Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

Jeremiás 37:1–21

37  Kóniás+, Joákim+ fia helyett pedig Sedékiás+ király, Jósiás+ fia kezdett uralkodni. Őt Nabukodonozor, Babilon királya tette királlyá Júda földjén.+  Sem ő, sem szolgái, sem a föld népe nem hallgatott Jehova szavaira,+ amelyeket Jeremiás próféta által mondott.+  És Sedékiás király elküldte Jeremiás prófétához Jehukált+, Selémia fiát, és Sofóniást+, Maáséja+ pap fiát, ezekkel a szavakkal: „Kérlek, imádkozz értünk Jehova Istenünkhöz!”+  Jeremiás pedig ki- és bejárt a nép között,+ mert még nem vetették őt fogházba.  A fáraó hadserege pedig kijött Egyiptomból,+ és a Jeruzsálemet ostromló káldeusok meghallották a hírt róluk, ezért elvonultak Jeruzsálem alól.+  Akkor Jehova szava így szólt Jeremiás prófétához:  „Ezt mondja Jehova, Izrael Istene: »Így szóljatok Júda királyához, aki hozzám küld titeket, hogy megkérdezzetek engem:+ ,Íme! A fáraó hadserege, amely kivonul a segítségetekre, vissza fog térni országába, Egyiptomba.+  A káldeusok bizony visszajönnek, és harcolni fognak e város ellen, elfoglalják, és felégetik tűzzel.’+  Így szól Jehova: ,Ne ámítsátok lelketeket,+ és ne mondjátok: „El fognak menni tőlünk a káldeusok”, mert nem fognak elmenni. 10  Mert még ha megvernétek is az ellenetek harcoló káldeusok egész hadseregét,+ és csak átszúrt emberek maradnának közülük,+ akkor is mindegyik fölkelne a sátrában, és fölégetné ezt a várost tűzzel.’«” 11  És történt, hogy amikor a káldeusok hadserege elvonult Jeruzsálem alól+ a fáraó hadserege miatt,+ 12  Jeremiás útnak indult Jeruzsálemből, hogy elmenjen Benjámin földjére+, és megkapja onnan a részét a nép között. 13  Történt pedig, hogy amikor a Benjámin kapunál+ járt, ott volt a felvigyázással megbízott tisztviselő, név szerint Jériás, Hanánia fiának, Selémiának a fia. Ez nyomban megragadta Jeremiás prófétát, és így szólt: „Te a káldeusokhoz akarsz pártolni!” 14  De Jeremiás ezt mondta: „Hazugság!+ Nem akarok a káldeusokhoz pártolni.” De az oda se figyelt rá. Jériás tehát ott tartotta Jeremiást, és bevitte a fejedelmekhez. 15  A fejedelmek+ pedig megharagudtak Jeremiásra,+ megverték őt,+ és a bilincsek házába vetették+ Jonatánnak+, a titkárnak házában, mert azt alakították át fogházzá+. 16  Amikor Jeremiás a víztárolóházba+ és a boltíves helyiségekbe került, akkor sok napon át ott maradt Jeremiás. 17  Sedékiás király pedig érte küldött, és elhozatta őt. A király kérdéseket tett fel neki a házában, egy titkos helyen,+ és így szólt: „Jött-e szózat Jehovától?” Jeremiás erre ezt mondta: „Jött bizony!” Majd így folytatta: „Babilon királyának a kezébe kerülsz!”+ 18  Jeremiás akkor ezt mondta Sedékiás királynak: „Mit vétettem ellened, a szolgáid ellen és e nép ellen,+ hogy fogházba vetettetek? 19  Hol vannak most a prófétáitok, akik így prófétáltak nektek: »Nem jön Babilon királya ellenetek és ez ellen az ország ellen.«+ 20  Most azért, kérlek, figyelj, ó, uram király! Kérlek, jusson eléd kegyért való könyörgésem+, és ne küldj vissza Jonatánnak, a titkárnak házába!+ Ne kelljen ott meghalnom!”+ 21  Sedékiás király ekkor parancsot adott, így aztán az Őrség udvarában+ helyezték őrizet alá Jeremiást. Itt naponta adtak neki egy kerek cipót a pékek utcájából,+ míg el nem fogyott mind a kenyér a városban.+ És Jeremiás az Őrség udvarában maradt.+

Lábjegyzetek