mihez hasonló az Isten királysága, és mihez hasonlítsam?+ 19  Hasonló a mustármaghoz, melyet fogott egy ember, és a kertjében elvetett, az pedig nőtt, és fa lett belőle, és az ég madarai+ letelepedtek az ágain.”+ 20  És ismét szólt: „Mihez hasonlítsam az Isten királyságát? 21  Hasonló a kovászhoz, amelyet fogott egy asszony, és elrejtett három mérce lisztbe, mígnem az egész tészta megkelt.”+ 22  Városról városra és faluról falura járt, és tanított, és folytatta útját Jeruzsálembe.+ 23  Valaki pedig így szólt hozzá: „Uram, kevesen vannak-e, akik megmentésben részesülnek?”+ Ő ezt mondta nekik: 24  „Megfeszített erővel küzdjetek,+ hogy bejussatok a szűk ajtón,+ mert — mondom nektek — sokan igyekeznek majd bejutni, de nem tudnak,+ 25  ha egyszer a házigazda már felkelt, és bezárta az ajtót, ti pedig kívül megálltok, és zörgetni kezdtek az ajtón, ezt mondva: »Uram, nyisd ki nekünk!«+ De ő ezt válaszolja majd nektek: »Nem tudom, honnan valók vagytok.«+ 26  Akkor elkezditek mondani: »Előtted ettünk és ittunk, és a mi széles útjainkon tanítottál.«+ 27  Ő azonban szólni fog, és ezt mondja nektek: »Nem tudom, honnan valók vagytok. Távozzatok tőlem mind, akik igazságtalanságot műveltek!«+ 28  Ott lesz nektek sírás és fogcsikorgatás,+ amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és az összes prófétát az Isten királyságában,+ magatokat pedig kívülre dobva. 29  Azonkívül eljönnek majd keleti vidékekről, és nyugatiakról, északról és délről,+ és asztalhoz telepednek majd az Isten királyságában.+ 30  És íme, vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók lesznek.”+ 31  Ugyanabban az órában odajöttek bizonyos farizeusok, és ezt mondták neki: „Menj ki, távozz innen, mert Heródes meg akar ölni.” 32  Ő pedig így szólt hozzájuk: „Menjetek, és mondjátok meg annak a rókának+: »Íme! Démonokat űzök ki, és gyógyítok ma és holnap, a harmadik napon pedig készen leszek.«+ 33  Viszont ma és holnap, majd az azt követő napon folytatnom kell utamat, mert nem engedhető meg, hogy egy próféta Jeruzsálemen kívül pusztuljon el.+ 34  Jeruzsálem, Jeruzsálem, a próféták megölője+ és a hozzá küldöttek megkövezője+ — mily gyakran akartam egybegyűjteni gyermekeidet, mint ahogy a tyúk a szárnya alá gyűjti fészekalját, a csibéit,+ de ti nem akartátok!+ 35  Íme! Elhagyatottá lesz nektek a házatok.+ Mondom nektek, hogy semmiképpen nem fogtok látni engem, míg azt nem mondjátok: »Áldott, aki Jehova nevében jön!«”+

Lábjegyzetek