Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

Józsué 19:1–51

19  A második sorsvetés+ Simeonra esett, Simeon+ fiai törzsére családjaik szerint. Az ő örökségük pedig Júda fiainak örökségén belül volt.+  A következő lett az ő örökségük: Beér-Seba+ és Seba, Mólada+,  Hacar-Suál+, Bála, Ecem+,  Eltolád+, Betul, Horma,  Ciklág+, Bét-Markabót, Hacar-Szúsza+,  Bét-Lebaót+ és Sarúhen; tizenhárom város és azok települései.  Ain+, Rimmon+, Eter és Asán+; négy város és azok települései,  és az összes település, mely e városok körül helyezkedett el egészen Baálát-Beérig+, a délen fekvő Rámáig+. Ez volt Simeon fiai törzsének öröksége családonként.  Simeon fiainak öröksége a Júda fiainak jutott részből volt, mert Júda fiainak része túl nagy volt nekik.+ Ezért Simeon fiai az ő örökségükön belül kaptak birtokot.+ 10  Ezután a harmadik sorsvetés+ Zebulon+ fiaira esett családjaik szerint, örökségük határa pedig egészen Száridig húzódott. 11  És határuk nyugatra Marealig húzódott, és Dabbesetig tartott, és elért a völgyig*, mely Jokneám+ előtt van. 12  Száridnál keletnek fordult, napkelet felé Kiszlót-Tábor határáig, és Daberátig+ húzódott, és fel Jáfiáig. 13  Onnan keletre, napkelet felé, Gát-Héferig+, Ét-Kacinig és Rimmonig húzódott, és Neáig jelölték ki. 14  És megkerülte azt a határ északon Hannaton felé, és Jifta-El völgyénél ért véget, 15  továbbá hozzájuk tartozott még Kattát, Nahalál, Simron+, Jidala és Betlehem+; tizenkét város és azok települései. 16  Ez volt Zebulon fiainak öröksége+ családonként.+ Ezek voltak a városok és azok települései. 17  A negyedik sorsvetés Issakárra+ esett, Issakár fiaira családjaik szerint. 18  Határuk Jezréel+, Keszullót, Sunem+, 19  Hafáraim, Síón, Anahárat, 20  Rabbit, Kisjon, Ebec, 21  Remet, Én-Gannim+, Én-Hadda és Bét-Paccéc volt. 22  És a határ a Táborig+, Sahacimáig és Bét-Semesig húzódott, és a határuk a Jordánnál ért véget; tizenhat város és azok települései. 23  Ez volt Issakár fiai törzsének öröksége családonként,+ a városok és azok települései. 24  Azután az ötödik sorsvetés+ Áser+ fiai törzsére esett családjaik szerint. 25  Az ő határuk Helkát+, Háli, Beten, Aksáf+, 26  Allammélek, Amád és Misál+ volt. Nyugaton a Kármelig+ és Sihór-Libnátig tartott, 27  és napkelet felé fordult Bét-Dágonig; Zebulonig+ és Jifta-El völgyéig húzódott északon, Bét-Emekig és Neiélig, és ki Kabulig balra, 28  és Ebronig, Rehobig, Hammonig meg Kanahig, és egészen a népes Szidónig+. 29  Majd visszafordult a határ Ráma felé, egészen Tírusz+ megerősített városáig. És visszafordult a határ Hósa felé, és a tengernél ért véget Akzib+ területén, 30  továbbá hozzájuk tartozott még Umma, Afék+ és Rehob+; huszonkét város és azok települései. 31  Ez volt Áser fiai törzsének öröksége családonként.+ Ezek voltak a városok és azok települései. 32  Naftali+ fiaira esett a hatodik sorsvetés,+ Naftali fiaira családonként. 33  Határuk Helefnél kezdődött, a Caánannimban+ lévő nagy fánál, és Adámi-Nekeben és Jabnéelen át egészen Lakkumig tartott, és a Jordánnál ért véget. 34  Nyugatnak fordult a határ Aznót-Tábor felé, és onnan fel Hukkók felé, majd elért délen Zebulonig+, nyugaton Áserig+, napkelet felől a Jordánnál pedig Júdáig+. 35  A megerősített városok ezek voltak: Ciddim, Cér, Hammat+, Rakkat, Kinneret+, 36  Adáma, Ráma, Hácor+, 37  Kedes+, Edrei, Én-Hácor, 38  Jiron, Migdal-El, Hórem, Bét-Anát és Bét-Semes+; tizenkilenc város és azok települései. 39  Ez volt Naftali fiai törzsének öröksége+ családonként,+ a városok és azok települései. 40  Dán+ fiai törzsének jutott sorsvetés által a hetedik rész+ családonként. 41  Örökségük határa volt Córa+, Estáol, Ír-Semes, 42  Saálabbin+, Ajjalon+, Jitla, 43  Elon, Timna+, Ekron+, 44  Elteké, Gibbeton+, Baálát+, 45  Jehud, Bene-Berák, Gát-Rimmon+, 46  Me-Jarkon és Rakkon, és a határ Joppé+ előtt húzódott. 47  Dán fiainak területe túl kicsi+ volt nekik. Így Dán fiai felvonultak, és harcoltak Lesem+ ellen, majd elfoglalták és kardélre hányták. Aztán birtokba vették, és ott laktak, és elnevezték Lesemet Dánnak, az ősatyjuknak, Dánnak nevéről.+ 48  Ez volt Dán fiai törzsének öröksége családonként. Ezek voltak a városok és azok települései. 49  Így befejezték a föld területekre való felosztását. Ezután Izrael fiai örökséget adtak Józsuénak, Nún fiának maguk közt. 50  Jehova parancsa szerint neki adták azt a várost, melyet kért,+ név szerint Timnát-Szerahot+ az Efraim hegyvidékén; ő pedig megépítette a várost, és ott lakott. 51  Ezek voltak az örökségek, melyeket Eleázár pap és Józsué, Nún fia, valamint az Izrael fiai törzseinek élén álló atyák elöljárói sorsvetéssel birtokokként kiosztottak+ Silóban+, Jehova előtt, a találkozás sátrának bejáratánál.+ Ezzel befejezték a föld felosztását.

Lábjegyzetek

Lásd: 1Mó 26:17 lábj.