Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jeremiás 18:1–23

18  Jehova szava így szólt Jeremiáshoz:  „Kelj fel, menj le a fazekas+ házába, és ott hallatni fogom veled szavaimat.”  Lementem hát a fazekas házába, és az éppen készített valamit a korongon.  És az edény, amelyet agyagból formált a fazekas, tönkrement a kezében, így hát újra hozzáfogott, és más edényt készített belőle, ahogy jónak látta azt a fazekas elkészíteni.+  Jehova szava azután így szólt hozzám:  „»Vajon nem tudom veletek ugyanazt tenni, amit ez a fazekas, ó, Izrael háza? — ez Jehova kijelentése. — Íme, olyanok vagytok a kezemben, mint az agyag a fazekas kezében, ó, Izrael háza!+  Ha bármely pillanatban kimondom egy nemzetről és egy királyságról, hogy kiszaggatom, lerombolom és elpusztítom,+  de megtér az a nemzet gonoszságából, amely ellen szóltam,+ akkor én sajnálatot fogok érezni a veszedelem miatt, amelyet el akartam hozni rá.+  Ha azonban bármely pillanatban kimondom egy nemzetről és egy királyságról, hogy felépítem és elültetem,+ 10  de ő azt cselekszi, ami rossz a szememben, és nem hallgat szavamra,+ akkor sajnálatot fogok érezni a jó miatt, amelyről azt mondtam magamban, hogy megteszem javára.« 11  Most pedig, kérlek, mondd meg Júda embereinek és Jeruzsálem lakosainak: »Ezt mondja Jehova: ,Íme, veszedelmet készítek, és kigondolok ellenetek egy gondolatot.+ Kérlek benneteket, térjen meg ki-ki gonosz útjáról! Jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket!’«”+ 12  Erre ezt mondták: „Hiába, nem lehet!+ Mi a magunk gondolatai után megyünk, és gonosz szívünk makacssága szerint fogunk cselekedni mindannyian.”+ 13  Jehova azért ezt mondja: „Kérlek benneteket, tudakozódjatok a nemzetek között. Ki hallott ilyeneket? Borzalom, amit Izrael szüze szertelenül cselekszik.+ 14  Eltűnik-e a Libanon hava a mezőség sziklájáról? Avagy kiapadnak-e az idegenből jött vizek, a hűs, csörgedező vizek? 15  Az én népem bizony elfelejtett engem,+ hiszen a hiábavalóságnak+ füstölögtetnek áldozati füstöt, és elbuktatják az embereket útjaikon,+ a régi utakon,+ hogy ösvényeken járjanak, feltöltetlen úton, 16  hogy döbbenet tárgyává+ tegyék országukat, amelynek láttán csak füttyentenek — időtlen időkig.+ Aki csak arra jár, döbbenten bámul, és csóválja a fejét.+ 17  Mint a keleti szél, szétszórom őket az ellenség előtt.+ Hátamat, és nem arcomat+ mutatom nekik szerencsétlenségük napján.” 18  Akkor ezt mondták: „Rajta, emberek, gondoljunk ki Jeremiás ellen gondolatokat,+ mert nem vész el a törvény a paptól,+ sem a tanács a bölcstől, és a beszéd sem a prófétától.+ Rajta, verjük meg őt nyelvünkkel,+ és ne figyeljünk egyetlen szavára se!” 19  Ó, Jehova, figyelj rám, és halld meg ellenfeleim hangját!+ 20  Hát rosszal kell fizetni a jóért?+ Bizony vermet ástak lelkemnek.+ Emlékezzél meg róla: színed előtt álltam, hogy jót szóljak még róluk is, hogy elfordítsam róluk dühödt haragodat.+ 21  Juttasd hát fiaikat éhínségre,+ és szolgáltasd ki őket a kard hatalmának!+ Feleségeik gyermektől megfosztott asszonyok és özvegyek legyenek!+ Férfiaikkal halálos csapás végezzen, ifjaikra kard sújtson le a csatában!+ 22  Kiáltás hallatsszon házukból, amikor rablócsapatot hozol rájuk hirtelen.+ Mert vermet ástak, hogy elfogjanak, és csapdát rejtettek el lábamnak.+ 23  Te azonban, ó, Jehova, jól ismered minden ellenem szőtt gyilkos tervüket+. Ne fedezd el vétküket, és ne töröld el ezt a bűnüket színed elől. Bukjanak csak el előtted.+ Lépj fel ellenük haragod idején!+

Lábjegyzetek