Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Józsué 4:1–24

4  Amikor az egész nemzet átkelt a Jordánon,+ Jehova ezt mondta Józsuénak:  „Válasszatok magatoknak tizenkét férfit a nép közül, minden törzsből egyet-egyet,+  és ezt parancsold nekik: »Vegyetek fel magatoknak a Jordán közepéből, arról a helyről, ahol a papok mozdulatlanul álltak,+ tizenkét követ,+ vigyétek magatokkal, és tegyétek le a szálláshelyen,+ ahol ma az éjszakát töltitek.«”  Józsué tehát összehívott tizenkét férfit,+ akiket kijelölt Izrael fiai közül, minden törzsből egyet-egyet,  és ezt mondta nekik Józsué: „Menjetek Jehovának, a ti Isteneteknek ládája elé a Jordán közepébe, és mindegyikőtök vegyen a vállára egy-egy követ, Izrael fiai törzseinek száma szerint,  hogy ez jelül lehessen majd köztetek.+ Ha fiaitok később megkérdezik: »Mire valók nektek ezek a kövek?«,+  akkor így feleljetek: »Mert a Jordán vize kettévált Jehova szövetségének ládája előtt.+ Amikor az áthaladt a Jordánon, a Jordán vize kettévált, és ezek a kövek időtlen időkig erre emlékeztetik majd Izrael fiait.«”+  És Izrael fiai úgy tettek, ahogy Józsué parancsolta. Felvettek tizenkét követ a Jordán közepéből, ahogyan Jehova meghagyta Józsuénak, Izrael fiai törzseinek száma szerint.+ Azután magukkal vitték a szálláshelyükre,+ és ott letették azokat.  Józsué a Jordán közepén is felállított tizenkét követ, azon a helyen, ahol a szövetségládát hordozó papok álltak,+ és ezek a kövek a mai napig ott vannak. 10  A ládát hordozó papok pedig a Jordán közepén+ álltak, míg minden végbe nem ment, amit Jehova parancsára Józsué a népnek mondott, mind aszerint, amit Mózes parancsolt Józsuénak.+ A nép pedig sietve+ átkelt. 11  És amikor az egész nép befejezte az átkelést, Jehova ládája+ is átkelt, és a papok is, a nép élén. 12  Rúben fiai, Gád fiai és Manassé fél törzse+ átkeltek csatarendben+ Izrael fiai előtt, pontosan úgy, ahogy Mózes meghagyta nekik.+ 13  Mintegy negyvenezer felfegyverzett férfi kelt át Jehova előtt a harcra, Jerikó kietlen síkságára. 14  Azon a napon Jehova naggyá tette Józsuét egész Izrael szemében,+ és kezdték félni őt, mint ahogy félték Mózest életének minden napján.+ 15  Majd Jehova így szólt Józsuéhoz: 16  „Parancsold meg a papoknak, akik a bizonyság ládáját+ hordozzák, hogy jöjjenek ki a Jordánból.” 17  Józsué tehát megparancsolta a papoknak: „Gyertek ki a Jordánból!” 18  És amikor a papok, akik Jehova szövetségének ládáját hordozták,+ feljöttek a Jordán közepéből, és kitették a lábukat+ a szárazföldre, a Jordán vize kezdett visszatérni medrébe, és újra elárasztotta+ partjait, mint azelőtt. 19  A nép az első hónap tizedik napján jött ki a Jordánból, és letáborozott Gilgálnál,+ Jerikó keleti határánál. 20  A tizenkét követ pedig, melyet a Jordánból hoztak ki, Józsué felállította Gilgálnál,+ 21  és ezt mondta Izrael fiainak: „Amikor majd fiaitok ezt kérdezik apáiktól: »Mit jelentenek ezek a kövek?«,+ 22  akkor tudassátok fiaitokkal: »Száraz lábbal kelt át ezen a Jordánon Izrael,+ 23  amikor Jehova, a ti Istenetek felszárította előttük a Jordán vizét, míg át nem haladtak, miként Jehova, a ti Istenetek a Vörös-tengernél is tette, amikor felszárította azt előttünk, míg át nem keltünk.+ 24  Hogy a föld minden népe megismerje Jehova kezét,+ hogy erős az;+ és hogy mindig féljétek Jehovát, a ti Isteneteket.«”+

Lábjegyzetek