Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA (2003-AS KIADÁS) Lásd a 2017-es átdolgozott kiadást

Jóel 2:1–32

2  „Fújjátok meg a kürtöt a Sionon,+ és hallassatok harci kiáltást+ szent hegyemen!+ Reszkessen e föld minden lakosa,+ mert jön Jehova napja,+ és közel van.  Sötétség és homály napja az,+ felhő és sűrű homály napja; olyan, mint a hegyekre terülő hajnali fény.+ Van egy nagy és hatalmas nép;+ hozzá hasonló még nem létezett a beláthatatlan múlt óta,+ és utána sem lesz ilyen nemzedékről nemzedékre.  Előtte tűz emészt,+ mögötte láng perzsel.+ Előtte olyan a föld, mint az Éden kertje,+ mögötte azonban kietlen pusztaság, és semmi sem menekülhet előle.  Külseje, mint a lovak külseje, és úgy száguldanak, mint a csatalovak.+  Hegytetőkön robogó szekerek robajával szökdelnek,+ mintha tarlót emésztő lobogó tűz ropogna.+ Olyan, mint a harcra sorakozott hatalmas nép.+  Nagy fájdalmak gyötrik majd a népeket miatta.+ Minden arc nyugtalanságtól izzik.+  Futnak, mint az erős férfiak.+ Mint harcosok, felmennek a falra. Mindegyik a maga útján halad, és nem térnek le ösvényükről.+  Egyik a másikat nem lökdösi. Mennek, mint életerős férfi az útján; ha elesik is valamelyik a dárdáktól, a többiek nem szakítják meg útjukat.  Berontanak a városba. Futnak a falon. Felmennek a házakra, bejutnak az ablakokon át, mint a tolvaj. 10  Megrémült előtte e föld, az egek megrendültek. A nap és a hold elsötétedett,+ még a csillagok is bevonták fényüket.+ 11  Jehova pedig kiereszti majd hangját+ serege+ előtt, hisz tábora igen nagy.+ Mert hatalmas ő, aki véghezviszi szavát; bizony nagy Jehova napja+ és igen félelmetes; ki viselheti el azt?”+ 12  „És most — ez Jehova kijelentése — térjetek vissza hozzám teljes szívetekkel,+ böjtöléssel+, sírással és jajgatással+. 13  A szíveteket szaggassátok meg,+ és ne a ruháitokat!+ Térjetek vissza Jehovához, a ti Istenetekhez, mert könyörületes és irgalmas+ ő, lassú a haragra,+ és bővelkedik szerető-kedvességben;+ és sajnálatot fog érezni a baj miatt.+ 14  Ki tudja, hátha visszafordul, sajnálatot érez,+ és áldást hagy meg utánuk,+ gabonafelajánlást és italfelajánlást Jehovának, a ti Isteneteknek? 15  Fújjátok meg a kürtöt a Sionon!+ Szenteljetek böjtidőt!+ Hívjatok egybe ünnepi gyülekezést!+ 16  Gyűjtsétek egybe a népet, és szenteljétek meg a gyülekezetet!+ Gyűjtsétek össze a véneket, és gyűjtsétek egybe a gyermekeket meg a csecsemőket!+ A vőlegény is jöjjön ki belső szobájából, a menyasszony is nászszobájából! 17  Az előcsarnok és az oltár között+ sírjanak a papok, Jehova szolgái, és mondják: »Szánd meg, ó, Jehova, népedet, és ne tedd örökségedet gyalázattá,+ hogy nemzetek uralkodjanak felettük! Miért mondanák a népek között: ,Hol van az ő Istenük?’«+ 18  Jehova buzgó lesz földjéért,+ és könyörül népén.+ 19  Jehova válaszolni fog, és ezt mondja népének: »Íme, elküldöm nektek a gabonát, az újbort meg az olajat, és ti jóllaktok velük;+ nem teszlek többé gyalázattá benneteket a nemzetek között.+ 20  Az északon lakót+ pedig messzire viszem tőletek, és szétszórom egy víztelen földön, elhagyatott pusztaságon, arcával a keleti tenger felé,+ hátával a nyugati tenger felé.+ Felszáll majd bűze, és felszáll büdössége;+ mert nagy dolgot cselekszik majd Ő azáltal, amit cselekszik.« 21  Ne félj, ó, föld! Örülj és vigadj, mert nagy dolgot cselekszik majd Jehova azáltal, amit cselekszik.+ 22  Ne féljetek, ti mezei állatok,+ mert a pusztaság legelői zöldellni fognak,+ és a fa megadja gyümölcsét.+ A fügefa és a szőlőtő megadják éltető erejüket.+ 23  Ti is, Sion fiai, örüljetek és vigadjatok Jehovában, a ti Istenetekben,+ mert biztosan megadja nektek az őszi esőt kellő mértékben,+ és záport küld rátok, őszi esőt és tavaszi esőt, mint először.+ 24  És telve lesznek a szérűk tisztított gabonával, a sajtókádak pedig túlcsordulnak az újbortól és az olajtól.+ 25  Kárpótollak majd benneteket az évekért, amelyeket a sáska, a csúszó-mászó, szárnyatlan sáska, a csótány és a hernyó evett meg, az én nagy seregem, melyet közétek küldtem.+ 26  Enni fogtok, enni és jóllakni,+ és dicséritek Jehovának, a ti Isteneteknek nevét,+ aki oly csodálatosan cselekedett veletek;+ nem fog megszégyenülni népem, időtlen időkig.+ 27  Megtudjátok, hogy Izrael között vagyok,+ hogy én vagyok Jehova, a ti Istenetek, és nincs más.+ Nem fog megszégyenülni népem, időtlen időkig. 28  Azután kitöltöm az én szellememet+ mindenfajta testre,+ és fiaitok meg leányaitok+ prófétálni fognak. Véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak. 29  Még a szolgákra és a szolgálólányokra is kitöltöm szellememet azokban a napokban.+ 30  És előjeleket adok az égen+ és a földön: vért, tüzet és füstoszlopokat.+ 31  A nap elsötétül,+ a hold pedig vérré válik,+ mielőtt eljön Jehova nagy és félelmetes napja.+ 32  És mindenki, aki segítségül hívja Jehova nevét, megmenekül;+ bizony Sion hegyén és Jeruzsálemben lesznek a megmenekültek,+ ahogyan Jehova megmondta, és az életben maradottak között, akiket elhív Jehova.”+

Lábjegyzetek