Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

Jeremiás 27:1–22

27  Joákimnak, Jósiás+ fiának, Júda királyának királysága kezdetén ez a szózat jött Jeremiáshoz Jehovától:  „Ezt mondta nekem Jehova: »Készíts magadnak kötelékeket meg igarudakat+, és vedd azokat a nyakadba.+  És küldd el azokat Edom+ királyához, Moáb+ királyához, Ammon fiainak+ királyához, Tírusz+ királyához és Szidón+ királyához a követek keze által, akik eljönnek Jeruzsálembe Sedékiáshoz, Júda királyához.  Mondd meg nekik a parancsot, mely uraiknak szól: ,Ezt mondja a seregek Jehovája, Izrael Istene;+ így szóljatok uratokhoz:  „Én alkottam a földet,+ az embereket+ és az állatokat+, melyek a föld színén vannak, nagy erőmmel+ és kinyújtott karommal,+ és annak adom, akinek én jónak látom.+  Én most mindezeket az országokat szolgámnak+, Nabukodonozornak, Babilon királyának+ a kezébe adtam; a mező vadjait is neki adtam, hogy őt szolgálják.+  Neki+, a fiának és az unokájának fog szolgálni minden nemzet, mígnem az ő országának is eljön az ideje,+ és sok nemzet és nagy királyok fogják szolgasorban tartani őt.”+  „És úgy lesz, hogy amely nemzet és királyság nem szolgál neki, igen, Nabukodonozornak, Babilon királyának, és amelyik nem hajtja nyakát Babilon királyának igája alá, azt a nemzetet karddal+, éhínséggel+ és járványos betegséggel+ sújtom, úgy fordítom rá figyelmemet — ez Jehova kijelentése —, mígnem kiirtom őket a keze által.”+  „Ti pedig ne hallgassatok prófétáitokra+, jósaitokra, álomlátóitokra,+ mágusaitokra és varázslóitokra,+ akik azt mondják nektek: »Nem fogtok Babilon királyának szolgálni.«+ 10  Mert hazugságot prófétálnak nektek, csak hogy messzire kerüljetek országotokból; és én szétszórlak benneteket, és elvesztek.+ 11  Azt a nemzetet pedig, amelyik odahajtja nyakát Babilon királyának igája alá, és szolgálja is őt, meghagyom a földjén — ez Jehova kijelentése —, és művelni fogja, és rajta lakozik.”’«”+ 12  Sedékiáshoz+, Júda királyához is mindezen szavak szerint szóltam:+ „Hajtsátok nyakatokat Babilon királyának igája alá, szolgáljátok őt és népét, és éljetek!+ 13  Miért halnál meg, te is, néped is a kard,+ az éhínség+ és a járványos betegség+ által, ahogy megmondta Jehova annak a nemzetnek, amely nem szolgálja Babilon királyát? 14  Ne hallgassatok azoknak a prófétáknak a szavára, akik azt mondják nektek: »Nem fogtok Babilon királyának szolgálni«,+ mert hazugságot prófétálnak nektek.+ 15  »Mert nem küldtem őket — ez Jehova kijelentése —, hanem hamisan prófétálnak nevemben, hogy szétszórjalak benneteket,+ és elvesszetek+ ti is, meg a próféták is, akik prófétálnak nektek.«”+ 16  A papokhoz és ehhez az egész néphez pedig így szóltam: „Ezt mondja Jehova: »Ne hallgassatok prófétáitok szavára, akik ilyeneket prófétálnak nektek: ,Íme! Jehova házának eszközeit hamarosan visszahozzák Babilonból!’+ Mert hazugságot prófétálnak nektek.+ 17  Ne hallgassatok rájuk! Szolgáljátok Babilon királyát, és éljetek!+ Miért legyen pusztává e város?+ 18  Ha pedig próféták ők, és náluk van Jehova beszéde, akkor azt kérem, fohászkodjanak a seregek Jehovájához,+ hogy azok az eszközök, amelyek még Jehova házában, Júda királyának házában és Jeruzsálemben vannak, ne kerüljenek Babilonba.« 19  Mert ezt mondja a seregek Jehovája az oszlopokról+, a tengerről+, a szállítókocsikról+ és a megmaradt eszközökről, amelyek még a városban vannak,+ 20  amelyeket nem vitt el Nabukodonozor, Babilon királya, amikor Jeruzsálemből száműzetésbe hurcolta Jekóniást,+ Joákim fiát, Júda királyát Babilonba, és vele együtt Júda és Jeruzsálem minden előkelőjét is;+ 21  mert ezt mondja a seregek Jehovája, Izrael Istene azokról az eszközökről, amelyek még Jehova házában, Júda királyának házában és Jeruzsálemben vannak:+ 22  »,Babilonba viszik őket,+ és ott maradnak addig a napig, amelyen majd rájuk fordítom figyelmemet+ — ez Jehova kijelentése. — És felhozom, visszahozom őket erre a helyre.’«”+

Lábjegyzetek