Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Józsué 11:1–23

11  Amint Jábin, Hácor királya meghallotta ezt, Jobábhoz, Mádon királyához+ küldött, valamint Simron királyához és Aksáf királyához+,  és azokhoz a királyokhoz, akik északra, a hegyvidéki területen éltek, és Kinnerettől+ délre, a kietlen síkságon és a Sefélán+, valamint a Dór+ hegységeiben nyugatra;  a kánaánitákhoz+ keletre és nyugatra, az amoritákhoz+, hettitákhoz+, perizitákhoz+ és a hegyvidéken élő jebuszitákhoz+, és a Hermon+ lábánál, a Micpa+ földjén élő hivvitákhoz+.  Kimentek hát egész táborukkal, olyan népes tömeg, mint a tenger partján a homokszemek,+ rengeteg lóval+ és harci szekérrel.  Aztán az összes király egybegyűlt, eljöttek és együtt letáboroztak Mérom vizeinél, hogy harcoljanak Izrael ellen.+  Jehova ekkor így szólt Józsuéhoz: „Ne félj tőlük,+ mert holnap ez idő tájt Izraelnek adom mindannyiukat levágva. Lovaik lábainak inát szegitek,+ szekereiket pedig elégetitek tűzben.”+  Józsué pedig és vele az egész hadviselő nép rajtuk ütött Mérom vizeinél, és rájuk rohantak.  Jehova ezután Izrael kezébe adta őket.+ Megverték és üldözték őket egészen a népes Szidónig+ és Miszrefót-Maimig+, és keletre Micpe+ völgyéig*. Addig verték őket, míg egyetlen túlélő sem maradt közöttük.+  Józsué ezután úgy tett velük, ahogy Jehova mondta neki: lovaik lábainak inát szegte,+ szekereiket pedig elégette tűzben.+ 10  Sőt, Józsué akkor visszafordult,+ elfoglalta Hácort+, és levágta karddal a királyát,+ mivel Hácor korábban mindezen királyságok élén állt. 11  Kardélre hánytak abban minden lelket, és pusztulásra adták azokat.+ Egyetlen lélegző lény sem maradt abban,+ Hácort pedig felgyújtotta tűzzel. 12  Józsué elfoglalta ezeknek a királyoknak az összes városát, királyait pedig elfogta és kardélre hányta.+ Pusztulásra adta azokat,+ ahogyan Mózes, Jehova szolgája parancsolta.+ 13  Csak azokat a városokat nem gyújtotta fel Izrael, melyek dombon álltak, kivéve Hácort, melyet Józsué felgyújtott. 14  Ezeknek a városoknak az összes zsákmányát és a háziállatokat Izrael fiai maguknak zsákmányolták.+ Csak az embereket ölték meg kardéllel, míg mind ki nem irtották őket.+ Nem hagytak egyetlen lélegző lényt sem.+ 15  Miként Jehova megparancsolta Mózesnek, a szolgájának, úgy parancsolta meg Mózes Józsuénak,+ és Józsué akként cselekedett. Nem tért el egyetlen szótól sem, melyet Jehova Mózesnek parancsolt.+ 16  Józsué elfoglalta ezt az egész földet, a hegyvidéket, az egész Negebet+, Gósen+ egész földjét, a Sefélát+, az Arabát+, Izrael hegyvidékét és annak Seféláját+, 17  a Szeir+ felé emelkedő Hálák-hegytől+ Baál-Gádig+, mely Libanon völgyében* van a Hermon-hegy+ lábánál. Minden királyukat elfogta, megölte és halálra adta.+ 18  Józsué sok-sok napon át hadakozott ezekkel a királyokkal. 19  Egyetlen város sem kötött békét Izrael fiaival, csak a hivviták+, akik Gibeonban laktak.+ A többit mind harccal foglalták el.+ 20  Mert Jehova hagyta, hogy megmakacsolják szívüket,+ és háborút indítottak Izrael ellen, hogy így pusztulásra adja őket, és ne legyen számukra könyörület,+ hanem kiirtsa őket, ahogy Jehova megparancsolta Mózesnek.+ 21  Ezenkívül abban az időben Józsué kiirtotta az anákokat+ a hegyvidékről, Hebronból, Debirből, Anábból+, Júda és Izrael egész hegyvidékéről+. A városaikkal együtt pusztulásra adta őket Józsué.+ 22  Az anákok közül egy sem maradt Izrael fiainak földjén. Csak Gázában+, Gátban+ és Asdódban+ maradtak.+ 23  Józsué tehát elfoglalta az egész földet mind aszerint, ahogy Jehova Mózesnek ígérte.+ Ezután Józsué örökségül adta azt Izraelnek az ő részük szerint, törzsenként.+ Akkor a föld megnyugodott a harctól.+

Lábjegyzetek

Szó szerint: völgysíkjáig.
Szó szerint: völgysíkján.