Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

Józsué 9:1–27

9  Miután minden király+, aki a Jordánnak ezen az oldalán, a hegyvidékes területen, a Sefélán, végig a Nagy-tenger+ mentén és a Libanon mellett+ volt, meghallotta ezt, a hettiták+, amoriták, kánaániták+, periziták+, hivviták és jebusziták+,  összegyűltek, hogy együttes erővel háborút indítsanak Józsué és Izrael ellen.+  Gibeon+ lakói is meghallották, mit tett Józsué Jerikóval+ és Aival+.  Ezért ők a maguk részéről okosan+ cselekedtek; elindultak, vettek magukhoz útravalót, felmálházták szamaraikat ócska zsákokkal, valamint kikopott, megrepedezett és összekötözött bőr borostömlőkkel+,  elnyűtt, foltozott sarut húztak a lábukra, elhasznált ruhákat vettek fel, és útravalóul száraz, szétmorzsolódott kenyeret vittek magukkal.  Majd Józsuéhoz mentek a gilgáli táborba+, ezt mondva neki és Izrael férfiainak: „Messze vidékről jöttünk. Kössetek velünk szövetséget+.”  Erre Izrael férfiai ezt mondták a hivvitáknak+: „Lehet, hogy itt laktok a közelünkben. Hogyan köthetnénk akkor szövetséget veletek?”+  Ők pedig így válaszoltak Józsuénak: „A szolgáid vagyunk.”+ Ekkor Józsué ezt kérdezte tőlük: „Kik vagytok, és honnan jöttetek?”  Azok pedig így feleltek: „Nagyon messzi vidékről+ jöttek a te szolgáid Jehovának, a te Istenednek neve+ miatt, mert hallottuk az ő hírét, és mindazt, amit Egyiptomban tett,+ 10  és mindazt, amit az amoriták két királyával tett, akik a Jordán túloldalán éltek, név szerint Szihonnal+, Hesbon királyával és Óggal+, Básán királyával, aki Astarótban+ volt. 11  Ezért ezt mondták nekünk a véneink és földünk valamennyi lakosa:+ »Vegyetek magatokhoz útravalót az utazáshoz, és menjetek el, hogy találkozzatok velük, és ezt mondjátok nekik: ,A szolgáitok vagyunk.+ Kössetek most velünk szövetséget.’«+ 12  Ez a kenyerünk; még meleg volt, amikor eltettük útravalóul a házunkban azon a napon, mikor elindultunk hozzátok, és nézzétek: száraz és szétmorzsolódott.+ 13  Ezek pedig a bőr borostömlők, amik még újak voltak, amikor megtöltöttük őket, és nézzétek: megrepedeztek+; a ruháink és saruink pedig elhasználódtak a hosszú úton.” 14  Akkor a férfiak vettek azoknak útravalójából, de Jehova szájából nem tudakozódtak.+ 15  Aztán Józsué békét kötött velük,+ és szövetségre lépett velük, hogy életben hagyja őket, a közösség fejedelmei+ pedig megesküdtek nekik.+ 16  Három nap elteltével történt, hogy miután már megkötötték velük a szövetséget, meghallották, hogy ők a környékről valók, és valójában a szomszédságukban laknak. 17  Ekkor Izrael fiai fölkerekedtek, és elmentek azoknak városaiba a harmadik napon. Ezek a városok a következők voltak: Gibeon+, Kefira+, Beérót+ és Kirját-Jeárim+. 18  De Izrael fiai nem sújtottak le rájuk, mert a közösség fejedelmei megesküdtek+ nekik Jehovára, Izrael Istenére+. Ekkor az egész közösség zúgolódni kezdett a fejedelmek ellen.+ 19  Erre az összes fejedelem így szólt az egész közösséghez: „Mi a magunk részéről megesküdtünk nekik Jehovára, Izrael Istenére, így hát nem bánthatjuk őket.+ 20  Ezért ezt cselekedjük velük: életben hagyjuk őket, hogy ne vonjunk magunkra haragot az eskü miatt, melyet tettünk nekik.”+ 21  A fejedelmek tehát ezt mondták nekik: „Hagyjuk életben őket, és legyenek az egész közösség favágói* és vízhordói,+ ahogy a fejedelmek ígéretet tettek nekik.”+ 22  Józsué erre odahívta őket, és ezt mondta nekik: „Miért csaptatok be minket, ezt mondva: »Nagyon messze lakunk tőletek«,+ holott itt éltek közöttünk?+ 23  Átkozottak+ vagytok, nem fogynak ki közületek a rabszolgasorban+ élők és az én Istenem házának favágói és vízhordói!”+ 24  Ők pedig így feleltek Józsuénak: „Azért történt ez, mert szolgáidnak nyíltan megmondták, hogy Jehova, a te Istened megparancsolta Mózesnek, az ő szolgájának, hogy nektek adja az egész földet, és hogy kiirtja a föld minden lakosát előletek.+ Mi pedig igen féltettük a lelkünket tőletek.+ Ezért tettük hát ezt.+ 25  Most pedig itt vagyunk a kezedben. Tégy úgy velünk, ahogy jónak és helyesnek látszik szemedben.”+ 26  Úgy is tett velük; kiszabadította őket Izrael fiainak kezéből, és nem ölték meg őket.+ 27  Azon a napon Józsué favágókká és vízhordókká tette+ őket a közösség+ és Jehova oltára számára a mai napig, arra a helyre, melyet Ő kiválaszt.+

Lábjegyzetek

Szó szerint: fagyűjtői.