Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA (2003-AS KIADÁS) Lásd a 2017-es átdolgozott kiadást

Júdás 1:1–25

 Júdás, Jézus Krisztusnak rabszolgája, Jakabnak pedig testvére,+ az elhívottaknak+, akiket az Isten, az Atya szeret,+ és akik Jézus Krisztus számára vannak megőrizve:+  Irgalmasságban+, békében+ és szeretetben+ legyen részetek mind bőségesebben!+  Szeretteim+, bár minden igyekezettel azon voltam, hogy közös megmentésünkről írjak nektek,+ szükségesnek találtam, hogy azért írjak nektek, hogy buzdítsalak titeket: vívjatok kemény harcot a hitért,+ amelyet egyszer s mindenkorra átadtak a szenteknek+.  Amiatt teszem ezt, mert belopództak bizonyos emberek,+ akiket az Írások régen kijelöltek+ erre az ítéletre+; istentelenek+, akik a mi Istenünk ki nem érdemelt kedvességét a gátlástalan viselkedés+ mentségévé változtatják, és hűtlennek bizonyulnak+ egyedüli Tulajdonosunkhoz+ és Urunkhoz+, Jézus Krisztushoz.  Emlékeztetni kívánlak benneteket — noha mindent tudtok+ már egyszer s mindenkorra —, hogy Jehova kimentett ugyan egy népet Egyiptom földjéről,+ ám később elpusztította azokat, akik nem mutattak hitet.+  Az angyalokat pedig, akik nem őrizték meg eredeti állásukat, hanem elhagyták a maguk megfelelő lakóhelyét,+ örök bilincsekben+, sűrű sötétségben tartja fenn a nagy nap ítéletére.+  Ugyanígy Szodoma és Gomorra, meg a körülöttük levő városok,+ miután csakúgy, mint az előbb említettek, féktelenül paráználkodtak, és a test után mentek, hogy természetellenesen éljenek vele,+ figyelmeztető példaként vannak elénk állítva,+ örök tűznek bírói büntetését szenvedve el.+  De mindezek ellenére ezek az álmokba merülők+ is hasonlóképpen beszennyezik a testet, semmibe veszik a felsőbbséget,+ és becsmérlően beszélnek a dicsőségesekről.+  Pedig Mihály+, az arkangyal+, amikor nézeteltérése+ volt az Ördöggel, és Mózes testéről+ vitatkozott, nem mert becsmérlő kifejezésekkel ítélkezni felette,+ hanem így szólt: „Dorgáljon meg téged Jehova!”+ 10  Ezek mégis becsmérlően beszélnek mindarról, amit valójában nem ismernek;+ amit meg az oktalan állatok+ módjára természettől fogva értenek, mindabban továbbra is megrontják+ magukat. 11  Jaj nekik, mert Káin+ ösvényére tértek, jutalomért Bálám+ tévelygésébe rohantak, és Kórah+ lázadó beszédében+ vesztek el. 12  Ők a víz alatt rejtőző sziklák a szeretetvendégségeiteken,+ miközben együtt vendégeskednek veletek; pásztorok, akik magukat legeltetik félelem nélkül;+ szelektől ide-oda hajtott,+ víztelen felhők+; késő őszi, ám gyümölcstelen, kétszer elpusztult, gyökerestől kitépett+ fák; 13  vad hullámai a tengernek, akik saját szégyellnivalóikat tajtékozzák fel;+ pálya nélküli csillagok, akiknek a sötétség feketesége van fenntartva örökre.+ 14  Igen, Énók+, Ádámtól fogva a hetedik, szintén prófétált róluk, amikor ezt mondta: „Íme! Jehova eljött az ő szentjeinek sokaságával,+ 15  hogy ítéletet hajtson végre mindenkin,+ és rábizonyítsa minden istentelenre az istentelenül elkövetett minden istentelen tettét, és minden botrányos dolgot, amelyet az istentelen bűnösök szóltak ellene.”+ 16  Ezek zúgolódók+, olyanok, akik panaszkodnak sorsuk miatt, a maguk kívánságai szerint járnak,+ és szájuk fellengzős dolgokat szól,+ miközben egyéniségeket csodálnak+ haszonlesésből. 17  Ami titeket illet, szeretteim, emlékezzetek vissza azokra a beszédekre, amelyeket Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak apostolai mondtak korábban,+ 18  arra, hogy ezt mondták nektek: „Az utolsó időben lesznek gúnyolódók, akik a saját, istentelen dolgokra irányuló kívánságaik szerint járnak majd.”+ 19  Ezek azok, akik szakadásokat okoznak;+ állatias emberek,+ akiknek nincsen szellemiségük.+ 20  De ti, szeretteim, szentséges hiteteken+ építve magatokat,+ és szent szellemmel imádkozva,+ 21  tartsátok meg magatokat Isten szeretetében,+ miközben várjátok Jézus Krisztus, a mi Urunk irgalmasságát+ az örök életre+. 22  Ezenkívül továbbra is tanúsítsatok irgalmasságot+ némelyek iránt, akiknek kételyeik vannak;+ 23  mentsétek meg őket,+ kiragadva őket a tűzből.+ Továbbra is tanúsítsatok pedig irgalmasságot mások iránt, és ezt félelemmel tegyétek, gyűlölve még az alsóruhát is, amelyet bemocskolt a test.+ 24  Annak pedig, aki képes arra, hogy megőrizzen+ titeket az elbotlástól, és szeplőtlenül+ állítson oda nagy örömmel az ő dicsősége elé, 25  az egyedüli Istennek, a mi Megmentőnknek+, dicsőség+, fenség, hatalmasság+ és hatalom+ Jézus Krisztus, a mi Urunk által+ az egész elmúlt örökkévalóságban,+ és most, és az egész örökkévalóságon át!+ Ámen+.

Lábjegyzetek