Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA (2003-AS KIADÁS) Lásd a 2017-es átdolgozott kiadást

Jeremiás 38:1–28

38  Sefátia, Mattán fia, Gedália, Pashúr fia, Jukál+, Selémia fia, és Pashúr, Malkija+ fia pedig meghallotta azokat a szavakat, amelyeket Jeremiás mondott az egész népnek,+ amikor is így szólt:  „Ezt mondja Jehova: »Aki itt marad a városban, az meghal a kard+, az éhínség+ és a járványos betegség+ miatt. De aki kimegy a káldeusokhoz, az életben marad, és zsákmányul kapja a lelkét, élve.«+  Ezt mondja Jehova: »Ez a város a babiloni király hadseregének kezébe adatik, és ő elfoglalja azt.«”+  A fejedelmek azért így szóltak a királyhoz: „Kérjük, add halálra ezt az embert,+ mert így elerőtleníti a harcosok kezét, akik megmaradtak ebben a városban, és az egész nép kezét is, ilyen szavakkal+ szólva hozzájuk. Mert ez az ember e népnek nem a békéjét, hanem a vesztét keresi.”  Sedékiás király erre ezt mondta: „Íme, a kezetekben van! Hisz maga a király sem tehet ellenetek semmit.”+  Megfogták hát Jeremiást, és bedobták Malkijának, a király fiának víztárolójába,+ amely az Őrség udvarában+ volt. Köteleken bocsátották le Jeremiást. A víztárolóban pedig nem volt víz, csak sár, és Jeremiás belesüllyedt a sárba.+  De az etióp+ Ebed-Melek, egy eunuch férfi, aki a király házában volt, meghallotta, hogy Jeremiást a víztárolóba vetették. A király pedig éppen a Benjámin kapuban+ ült.  Ebed-Melek ezért kiment a király házából, és így szólt a királyhoz:  „Ó, uram király! Gonoszul cselekedtek azok az emberek mindabban, amit Jeremiás prófétával tettek, mert bedobták a víztárolóba, és meg fog halni+ ott, ahol van, az éhínség+ miatt. Hiszen nincs már kenyér a városban.” 10  Akkor a király megparancsolta az etióp Ebed-Meleknek: „Végy magad mellé innen harminc embert, és emeld ki Jeremiás prófétát a víztárolóból, mielőtt meghalna.”+ 11  Ebed-Melek úgy is tett: maga mellé vette az embereket, és bement a király házába, a kincstár+ alá. Hozott onnan ócska rongyokat meg elnyűtt ruhadarabokat, és leengedte azokat köteleken Jeremiáshoz a víztárolóba.+ 12  Azután így szólt az etióp Ebed-Melek Jeremiáshoz: „Kérlek, tedd az ócska rongyokat meg a ruhadarabokat a hónod alá, a kötelek alá.” És így tett Jeremiás.+ 13  Végül kihúzták a kötelekkel Jeremiást, és felhozták a víztárolóból. És Jeremiás az Őrség udvarában maradt.+ 14  Sedékiás király pedig elküldött Jeremiás prófétáért, és elhozatta magához+ a harmadik bejárathoz+, amely Jehova házában+ van. Azután így szólt a király Jeremiáshoz: „Kérdezek én tőled valamit. Ne titkolj el előlem semmit.”+ 15  Jeremiás erre ezt mondta Sedékiásnak: „Hogyha megmondom neked, vajon nem adsz-e halálra? És ha tanácsot adok neked, úgysem hallgatsz rám.”+ 16  Akkor Sedékiás király megesküdött Jeremiásnak a titkos helyen: „Él Jehova, aki alkotta nekünk ezt a lelket,+ hogy nem adlak halálra, és nem adlak ezeknek az embereknek a kezébe, akik a lelkedre törnek!”+ 17  Jeremiás erre így szólt Sedékiáshoz: „Ezt mondja Jehova, a seregek Istene+, Izrael Istene+: »Ha kimész Babilon királyának+ fejedelmeihez, akkor élni fog a lelked, és nem égetik fel e várost tűzzel. Élni fogsz te is, és háznéped is.+ 18  De ha nem mész ki Babilon királyának fejedelmeihez, akkor a káldeusok kezébe kerül ez a város, és felégetik tűzzel.+ Te sem menekülsz meg a kezükből.«”+ 19  Sedékiás király erre így szólt Jeremiáshoz: „Félek azoktól a zsidóktól, akik átpártoltak a káldeusokhoz,+ mert még a kezükbe adnak, és kegyetlenkedni fognak velem.”+ 20  Jeremiás azonban ezt mondta: „Nem fognak így átadni. Kérlek, hallgass Jehova szavára abban, amit mondok neked. Akkor jól lesz dolgod,+ és élni fog a lelked. 21  Ha pedig nem vagy hajlandó kimenni,+ nos, Jehova ezt láttatta velem: 22  Íme, az összes asszonyt, aki megmaradt Júda királyának házában,+ kiviszik Babilon királyának fejedelmeihez+, és ezt mondják: »Rászedtek a veled békében levő férfiak,+ és legyőztek téged.+Iszapba süllyesztették lábadat, ők meg visszafordultak.«+ 23  Minden feleségedet és fiadat kiviszik a káldeusokhoz, és te sem menekülsz meg a kezükből;+ Babilon királyának a keze megragad téged, és felégetik miattad ezt a várost tűzzel.”+ 24  Sedékiás erre így szólt Jeremiáshoz: „Egyetlen ember se tudja meg mindezt, nehogy meghalj! 25  Ha pedig a fejedelmek+ meghallják, hogy beszéltem veled, és elmennek hozzád, és azt mondják neked: »Kérünk, mondd el nekünk, miről beszéltél a királynak. Semmit se titkolj el előlünk, akkor nem adunk halálra. És miről beszélt neked a király?«, 26  akkor ezt mondd nekik: »A király elé terjesztettem kérésemet, hogy legyen hozzám kegyes, és ne küldjön vissza Jonatán házába.+ Ne kelljen ott meghalnom.«” 27  Idővel el is ment az összes fejedelem Jeremiáshoz, és elkezdték kérdezgetni. De ő mindazon szavak szerint beszélt hozzájuk, amelyeket a király parancsolt.+ Elhallgattak hát előtte, mert nem hallották meg a dolgot. 28  Jeremiás pedig az Őrség udvarában+ maradt mindaddig a napig, amelyen Jeruzsálemet elfoglalták.+ Mindezek be is következtek akkor, amikor elfoglalták Jeruzsálemet.+

Lábjegyzetek