Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

Jeremiás 17:1–27

17  „Júda bűne vas íróvesszővel+ van felírva. Gyémántheggyel van bevésve szívük táblájára+, és oltáraik szarvaira+,  hiszen fiaik megemlékeznek oltáraikról és szent rúdjaikról a dús lombú fák mellett, a magas dombokon,+  a mezőség hegyein. Gazdagságodat, minden kincsedet prédára bocsátom+ — magaslataidat is a bűn miatt, amely behálózza egész területedet.+  A magad elhatározásából váltál meg örökségedtől, amelyet neked adtam.+ Ellenségeid szolgájává teszlek azon a földön, amelyet nem ismersz.+ Mert mint a tűz, lángra lobbantatok haragomban.+ Időtlen időkig lángolni fog.”  Ezt mondja Jehova: „Átkozott az az életerős férfi, aki földi emberben bízik,+ és hús-vér lényt tesz karjává,+ és akinek szíve elfordul Jehovától.+  Olyan lesz, mint a magányos fa a kietlen síkságon. Nem látja meg, amikor eljön a jó,+ hanem kiszáradt helyeken tanyázik a pusztában, sós és lakatlan vidéken.+  Áldott az az életerős férfi, aki Jehovában bízik, és akinek Jehova lett a bizodalma.+  Olyan lesz ő, mint a víz mellé ültetett fa, amely egészen a folyó mellé bocsátja gyökereit. Nem látja meg, amikor eljön a hőség, dúsan fog zöldellni lombja.+ Száraz esztendőben+ sem fogja el az aggodalom, és nem szűnik meg gyümölcsöt teremni.  Csalárdabb a szív mindennél, és veszedelmes.+ Kicsoda ismerheti azt? 10  Én, Jehova kutatom a szívet,+ vizsgálom a veséket,+ hogy mindenkinek útjai szerint fizessek,+ tetteinek gyümölcse szerint.+ 11  Mint a fogolymadár, amely összegyűjti, amit nem ő rakott, olyan az, aki gazdagságot gyűjt, de nem igazságosan.+ Napjai felén itt hagyja,+ és a végén ostobának bizonyul.”+ 12  A dicsőséges trón ott van a magasságban kezdettől fogva,+ szentélyünk helye az.+ 13  Ó, Jehova, Izrael reménysége+! Mind megszégyenülnek,+ akik elhagynak téged. A tőlem elpártolók+ a porba íratnak, mert elhagyták az élő vizek forrását, Jehovát.+ 14  Gyógyíts meg, ó, Jehova, akkor meggyógyulok.+ Ments meg engem, és megmenekülök;+ hiszen téged dicsérlek.+ 15  Íme, vannak, akik ezt mondják nekem: „Hol van Jehova szava?+ Következzen csak be!” 16  De én nem futamodtam meg azelől, hogy pásztor legyek, aki téged követ, és nem sóvárogtam a veszedelmes nap után. Te tudod, mi jött ki ajkamon. Színed előtt történt. 17  Ne légy nekem rettegésül.+ Te vagy menedékem a veszedelem napján.+ 18  Szégyenüljenek meg üldözőim,+ de én ne szégyenüljek meg!+ Rettenjenek meg ők, de én ne rettenjek meg! Hozd el rájuk a veszedelem napját,+ és zúzd össze őket kétszeres csapással!+ 19  Jehova így szólt hozzám: „Menj, és állj meg a nép fiainak kapujában, amelyen ki- és bejárnak Júda királyai, és Jeruzsálem minden kapujában.+ 20  Mondd meg nekik: »Halljátok meg Jehova szavát, Júda királyai, és egész Júda, és Jeruzsálem lakosai is mind, akik beléptek ezeken a kapukon!+ 21  Ezt mondja Jehova: ,Vigyázzatok lelketekre,+ és ne hordjatok sabbatnapon semmi terhet, amit Jeruzsálem kapuin kell bevinnetek.+ 22  Ne hordjatok ki otthonotokból terhet sabbatnapon, és semmiféle munkát ne végezzetek.+ Szenteljétek meg a sabbatnapot, ahogy megparancsoltam ősatyáitoknak,+ 23  de ők nem figyeltek, és fülüket sem mozdították.+ Megkeményítették nyakukat,+ hogy ne halljanak, és ne fogadják el a fegyelmezést.’«+ 24  »,És az történik majd, hogy ha mindenben engedelmeskedtek nekem+ — ez Jehova kijelentése —, és sabbatnapon nem hordtok be terhet e város kapuin,+ és megszentelitek a sabbatnapot, nem végezve azon semmiféle munkát,+ 25  akkor e város kapuin királyok és fejedelmek fognak belépni,+ azok, akik Dávid trónján ülnek.+ Szekéren és lovon fognak járni mind maguk, mind fejedelmeik, Júda emberei és Jeruzsálem lakosai, és időtlen időkig lakott lesz ez a város. 26  Eljönnek majd Júda városaiból, Jeruzsálem környékéről, Benjámin földjéről+, az alföldről+, a hegyvidékről+ és a Negebből+; egészen elégő felajánlást+, áldozatot+, gabonafelajánlást+ és tömjént+ hoznak, és hálaáldozatot hoznak Jehova házába.+ 27  Ha azonban nem engedelmeskedtek nekem, hogy megszenteljétek a sabbatnapot, és hogy ne hordjatok terhet,+ hanem terhet hordozva jöttök be sabbatnapon Jeruzsálem kapuin, akkor tüzet gyújtok kapuiban.+ Megemészti Jeruzsálem lakótornyait,+ és nem fog kialudni.’«”+

Lábjegyzetek