Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jeremiás 39:1–18

39  Sedékiásnak, Júda királyának kilencedik évében, a tizedik hónapban+ eljött Nabukodonozor, Babilon királya és egész hadereje Jeruzsálemhez, és ostrom alá vette.+  Sedékiás tizenegyedik évében, a negyedik hónapban, a hónap kilencedik napján rést ütöttek a városon.+  Bevonult a babiloni király összes fejedelme, és leültek a Középső kapuban.+ Nevezetesen: Nergál-Sarécer, Sámgár-Nébó, Sársekim, a rabszárisz, Nergál-Sarécer rabmág, és a babiloni király összes többi fejedelme.  Történt pedig, hogy mihelyt meglátta őket Sedékiás, Júda királya és összes harcosa, futásnak eredtek,+ és kimentek éjjel a városból a király kertjének útján,+ a kettős fal közötti kapun át, és az Araba+ útján mentek tovább.  Akkor a káldeusoknak egy serege üldözőbe vette őket,+ és utolérték Sedékiást Jerikó kietlen síkságán+. Aztán fogták, elvitték őt Nabukodonozorhoz, Babilon királyához a Hamát+ földjén levő Riblába+, hogy az bírói döntéseket hozzon felőle.+  Riblában a babiloni király legyilkolta+ Sedékiás fiait a szeme előtt,+ és Júda minden előkelőjét is legyilkolta Babilon királya.+  Magát Sedékiást megvakította,+ majd rézbilincsbe verte őt, hogy elvigye Babilonba.  A káldeusok a király házát meg a nép házait felégették tűzzel,+ és Jeruzsálem falait lerombolták.+  Nebuzáradán+, a testőrség parancsnoka+ a maradék népet, amely megmaradt a városban, és az átpártolókat, akik hozzá pártoltak, és a nép megmaradt részét, száműzetésbe hurcolta Babilonba.+ 10  De a népből némelyeket, a nincstelen szegényeket Júda földjén hagyta Nebuzáradán, a testőrség parancsnoka.+ Szőlőket adott nekik, és kényszerszolgálatra fogta őket azon a napon.+ 11  Ezenkívül Nabukodonozor, Babilon királya ilyen parancsot adott Jeremiás felől Nebuzáradán, a testőrség parancsnoka által: 12  „Vedd magadhoz, és legyen rajta a szemed. Semmi rosszat ne tégy vele.+ Úgy cselekedj vele, ahogy mondja neked.”+ 13  Ezért hát elküldött érte Nebuzáradán+, a testőrség parancsnoka, Nebusázbán rabszárisz, Nergál-Sarécer rabmág, és Babilon királyának minden főembere; 14  igen, elküldtek Jeremiásért, elhozatták az Őrség udvarából,+ és átadták őt Gedáliának+, Ahikám+ fiának, aki Sáfán+ fia volt, hogy a házába vitessék, és a nép között lakhasson. 15  Jehova szava pedig így szólt Jeremiáshoz, amikor még el volt zárva az Őrség udvarában:+ 16  „Menj, és mondd meg az etióp Ebed-Meleknek+: »Ezt mondja a seregek Jehovája, Izrael Istene: ,Íme, beteljesítem szavaimat ezen a városon a vesztére, és nem javára.+ Beteljesednek előtted azon a napon.’«+ 17  »Megszabadítalak téged ama napon+ — ez Jehova kijelentése —, és nem kerülsz azoknak a férfiaknak a kezébe, akiktől rettegsz.«+ 18  »Mert gondom lesz rá, hogy megmenekülj, és nem fogsz elhullani a kard által. Zsákmányul kapod a lelkedet,+ mert bíztál bennem«+ — ez Jehova kijelentése.”

Lábjegyzetek