Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jób 35:1–16

35  És ezután így folytatta Elihu:   „Ezt tekinted te jogosnak?Így beszéltél: »Az én igazságosságom nagyobb, mint Istené.«+   Hiszen azt mondod: »Ugyan mi hasznod belőle?+Mennyivel érek többet vele, mint ha vétkeznék?«+   Én válaszolok neked,És veled levő társaidnak+.   Tekints föl az égre,+ és lásd,Nézd meg a felhőket+: bizony magasabbak, mint te.   Ha vétkezel, mit cselekszel ellene?+És ha sokasítod lázongásodat, mit ártasz neki?   Ha csakugyan igazad van, mit adsz neki,Vagy mit kap ő a kezedből?+   Gonoszságod a magadfajta embernek lehet kárára,+Igazságosságod pedig a földi ember fiának javára.+   A sok elnyomás miatt segélykiáltást hallatnak,+Segítségért kiáltoznak a hatalmasok karja miatt.+ 10  Ámde senki sem mondja: »Hol van Isten, az én nagy Alkotóm+,Aki énekeket ad éjszaka?«+ 11  Ő az, aki többre tanít+ bennünket, mint a föld állatait,+És bölcsebbé tesz az egek repdeső teremtményeinél. 12  Ott kiáltoznak, de ő nem felel+A gonoszok büszkesége+ miatt. 13  Bizony a hamisságot nem hallgatja meg Isten,+És nem nézi azt a Mindenható.+ 14  Hát még, amikor azt mondod, hogy nem látod őt!+Előtte van a peres ügy, ezért izgatottan kellene várnod reá.+ 15  Most pedig, mivel még nem hívott számadásra a haragja,+A fölöttébb nagy hirtelenkedést sem vette figyelembe.+ 16  Jób meg hiábavalóságra tátja fel a száját,Tudatlanul szaporítja a szót.”+

Lábjegyzetek