Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Józsué 15:1–63

15  Júda fiai törzsének családonként sorsvetéssel+ jutott része Edom+ határáig terjedt, a Cin pusztájáig+, a Negeb+ déli határáig.  Déli határuk a Sós-tenger végénél kezdődött,+ a déli öbölnél;  délre Akrabbim emelkedője+ felé folytatódott a Cinen+ keresztül, és dél felől Kádes-Barneáig+ húzódott Hecronon át Addárig, és elfordult Karka felé.  És továbbhúzódott Acmonig+, és kiért az Egyiptom-völgyig*+, a határ széle pedig a tengernél volt. Ez volt a déli határuk.  A keleti határ a Sós-tenger volt a Jordán végéig, és az északi szögletben a határ a tengeröbölnél volt, a Jordán végénél.+  És a határ felment Bét-Hoglához+, áthaladt Bét-Araba+ északi részén, és felment Rúben fiának, Bohánnak kövéig.+  Azután felment a határ az Akor völgyében+ lévő Debirig, és északnak fordult Gilgál+ felé, mely a völgytől* délre eső Adummim emelkedőjével szemben van. És továbbhúzódott a határ Én-Semes+ vizeiig, és a vége az Én-Rógelnél+ volt.  Onnan felment a határ a Hinnom fiának völgye+ felé, a jebusziták lejtőjének+ déli oldalára, vagyis Jeruzsálembe+; és felment a határ a hegytetőre, mely a Hinnom-völggyel szemben van nyugatra, és Refaim völgyének+ szélén északra.  A határt pedig a hegytetőtől Neftoah+ vizeinek forrásáig jelölték ki, és az Efron-hegy városain át húzódott. A határt Baáláig+ jelölték ki, vagyis Kirját-Jeárimig+. 10  És a határ Baálánál nyugatnak fordult a Szeir-hegy felé, és továbbhaladt a Jeárim-hegy északi lejtőjéig, vagyis Keszalonig, és onnan lefelé tartott Bét-Semesig+, majd tovább Timnáig+. 11  A határ Ekron+ északi lejtőjéig tartott, és Sikkeronig jelölték ki, onnan továbbhaladt a Baála-hegyig, majd Jabnéelig, és a határ a tengernél ért véget. 12  A nyugati határ a Nagy-tengernél+, annak partvidékénél volt. Ez volt Júda fiainak határa körös-körül családonként. 13  Kálebnek+, Jefunné fiának részt adott Júda fiai között Jehova Józsuénak adott parancsa alapján, név szerint Kirját-Arbát (Arba volt Anák atyja), vagyis Hebront+. 14  Káleb ezért kiűzte onnan Anák+ három fiát, név szerint Sésait+, Ahimánt és Talmait+, akik Anáknak születtek.+ 15  Aztán felment onnan Debir+ lakosaihoz. (Debir neve korábban Kirját-Széfer volt.+) 16  És ezt mondta Káleb: „Aki megveri és elfoglalja Kirját-Széfert, annak fogom adni Akszát+, a lányomat feleségül.” 17  Otniel+, Kenáznak+, Káleb testvérének fia foglalta el azt. Káleb tehát neki adta a lányát, Akszát+ feleségül. 18  Amikor Aksza hazafelé tartott, biztatta férjét, hogy kérjen az apjától mezőt. Aztán tapsolt a kezével, míg a szamáron ült. Káleb erre így szólt: „Mit szeretnél?”+ 19  Ő pedig ezt mondta: „Adj nekem áldást, mert déli földet adtál nekem, add nekem hát Gullót-Maimot is.” Neki adta tehát Felső-Gullótot és Alsó-Gullótot.+ 20  Ez volt Júda+ fiai törzsének az öröksége+ családonként. 21  A városok, melyek a Júda fiai törzsének határán voltak Edom+ határa felé délre, a következők: Kabcéel+, Éder, Jágur, 22  Kina, Dimóna, Adáda, 23  Kedes, Hácor, Jitnán, 24  Zif, Telem+, Bealót, 25  Hácor-Hadatta, Kerijót-Hecron, vagyis Hácor, 26  Amám, Sema, Mólada+, 27  Hacar-Gadda, Hesmon, Bét-Pelet+, 28  Hacar-Suál+, Beér-Seba+, Bizjótia, 29  Baála+, Ijim, Ecem+, 30  Eltolád, Keszil, Horma+, 31  Ciklág+, Madmanna, Szanszanna, 32  Lebaót, Silhim, Ain+ és Rimmon+; összesen huszonkilenc város, és azok települései. 33  A Sefélán+ volt Estáol+, Córa+, Asna, 34  Zanoah+, Én-Gannim, Tappuah, Enám, 35  Jármut+, Adullám+, Szokó+, Azeka+, 36  Saáraim+, Aditaim, Gedéra és Gederótaim; tizennégy város, és azok települései. 37  Cenán, Hadása, Migdal-Gád, 38  Dileán, Micpe, Joktéel, 39  Lákis+, Bockát+, Eglon+, 40  Kabbón, Lahmász, Kitlis, 41  Gederót, Bét-Dágon, Naáma és Makkeda+; tizenhat város, és azok települései. 42  Libna+, Eter+, Asán, 43  Jifta, Asna, Necib, 44  Keila+, Akzib+ és Marésah+; kilenc város, és azok települései. 45  Ekron+ és az alárendelt városai és települései. 46  Ekrontól nyugatra minden, ami Asdód mellett van, és azok települései. 47  Asdód+ és az alárendelt városai és települései; Gáza+ és az alárendelt városai és települései, egészen az Egyiptom-völgyig*, és a Nagy-tenger és vidéke.+ 48  A hegyvidéken Sámir, Jattir+, Szokó, 49  Danna, Kirját-Szanna, vagyis Debir, 50  Anáb, Estemó+, Anim, 51  Gósen+, Hólon és Giló+; tizenegy város, és azok települései. 52  Arab, Dúma, Esán, 53  Jánim, Bét-Tappuah, Aféka, 54  Humta, Kirját-Arba, vagyis Hebron+ és Cior; kilenc város, és azok települései. 55  Máon+, Kármel, Zif+, Jutta, 56  Jezréel, Jokdeám, Zanoah, 57  Kajin, Gibea és Timna+; tíz város, és azok települései. 58  Halhul, Bét-Cúr, Gedor, 59  Maárát, Bét-Anót és Eltekon; hat város, és azok települései. 60  Kirját-Baál+, vagyis Kirját-Jeárim+, és Rabba; két város, és azok települései. 61  A pusztában Bét-Araba+, Middin, Szekáka, 62  Nibsán, a Sóváros és Én-Gedi+; hat város, és azok települései. 63  A jebuszitákat+ pedig, akik Jeruzsálemben+ laktak, Júda fiai nem tudták kiűzni;+ a jebusziták Júda fiaival laknak Jeruzsálemben, mind a mai napig.

Lábjegyzetek

Lásd: 1Mó 26:17 lábj.
Lásd: 1Mó 26:17 lábj.
Lásd: 1Mó 26:17 lábj.