Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

Jeremiás 40:1–16

40  Jehova ezt a szózatot intézte Jeremiáshoz, miután Nebuzáradán+, a testőrség parancsnoka elbocsátotta őt Rámából+; elhozatta őt, amikor még bilincsbe volt verve Jeruzsálem és Júda minden száműzöttje között,+ és ezeket száműzetésbe hurcolták Babilonba.  Akkor a testőrség parancsnoka elhozatta Jeremiást, és így szólt hozzá: „Jehova, a te Istened mondta ki ezt a veszedelmet erre a helyre,+  hogy beteljesítse azt Jehova, és úgy cselekedjen, ahogy megmondta, mert vétkeztetek Jehova ellen, és nem hallgattatok szavára. Hát ez történt veletek.+  Most pedig íme, megszabadítottalak ma a bilincstől, amely kezeiden volt. Ha jónak látszik szemedben, hogy velem jöjj Babilonba, akkor jöjj, és rajtad lesz a szemem.+ Ha azonban rossznak látszik a szemedben, hogy Babilonba jöjj velem, akkor ne tedd. Íme, előtted az egész ország! Oda menj, ahová jónak és helyesnek látszik a szemedben elmenni.”+  Ő még el sem határozta, hogy visszatér, amikor Nebuzáradán így szólt: „Térj csak vissza Gedáliához+, Sáfán+ fiának, Ahikámnak+ a fiához, akit Babilon királya Júda városai fölé rendelt, és lakjál vele a nép között; vagy menj el bárhová, ahová helyesnek látszik szemedben elmenni.”+ Akkor a testőrség parancsnoka élelmet rendelt ki számára, ajándékot adott neki, és útjára engedte.+  Jeremiás tehát elment Gedáliához+, Ahikám fiához Micpába+, és vele lakott a nép között, amely megmaradt az országban.  Idővel meghallották a hadsereg vezérei mind, akik a mezőn voltak,+ ők maguk és az embereik, hogy Babilon királya Gedáliát, Ahikám fiát rendelte az ország fölé, és őrá bízta a férfiakat, a nőket, a kisgyermekeket és az ország szegényei közül némelyeket, akik nem vitettek száműzetésbe Babilonba.+  Elmentek hát Gedáliához Micpába, mégpedig Ismáel+, Netánia fia, Johanán+ és Jonatán, Kárea fiai, Serája, Tánhumet fia, a netófai+ Éfai fiai, és Jezánia+, a maákátinak+ a fia; ők meg az embereik.+  Gedália+, Sáfán+ fiának, Ahikámnak+ a fia pedig megesküdött+ nekik és embereiknek, ezt mondva: „Ne féljetek a káldeusokat szolgálni. Lakjatok csak az országban, és szolgáljátok Babilon királyát. Akkor jól lesz dolgotok.+ 10  Íme, én Micpában+ lakom, hogy szolgálatukra álljak a káldeusoknak, akik hozzánk jönnek. Ti pedig gyűjtsétek be a bort,+ a nyári gyümölcsöt és az olajat, és tegyétek edényeitekbe; lakjatok a városaitokban, amelyeket birtokba vettetek.” 11  És mindazok a zsidók is, akik Moábban, Ammon fiai között, és Edomban voltak, és akik az összes többi országban voltak,+ meghallották, hogy Babilon királya meghagyott egy maradékot Júdának, és Gedáliát+, Sáfán fiának, Ahikámnak a fiát rendelte föléjük. 12  Visszaindultak tehát a zsidók valamennyien mindazokról a helyekről, ahová szétszórattak. Eljöttek Júda földjére Gedáliához Micpába+. És rengeteg bort és nyári gyümölcsöt begyűjtöttek. 13  Johanán+ pedig, Kárea+ fia, és a hadsereg vezérei mind, akik a mezőn voltak,+ elmentek Gedáliához Micpába. 14  Így szóltak hozzá: „Nem is tudod, hogy Baálisz, Ammon fiainak+ a királya elküldte Ismáelt+, Netánia+ fiát, hogy lesújtson a lelkedre?” De Gedália, Ahikám fia nem hitt nekik.+ 15  Johanán+, Kárea fia még ezt is mondta Gedáliának egy titkos helyen Micpában: „Hadd menjek el! Én majd lesújtok Ismáelre, Netánia fiára, és senki sem fogja megtudni.+ Miért sújtson le ő a te lelkedre? És miért szóródjanak szét mind a júdabeliek, akik egybegyűlnek hozzád, és miért vesszen el Júda maradéka?”+ 16  De Gedália+, Ahikám+ fia így szólt Johanánhoz, Kárea fiához: „Ne tégy ilyet, mert hazugság az, amit Ismáelről mondasz.”+

Lábjegyzetek