Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA (2003-AS KIADÁS) Lásd a 2017-es átdolgozott kiadást

Jeremiás 20:1–18

20  És Pashúr pap — Immér+ fia —, aki egyben vezető felügyelője is volt Jehova házának,+ hallgatta Jeremiást, amint ezeket a szavakat prófétálta.  Azután Pashúr megütötte Jeremiás prófétát,+ és kalodába zárta,+ amely a Felső Benjámin kapuban, Jehova házában volt.  De történt másnap, hogy Pashúr kiengedte Jeremiást a kalodából,+ és Jeremiás akkor ezt mondta neki: „Jehova nem Pashúrnak nevez+ téged, hanem így: Körös-körül rémület.+  Mert ezt mondja Jehova: »Íme, rémületté teszlek önmagad előtt, és mindazok előtt is, akik szeretnek, és szemed láttára+ fognak elhullani az ellenségeik kardjától.+ Egész Júdát a babiloni király kezébe adom, ő pedig száműzetésbe hurcolja őket Babilonba, és lesújt rájuk karddal.+  Kiszolgáltatom mindazt, amit e város összegyűjtött, minden munkáját és minden drágaságát. Júda királyainak összes kincsét az ellenségeik kezébe adom.+ Bizony elrabolják, és megfogják, elviszik ezeket Babilonba.+  Te pedig, ó, Pashúr, fogságba mész+ házad minden lakójával. Babilonba kerülsz, és ott halsz meg. Ott temetnek el mindazokkal együtt, akik szerettek+, mert hazugságot prófétáltál+ nekik.«”  Rászedtél engem, ó, Jehova! Rá lettem szedve! Ellenem használtad fel erődet, és győztél.+ Naphosszat rajtam nevetnek, mindenki gúnyt űz belőlem.+  Ahányszor csak beszélek, felkiáltok. Erőszakról és fosztogatásról+ kiáltozom. Bizony gyalázatomra lett Jehova szava, csúfságomra egész nap!+  Azt mondtam: „Nem említem őt, nem is beszélek többé nevében.”+ De szívemben olyannak bizonyult az, mint a csontjaimba rekesztett, perzselő tűz. Belefáradtam abba, hogy magamban tartsam, és képtelen voltam elviselni.+ 10  Mert hallottam sokak rossz beszédét.+ Körös-körül rémület volt. „Rajta, beszéljetek, hogy beárulhassuk őt.”+ Minden halandó, aki úgy üdvözöl, hogy „békesség!”, a bicegésemre vár:+ „Hátha rá lehet szedni!+ Akkor legyőzzük, és bosszút állunk rajta!” 11  De Jehova velem volt,+ mint egy félelmetes hős.+ Ezért elbuknak üldözőim, és nem győznek.+ Nagyon megszégyenülnek, mert nem boldogulnak. Időtlen időkig tartó megaláztatásuk nem merül feledésbe.+ 12  De te, ó, seregek Jehovája, megvizsgálod azt, aki igazságos.+ Látod a veséket és a szívet.+ Bárcsak láthatnám, hogy bosszút állsz rajtuk,+ hiszen neked tártam fel peres ügyemet.+ 13  Énekeljetek Jehovának! Dicsérjétek Jehovát! Mert kiszabadította a szegénynek lelkét a gonosztevők kezéből.+ 14  Átkozott legyen az a nap, amelyen megszülettem! Ne legyen áldott az a nap, amelyen világra hozott anyám!+ 15  Átkozott legyen az a férfi, aki jó hírt vitt apámnak, így szólva: „Fiúgyermeked született!” Igen megörvendeztette őt.+ 16  Legyen az az ember olyan, mint a városok, amelyeket sajnálkozás nélkül feldúlt Jehova.+ Reggel kiáltozást halljon, délidőben riadót!+ 17  Miért nem adott halálra még az anyaméhben, hogy anyám lett volna sírhelyem, és méhe időtlen időkig várandós maradt volna?+ 18  Miért is jöttem ki az anyaméhből,+ hogy kemény munkát és bánatot lássak,+ és szégyenben érjenek véget napjaim?+

Lábjegyzetek