Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

Józsué 13:1–33

13  Józsué ekkor már idős, előrehaladott korú volt.+ Jehova ezért ezt mondta neki: „Megöregedtél, és előrehaladott korú vagy, és még nagy terület maradt a földből, amit el kell foglalni.+  Ez maradt még hátra a földből:+ a filiszteusok+ és a gesúriak+ egész vidéke  (a Nílus ágától, mely Egyiptom előtt van, északra egészen Ekron határáig;+ ezt úgy tartják számon, mint amely a kánaánitáké);+ a filiszteusok öt szövetséges fejedelme,+ a gázaiak+, asdódiak+, askeloniak+, gátiak+ és ekroniak+; ezenfelül az avviták+.  Délre a kánaániták egész földje és Meára, mely a szidóniaké+, egészen Afékig, és egészen az amoriták határáig;  és a gebáliak+ földje, és egész Libanon napkelet felé, a Hermon-hegy lábánál fekvő Baál-Gádtól+ Hamát széléig+;  a hegyvidék minden lakója Libanontól+ Miszrefót-Maimig+, az összes szidóni+. Én magam űzöm ki őket Izrael fiai elől.+ Csak juttasd azt Izraelnek örökségül, ahogy megparancsoltam neked.+  Oszd fel ezt a földet örökségül a kilenc törzsnek, valamint Manassé fél törzsének.”+  A másik fél törzzsel együtt Rúben fiai és Gád fiai elvették örökségüket, melyet Mózes adott nekik a Jordán keleti oldalán, aszerint, ahogy Mózes, Jehova szolgája adta nekik;+  Aróertől kezdve,+ mely az Arnon+ völgyének* szélén van, a várost, mely a völgy* közepén van, és Medeba+ egész fennsíkját egészen Dibonig+, 10  és a Hesbonban uralkodó Szihonnak, az amoriták királyának összes városát, Ammon fiainak határáig,+ 11  és Gileádot, és a gesúriak+ és a maákátiak egész területét, és az egész Hermon-hegyet+ és Básánt+, egészen Szalkáig+, 12  és Óg+ egész királyi birodalmát Básánban, aki Astarótban és Edreiben uralkodott+ — ő volt az, aki megmaradt azok közül, akiket meghagytak a refaitákból —;+ és Mózes leverte és kiűzte őket.+ 13  De Izrael fiai nem űzték ki+ a gesúriakat és a maákátiakat, hanem Gesúr+ és Maákát a mai napig Izrael között van. 14  Csak a léviták törzsének nem adott örökséget.+ Az ő örökségük+ a Jehovának, Izrael Istenének tűzben bemutatott felajánlások,+ ahogy megígérte nekik.+ 15  Majd Mózes ajándékot adott Rúben fiai törzsének családonként. 16  Övék lett az a terület, mely az Arnon völgyének* szélén fekvő Aróernél+ kezdődik, és a völgyben* fekvő város, és az egész fennsík Medeba mellett,+ 17  Hesbon+ és annak összes városa+, melyek a fennsíkon vannak, Dibon+ és Bámót-Baál+, Bét-Baál-Meon+, 18  Jahác+, Kedemót+, Mefaát+, 19  Kirjátaim+, Sibma+ és a völgyből kiemelkedő hegyen lévő Ceret-Sáhár, 20  Bét-Peór, a Piszga lejtői+, Bét-Jesimót+ 21  és a fennsík összes városa+, valamint Szihonnak, az amoriták királyának egész királyi birodalma, aki Hesbonban+ uralkodott, és akit Mózes levert,+ Midián fejedelmeivel, Evivel, Rékemmel, Cúrral, Húrral és Rebával együtt,+ akik Szihon hercegei voltak, és azon a földön éltek. 22  Bálámot, a Beór fiát,+ a jóst+ is levágták Izrael fiai azok között, akiket kardélre hánytak. 23  Rúben fiainak határa a Jordán volt, és ez a terület volt Rúben fiainak+ öröksége családonként, a városokkal és azok településeivel. 24  Mózes ajándékot adott Gád törzsének is, Gád fiainak családonként.+ 25  Az ő területük lett Jázer+, Gileád összes városa+, az Ammon fiai+ földjének a fele Aróerig+, amely Rabba+ előtt van, 26  és Hesbontól+ Ramat-Micpéig és Betónimig, és Mahanaimtól+ Debir+ határáig, 27  a völgyben pedig Bét-Hárám+, Bét-Nimra+, Szukkót+, Cáfon, Szihonnak, Hesbon királyának+ a királyi birodalmából megmaradt rész; határuk pedig a Jordán volt, a Kinneret-tenger+ széléig a Jordán kelet felőli oldalán. 28  Ez volt Gád fiainak+ az öröksége családonként, a városokkal és azok településeivel. 29  Mózes Manassé fél törzsének is adott ajándékot, amely Manassé fiainak fél törzséé lett családonként.+ 30  Az ő területük lett Mahanaimtól+ fogva egész Básán, Ógnak, Básán királyának egész királyi birodalma,+ Jáir összes sátorfalva,+ melyek Básánban vannak: hatvan város. 31  És Gileád fele, és Astarót+ meg Edrei+, Ógnak, Básán királyának a királyi birodalmában lévő városok Manassé fiának, Mákirnak a fiaié+ lettek, Mákir fiainak feléé családonként. 32  Ezek voltak azok, amiket Mózes nekik adott örökségül Moáb kietlen síkságán Jerikó mellett, a Jordán kelet felőli oldalán.+ 33  A léviták törzsének pedig nem adott Mózes örökséget.+ Jehova, Izrael Istene az ő örökségük, ahogy megígérte nekik.+

Lábjegyzetek

Lásd: 1Mó 26:17 lábj.
Lásd: 1Mó 26:17 lábj.
Lásd: 1Mó 26:17 lábj.
Lásd: 1Mó 26:17 lábj.