Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

Jeremiás 36:1–32

36  Történt pedig Joákimnak, Jósiás fiának, Júda királyának negyedik évében,+ hogy Jehova szava így szólt Jeremiáshoz:  „Végy magadhoz egy könyvtekercset+, és írd le rá mindazokat a szavakat+, amelyeket kijelentettem neked Izrael ellen, Júda ellen+ és minden nemzet ellen+ attól a naptól fogva, hogy szóltam hozzád, Jósiás napjaitól fogva mind a mai napig.+  Talán odafigyelnek majd a Júda házából valók mindarra a veszedelemre, amelyet el akarok hozni rájuk,+ hogy megtérjenek, ki-ki a maga gonosz útjáról,+ és megbocsássam vétküket és bűnüket.”+  Jeremiás tehát hívta Bárukot+, Néria fiát, hogy Báruk Jeremiás szájából hallva leírja a könyvtekercsre Jehova minden szavát, amit Ő kijelentett neki.+  Akkor Jeremiás parancsot adott Báruknak, és így szólt: „Én el vagyok zárva. Nem tudok bemenni Jehova házába.+  Menj be te, és olvasd fel a tekercsből, amit a számból hallva leírtál, Jehova szavait,+ a Jehova házában levő nép füle hallatára a böjt+ napján; olvasd fel azokat egész Júda füle hallatára is, mindazoknak, akik eljönnek városaikból.+  Talán Jehova elé száll a kérés, amellyel kegyéért könyörögnek,+ és megtérnek, ki-ki a maga gonosz útjáról,+ mert bizony nagy a harag és a düh, amelyet kimondott Jehova e nép ellen.”+  Báruk+, Néria fia pedig megtette mindazt, amit Jeremiás próféta parancsolt neki: felolvasta a könyvből+ Jehova szavait Jehova házában.+  És történt Joákimnak, Jósiás fiának, Júda királyának az ötödik évében,+ a kilencedik hónapban+, hogy Jeruzsálem egész népe és a Júda városaiból Jeruzsálembe jövő egész nép böjtöt+ hirdetett Jehova előtt. 10  Akkor Báruk az egész nép füle hallatára felolvasta a könyvből Jeremiás szavait Jehova házában, Gemária+ étkezőjében+ — aki Sáfánnak+, a másolónak+ volt a fia —, a felső udvarban, Jehova háza új kapujának bejáratánál+. 11  Mikája, Sáfán+ fiának, Gemáriának a fia pedig hallotta Jehova minden szavát a könyvből. 12  Le is ment a király házába, a titkár étkezőjébe, és íme, ott ültek mind a fejedelmek: Elisáma+, a titkár; Delája+, Semája fia; Elnátán+, Akbór+ fia; Gemária+, Sáfán+ fia; Sedékiás, Hanánia fia; és az összes többi fejedelem. 13  Mikája+ elmondott nekik minden szót, amit akkor hallott, amikor Báruk a nép füle hallatára felolvasott+ a könyvből. 14  Ekkor az összes fejedelem elküldte Bárukhoz+ Jehudit+, Netánia fiát, aki Kúsi fiának, Selémiának volt a fia, éspedig ezekkel a szavakkal: „Vedd a kezedbe a tekercset, amelyből felolvastál a nép füle hallatára, és jöjj!” Báruk, Néria fia tehát kezébe vette a tekercset, és elment hozzájuk.+ 15  Ők ezt mondták neki: „Ülj le, kérünk, és olvasd fel a fülünk hallatára.” Báruk+ pedig felolvasta a fülük hallatára. 16  És történt, hogy amint végighallgattak minden szót, rettegve néztek egymásra, és így szóltak Bárukhoz: „Okvetlenül tudtára adjuk a királynak mindezeket a szavakat.”+ 17  Megkérdezték még Báruktól: „Kérjük, mondd el nekünk, hogyan írtad le mindezeket a szavakat a szájából.”+ 18  Báruk így felelt nekik: „Szájával kijelentette nekem mindezeket a szavakat, én pedig beírtam a könyvbe tintával+.” 19  A fejedelmek végül így szóltak Bárukhoz: „Menj, rejtőzz el te is, és Jeremiás is! Senki meg ne tudja, hol vagytok!”+ 20  Akkor bementek a királyhoz az udvarba+, a tekercset pedig biztonságba helyezték Elisámának+, a titkárnak az étkezőjében+; és elmondtak minden szót a király füle hallatára. 21  A király erre elküldte Jehudit+, hogy hozza el a tekercset. Ő el is hozta Elisámának+, a titkárnak+ az étkezőjéből. És Jehudi elkezdte olvasni a király füle hallatára és mindazon fejedelmek füle hallatára, akik a király mellett álltak. 22  A király pedig a téli házban+ ült, a kilencedik hónapban+, és tűz égett előtte a szénserpenyőben+. 23  És történt, hogy amint Jehudi három-négy hasábot elolvasott, ő levágta azt a titkár késével, és bedobta a szénserpenyő tüzébe, mígnem az egész tekercs a szénserpenyő tüzébe került.+ 24  És nem rettegtek;+ nem szaggatta meg+ a ruháját sem a király, sem senki a szolgái közül, akik hallgatták mindezeket a szavakat. 25  Igaz, Elnátán+, Delája+ és Gemária+ könyörögtek a királynak, hogy ne égesse el a tekercset, de ő nem hallgatott rájuk.+ 26  Sőt, a király megparancsolta Jerahméelnek, a király fiának, és Serájának, Azriel fiának, és Selémiának, Abdéel fiának, hogy fogják el Bárukot, a titkárt, és Jeremiás prófétát+. Jehova azonban elrejtette őket.+ 27  Jehova szava aztán így szólt Jeremiáshoz, miután a király elégette a tekercset a rajta levő szavakkal együtt, amelyeket Jeremiás szájából hallva+ írt le Báruk+: 28  „Megint végy magadhoz egy tekercset, egy másikat, és írd le rá mind az előbbi szavakat, amelyek az első tekercsen voltak, amelyet Joákim, Júda királya elégetett.+ 29  Joákim, Júda királya ellen pedig így szólj: »Ezt mondja Jehova: ,Te elégetted ezt a tekercset,+ mondván: „Miért írtál rá ilyeneket:+ »Babilon királya bizony eljön, és feldúlja ezt az országot, és kipusztít belőle embert és állatot.«”+ 30  Azért ezt mondja Jehova Júda királya, Joákim ellen: „Nem lesz senkije, aki Dávid trónján ülne,+ holtteste is oda lesz vetve+ a nappali hőségnek és az éjszakai fagynak. 31  Számadásra vonom+ őt is, a leszármazottait is, és szolgáit is vétkükért.+ Elhozom rájuk és Jeruzsálem lakosaira és Júda embereire mindazt a veszedelmet, amit kimondtam rájuk,+ de ők nem figyeltek.”’«”+ 32  Jeremiás tehát vett egy másik tekercset, és odaadta Báruknak, a titkárnak, Néria fiának,+ ő pedig Jeremiás szájából hallva leírta rá+ annak a könyvnek minden szavát, amelyet Joákim, Júda királya elégetett a tűzben.+ Sok hasonló beszéd is hozzá lett fűzve azokhoz.

Lábjegyzetek