Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

Józsué 18:1–28

18  Ezután Izrael fiainak egész közössége összegyűlt Silónál+, és felállították ott a találkozás sátrát,+ miután meghódolt előttük a föld.+  De voltak még Izrael fiai közül, akiknek nem osztottak ki örökséget, mégpedig hét törzs.  Józsué ezért ezt mondta Izrael fiainak: „Meddig vonakodtok még, hogy bemenjetek, és birtokba vegyétek a földet,+ melyet Jehova, ősatyáitok Istene adott nektek?+  Állítsatok elő magatoknak három férfit minden törzsből, és hadd küldjem ki őket, hogy felkeljenek, és körbejárják a földet, feltérképezzék azt az örökségük szerint, aztán jöjjenek vissza hozzám.+  És osszák fel azt maguk között hét részre.+ Júda marad a területén délen,+ és József háza is marad a területén északon.+  Ti pedig készítsetek térképet a földről hét részre osztva azt, és hozzátok ide azokat nekem, én pedig sorsot vetek+ nektek Jehova, a mi Istenünk előtt.  A lévitáknak nincs örökségük köztetek,+ mert Jehova papsága az ő örökségük.+ Gád, Rúben+ és Manassé+ fél törzse pedig már elvették örökségüket a Jordán kelet felőli oldalán, melyet Mózes, Jehova szolgája adott nekik.”+  Felkeltek hát a férfiak, hogy elmenjenek. Józsué pedig ezt parancsolta+ nekik, akik kimentek, hogy feltérképezzék a földet: „Menjetek, járjátok körül a földet, készítsetek térképet róla, és térjetek vissza hozzám, én pedig itt, Silóban+, Jehova előtt fogok sorsot húzni+ nektek.”  Erre a férfiak elmentek, bejárták a földet, és hét részre osztva térképet készítettek+ arról városonként egy könyvben. Azután visszatértek Józsuéhoz a táborba, Silóba. 10  Józsué pedig sorsot húzott nekik Silóban Jehova előtt.+ Józsué így kiosztotta a földet ott Izrael fiainak, részeik szerint.+ 11  Ezután a sorsvetés+ Benjámin+ fiai törzsére esett családjaik szerint; a sorsvetéssel nekik jutott terület Júda+ fiai és József+ fiai között volt. 12  Határuk az északi szegletnél a Jordánnál kezdődött, és a határ Jerikó+ északi lejtője felé húzódott, és felment a hegyre nyugat felé, és Bét-Aven+ pusztájánál ért véget. 13  Onnan pedig a határ áthaladt Lúz+ felé, Lúz déli lejtőjénél, vagyis Bételnél+, és a határ lement Atarót-Addár+ felé a hegyen, mely Alsó-Bét-Horontól+ délre van. 14  És kijelölték a határt, amely megkerülte a nyugati részt dél felé attól a hegytől, amely Bét-Horonnal szemközt van délre, és Kirját-Baálnál ért véget, vagyis Kirját-Jeárimnál+, amely Júda fiainak városa. Ez a nyugati oldal. 15  A déli oldal pedig Kirját-Jeárim szélénél kezdődött, és a határ nyugat felé húzódva Neftoah+ vizeinek forrása felé tartott. 16  Lement a határ a hegy lábáig, mely Hinnom fiának völgyével+ szemben van Refaim völgyében+ északra, és lement a Hinnom-völgybe, a jebusziták+ lejtője felé délre, és lement az Én-Rógelig+. 17  Kijelölték észak felé, és Én-Semesig és Gelilótig tartott, amely Adummim+ emelkedőjével szemben van, és lement Bohánnak+, Rúben fiának kövéig+. 18  Átszelte az északi lejtőt az Araba előtt, és lement az Arabáig. 19  És a határ Bét-Hogla+ északi lejtőjéig húzódott, és a (határ) vége a Sós-tenger+ északi öblénél volt, a Jordán déli végénél. Ez volt a déli határ. 20  A keleti oldalon a Jordán határolta. Ez volt Benjámin fiainak öröksége családonként, és határaik körös-körül. 21  Benjámin fiai törzsének városai családonként ezek voltak: Jerikó+, Bét-Hogla, Emek-Kecic, 22  Bét-Araba+, Cemáraim, Bétel+, 23  Avvim, Pára, Ofra+, 24  Kefár-Ammóni, Ofni és Géba+; tizenkét város és azok települései. 25  Gibeon+, Ráma, Beérót, 26  Micpe+, Kefira+, Mócah, 27  Rékem, Jirpeél, Tarala, 28  Céla+, Ha-Elef, a jebuszi, vagyis Jeruzsálem+, Gibea+ és Kirját; tizennégy város és azok települései. Ez volt Benjámin fiainak öröksége családonként.+

Lábjegyzetek