Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

Jelenések 1:1–20

1  Jézus Krisztus kinyilatkoztatása+, melyet az Isten adott neki,+ hogy megmutassa rabszolgáinak+ azokat, amiknek rövidesen meg kell lenniük.+ És ő elküldte angyalát,+ és általa jelekben+ bemutatta azt rabszolgájának, Jánosnak+,  ő pedig tanúskodott+ az Isten adta szó mellett és a Jézus Krisztustól való tanúság+ mellett, igen, mindazok mellett, amiket látott.  Boldog+, aki fennhangon olvassa+, és akik hallják e prófécia szavait,+ és akik megtartják a benne megírtakat,+ mert a meghatározott idő közel van.+  János az Ázsia tartományban levő hét gyülekezetnek:+ Ki nem érdemelt kedvesség és béke legyen veletek „Attól, aki van, aki volt, és aki eljön”,+ és a trónja előtt levő hét szellemtől+,  és Jézus Krisztustól, aki „a Hű Tanú”,+ „az elsőszülött a halottak közül”+ és „a föld királyainak Uralkodója”!+ Aki szeret minket,+ és aki saját vére által feloldott bennünket bűneink alól+  — és királysággá+ tett minket, papokká+ az ő Istenének és Atyjának —, igen, azé legyen a dicsőség és a hatalom örökké!+ Ámen.  Íme! Eljön a felhőkkel,+ és minden szem meglátja őt,+ azok is, akik átszúrták;+ és a föld minden törzse veri magát bánatában miatta.+ Igen, ámen.  „Én vagyok az Alfa és az Omega+ — ezt mondja Jehova Isten —, aki van, aki volt, és aki eljön,+ a Mindenható+.”  Én, János, testvéretek és részestársatok a nyomorúságban+, a királyságban+ és a kitartásban+ Jézussal+ közösségben, a Pátmosznak nevezett szigetre kerültem, mert az Istenről beszéltem és Jézus mellett tanúskodtam.+ 10  Ihletés+ által eljutottam+ az Úr napjára+, és a hátam mögött trombitáéhoz hasonló erős hangot+ hallottam, 11  mely így szólt: „Amit látsz, írd meg+ egy tekercsben, és küldd el a hét gyülekezetnek+: Efézusba+, Szmirnába+, Pergamonba+, Tiatirába+, Szárdiszba+, Filadelfiába+ és Laodiceába+.” 12  Erre megfordultam, hogy lássam, milyen hang szól hozzám, és ahogy megfordultam, hét arany lámpatartót+ láttam, 13  s a lámpatartók között emberfiához+ hasonló valakit, bokáig érő ruhába öltözve, és mellén aranyövvel felövezve. 14  Feje és haja pedig fehér volt,+ mint a fehér gyapjú, mint a hó, szeme pedig, mint a tűzláng;+ 15  a lába olyan volt, mint a kemencében izzó finom réz,+ a hangja+ pedig, mint sok víz zúgása. 16  Jobb kezében hét csillag volt,+ és szájából éles, hosszú, kétélű kard+ jött ki, arca pedig olyan volt, mint az ereje teljében fénylő nap.+ 17  Mikor megláttam, a lába elé estem, mint egy halott. Ő pedig rám tette jobb kezét, és ezt mondta: „Ne félj!+ Én vagyok az Első+ és az Utolsó+, 18  és az élő+; és halottá+ lettem, de íme, örökkön-örökké élek,+ és nálam vannak a halál+ és a hádesz kulcsai.+ 19  Írd le azért, amiket láttál, és amik vannak, és amik ezek után lesznek meg.+ 20  Ami a hét csillag+ szent titkát illeti, melyeket jobb kezemben láttál, és a hét arany lámpatartóét+: a hét csillag a hét gyülekezet angyalait jelenti, a hét lámpatartó pedig hét gyülekezetet jelent.+

Lábjegyzetek