Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA (2003-AS KIADÁS) Lásd a 2017-es átdolgozott kiadást

Józsué 10:1–43

10  Amikor Adoni-Cédek, Jeruzsálem királya meghallotta, hogy Józsué elfoglalta Ait+, és pusztulásra adta,+ és úgy bánt Aival és királyával+, ahogyan Jerikóval+ és királyával+, valamint hogy Gibeon lakosai békét kötöttek Izraellel,+ és köztük laknak,  nagyon megijedt.+ Mert Gibeon nagy város volt, olyan, mint a királyi városok közül egy, nagyobb, mint Ai,+ és csupa erős férfiak lakták.  Ezért Adoni-Cédek, Jeruzsálem+ királya Hohámhoz, Hebron+ királyához, Pirámhoz, Jármut+ királyához, Jáfiához, Lákis+ királyához és Debirhez, Eglon+ királyához küldött a következő szavakkal:  „Gyertek fel hozzám, és segítsetek! Verjük meg Gibeont, mert békét kötött Józsuéval és Izrael fiaival!”+  Ekkor összegyűlt és felvonult az amoriták+ öt királya: Jeruzsálem királya, Hebron királya, Jármut királya, Lákis királya, Eglon királya, ők maguk és minden táboruk, és tábort ütöttek Gibeon ellen, és háborút indítottak ellene.  Ekkor Gibeon férfiai Józsuéhoz küldtek a gilgáli táborba+, ezt mondva: „Ne vond meg kezedet szolgáidtól!+ Gyere fel hozzánk gyorsan, ments meg minket, és segíts nekünk, mert az amoriták összes királya, akik a hegyvidéken laknak, összegyűltek ellenünk!”  Józsué tehát felment Gilgálból, ő és az egész hadviselő nép,+ és a bátor, erős férfiak mind.+  Akkor Jehova ezt mondta Józsuénak: „Ne félj tőlük,+ mert kezedbe adtam őket.+ Egyetlen ember sem állhat ellened közülük.”+  Józsué feljött ellenük, és rajtuk ütött. Egész éjen át tartott, míg feljött Gilgálból. 10  Jehova összezavarta őket az izraeliták előtt,+ akik aztán nagy vereséget mértek rájuk Gibeonnál,+ és üldözték őket a Bét-Horon emelkedőjének útján; egészen Azekáig+ és Makkedáig+ vágták őket. 11  Miközben menekültek Izrael elől, és Bét-Horon lejtőjén voltak, Jehova nagy jégdarabokat+ zúdított rájuk az égből egészen Azekáig, és meghaltak. Többen voltak, akik a jégesőtől haltak meg, mint akiket Izrael fiai öltek meg karddal. 12  Azon a napon, amikor Jehova Izrael fiainak kezébe adta az amoritákat, Józsué Jehovához szólt, és ezt mondta Izrael szemei előtt: „Ne mozdulj, nap+, Gibeon+ felett,És te, hold, Ajjalon+ völgye felett!” 13  És a nap nem mozdult, és a hold is állt, míg a nemzet bosszút nem állt ellenségein.+ Vajon nincs ez megírva a Jásár könyvében?+ A nap pedig az ég közepén állt mozdulatlanul, és nem sietett lenyugodni majdnem egy teljes napig.+ 14  Nem volt még egy olyan nap, mint az, sem azelőtt, sem azután, hogy Jehova hallgatott volna ember szavára,+ mert maga Jehova harcolt Izraelért.+ 15  Ezután Józsué és vele az egész Izrael visszatért a gilgáli táborba+. 16  Időközben ez az öt király elmenekült,+ és elrejtőzött Makkeda+ barlangjában. 17  Majd jelentették Józsuénak: „Megtalálták az öt királyt elrejtőzve Makkeda barlangjában.”+ 18  Józsué erre ezt mondta: „Gördítsetek nagy köveket a barlang szájához, és jelöljetek ki embereket, hogy őrizzék őket. 19  Ti pedig ne álljatok meg, hanem üldözzétek ellenségeiteket, és verjétek meg utóvédjeiket.+ Ne hagyjátok, hogy bejussanak a városaikba, mert Jehova, a ti Istenetek kezetekbe adta őket.”+ 20  Amikor Józsué és Izrael fiai nagy öldöklés közepette levágták őket, míg teljesen végeztek velük,+ azok pedig, akik életben maradtak közülük, elmenekültek, és bementek a megerősített városokba,+ 21  akkor az egész nép békében visszatért a táborba, Józsuéhoz, Makkeda mellé. Nyelvét sem mozdította többé senki Izrael fiai ellen.+ 22  Józsué ezután így szólt: „Nyissátok ki a barlang száját, és hozzátok elém ezt az öt királyt a barlangból.” 23  Így is tettek, és odavitték hozzá a barlangból ezt az öt királyt: Jeruzsálem királyát+, Hebron+ királyát, Jármut királyát, Lákis királyát+ és Eglon királyát+. 24  Amint kihozták ezeket a királyokat, és Józsuéhoz vitték őket, Józsué összehívta Izrael valamennyi férfiát, és ezt mondta a hadviselő férfiak vezéreinek, akik vele mentek: „Gyertek ide, és tegyétek lábatokat ezeknek a királyoknak a nyakára!”+ Odamentek hát, és lábukat a királyok nyakára tették.+ 25  Józsué pedig ezt mondta nekik: „Ne féljetek, és ne rettegjetek!+ Legyetek bátrak és erősek, mert így tesz Jehova minden ellenségetekkel, akik ellen harcoltok!”+ 26  Ezután Józsué lesújtott rájuk, és megölte őket; öt oszlopra akasztotta őket, és ott függtek az oszlopokon estig.+ 27  Napnyugtakor Józsué parancsot adott, és levették azokat az oszlopokról,+ majd bedobták őket a barlangba, ahol elrejtőztek. Aztán nagy köveket tettek a barlang szájához, melyek a mai napig ott vannak. 28  Azon a napon Józsué elfoglalta Makkedát+, és kardélre hányta az ottaniakat. A királyát pedig, és minden ott élő lelket pusztulásra adott.+ Nem hagyott egyetlen túlélőt sem. Úgy tett Makkeda királyával+ is, mint ahogyan Jerikó királyával tett. 29  Azután Józsué és vele az egész Izrael továbbment Makkedából Libnába+, és Libna ellen harcolt. 30  Jehova azt is Izrael kezébe adta a királyával együtt, és levágták őket, minden ott élő lelket kardélre hánytak. Egyetlen túlélőt sem hagytak benne. Úgy tettek annak királyával is, mint ahogyan Jerikó királyával.+ 31  Ezután Józsué és vele az egész Izrael továbbment Libnából Lákisba+, ott tábort ütött, és háborúzott ellene. 32  Jehova pedig Izrael kezébe adta Lákist, úgyhogy bevették a második napon, és megverték; minden ott élő lelket kardélre hánytak,+ pontosan úgy, ahogy Libnával is tették. 33  Ekkor Hórám, Gézer+ királya felvonult, hogy segítségére siessen Lákisnak. Józsué pedig megverte őt és népét, mígnem egyetlen túlélőt sem hagyott közülük.+ 34  Aztán Józsué és vele az egész Izrael továbbment Lákisból Eglonba+, ott letáborozott, és harcolt ellene. 35  Még aznap bevették azt, és kardélre hányták az ottaniakat; minden ott élő lelket pusztulásra adtak azon a napon, pontosan úgy, ahogy Lákissal tették.+ 36  Majd Józsué és vele az egész Izrael felvonult Eglonból Hebronba+, és háborút indított ellene. 37  Aztán bevették, királyát pedig, és minden városát, és minden ott élő lelket kardélre hánytak. Nem hagyott egyetlen túlélőt sem, pontosan úgy, ahogyan Eglonnal tette. Hebront és minden ott élő lelket pusztulásra adott.+ 38  Végül Józsué és vele az egész Izrael visszatért Debirbe+, hogy háborút indítson ellene. 39  Bevette azt és összes városát, királyát elfogták, és kardélre hányták őket, és minden ott élő lelket pusztulásra adtak.+ Nem hagyott egyetlen túlélőt sem.+ Úgy tett Debirrel és annak királyával, mint Hebronnal, valamint Libnával és annak királyával.+ 40  Józsué meghódította az egész hegyvidéket+, és a Negebet+ és a Sefélát+, a lejtőket+ és azok összes királyát. Nem hagyott túlélőt, és minden lélegzőt+ pusztulásra adott,+ ahogy Jehova, Izrael Istene megparancsolta.+ 41  Józsué Kádes-Barneától+ Gázáig+ verte őket, és Gósen+ egész földjét Gibeonig+. 42  Józsué elfogta ezeket a királyokat, és azzal egy időben elfoglalta földjüket,+ mert Jehova, Izrael Istene volt az, aki harcolt Izraelért.+ 43  Ezután Józsué és vele az egész Izrael visszatért a gilgáli táborba.+

Lábjegyzetek