Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

Jeremiás 34:1–22

34  Jehova szava így szólt Jeremiáshoz, amikor Nabukodonozor, Babilon királya+, annak egész hadereje+ és a föld minden királysága, a keze alatt álló birodalom+ és az összes nép hadat viselt Jeruzsálem ellen, és minden városa ellen:+  „Ezt mondja Jehova, Izrael Istene: »Menj, és mondd meg Sedékiásnak, Júda királyának+, igen, mondd meg neki: ,Ezt mondja Jehova: „Íme, Babilon királyának a kezébe adom ezt a várost,+ és ő felégeti tűzzel.+  Te sem menekülsz meg a kezéből, mert bizony elfognak, és a kezébe fogsz adatni.+ Szemeid meglátják Babilon királyának szemeit,+ és az ő szája a te száddal fog szólni, és Babilonba mész.”  De halld meg Jehova szavát, ó, Sedékiás, Júda királya+: „Ezt mondja rólad Jehova: »Nem kard által halsz meg.  Békében fogsz meghalni,+ és ahogy égetést rendeztek atyáidnak, a korábbi királyoknak, akik előtted voltak,+ úgy fognak égetést+ rendezni neked is, és ,jaj, uram!’+ kiáltással siratnak meg,+ mert ,én mondtam ki e szót’ — ez Jehova kijelentése.«”’«”  Jeremiás próféta pedig elmondta mindezeket a szavakat+ Sedékiásnak, Júda királyának Jeruzsálemben,  amikor Babilon királyának hadserege hadat viselt Jeruzsálem ellen és Júda minden megmaradt városa ellen,+ Lákis+ és Azeka+ ellen; ugyanis ezek a megerősített városok+ maradtak meg Júda városai+ közül.  Ezt a szózatot intézte Jehova Jeremiáshoz, miután Sedékiás király szövetséget kötött az egész néppel, amely Jeruzsálemben volt, hogy szabadulást hirdessenek nekik,+  és szabadon bocsássa ki-ki a szolgáját, és ki-ki a szolgálóleányát, a héber+ férfit és a héber nőt, hogy ne tartsák szolgasorban őket, vagyis zsidó testvéreiket.+ 10  Engedelmeskedett is minden fejedelem+ és az egész nép, amely belépett a szövetségbe, mely szerint szabadon bocsátja ki-ki a szolgáját, és ki-ki a szolgálóleányát, hogy ne tartsák őket tovább szolgasorban. Engedelmeskedtek hát, és elengedték őket.+ 11  De aztán meggondolták magukat,+ kezdték visszahozni a szolgákat meg a szolgálóleányokat, akiket már szabadon bocsátottak, és szolgákká és szolgálóleányokká tették őket.+ 12  Jehova szava ezért így szólt Jeremiáshoz Jehovától: 13  „Ezt mondja Jehova, Izrael Istene: »Én szövetséget kötöttem ősatyáitokkal+ azon a napon, amelyen kihoztam őket Egyiptom földjéről,+ a szolgák házából+, és ezt mondtam: 14  ,Hét év elteltével mindegyikőtök engedje el a testvérét,+ a héber embert+, aki eladatott neked,+ és aki hat éven át szolgált neked. Bocsásd szabadon magadtól.’ Ám ősatyáitok nem hallgattak rám, fülüket sem mozdították.+ 15  Ti pedig a mai napon megtértek, és azt teszitek, ami helyes a szememben, hiszen mindenki szabadulást hirdet a társának, és szövetséget köttök előttem+ abban a házban, amely a nevemet viseli.+ 16  Aztán meggondoljátok magatokat,+ és megszentségtelenítitek a nevemet;+ visszahozza ki-ki a szolgáját, és ki-ki a szolgálóleányát, akit szabadon bocsátottatok lelkük kívánsága szerint, és szolgáitokká meg szolgálóleányaitokká teszitek őket.«+ 17  Ezért így szól Jehova: »Ti nem engedelmeskedtetek nekem, hogy szabadulást+ hirdetett volna mindenki a testvérének, és mindenki a társának. Íme, én majd szabadulást hirdetek nektek+ — ez Jehova kijelentése — a kardra+, a járványos betegségre+ és az éhínségre+! Iszonyattá teszlek titeket a föld minden királysága előtt.+ 18  És kiszolgáltatom azokat az embereket, akik megszegték szövetségemet,+ mivel nem tartották meg a szövetség szavait, amelyet előttem kötöttek a borjú által, melyet kettévágtak,+ hogy átmenjenek a részei között+ 19  — tehát Júda fejedelmeit, Jeruzsálem fejedelmeit,+ az udvari tisztviselőket, a papokat és az ország egész népét, akik átmentek a borjú részei között —, 20  igen, odaadom őket ellenségeik kezébe és a lelkükre törők kezébe,+ és hulláik az egek repdeső teremtményeinek és a föld állatainak lesznek eledelévé.+ 21  Sedékiást, Júda királyát+ és fejedelmeit odaadom ellenségeik kezébe, a lelkükre törők kezébe és a babiloni király hadseregének kezébe,+ akik elvonulnak tőletek.«+ 22  »Íme, parancsot adok — ez Jehova kijelentése —, és bizony visszahozom őket ehhez a városhoz.+ Harcolni fognak ellene, elfoglalják és fölégetik tűzzel.+ Júda városait elhagyatott pusztasággá teszem, és nem lesz lakójuk.«”+

Lábjegyzetek