Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

Jób 21:1–34

21  Ekkor megszólalt Jób, és ezt mondta:   „Jól figyeljetek szavamra, És ez legyen vigasztalásotok.   Viseljetek el, én pedig beszélek, És miután beszéltem, gúnyolódhat mindegyiktek.+   Vajon embernek szól a panaszom? Avagy miért nem türelmetlenkedik szellemem?   Fordítsátok felém arcotokat, és ámulva nézzetek, S tegyétek a szátokra kezeteket.+   Ha rágondolok, megrémülök, És reszketés fogja el testemet.   Miért van az, hogy a gonoszok élnek,+ Megöregszenek, és vagyonosabbak lesznek másoknál?+   Utódjaik megerősödnek velük őelőttük, És leszármazottaik a szemük láttára.   Házuk maga a béke, nincs ott rettegés,+ Nem sújtja őket Isten vesszeje. 10  Hág a bikája, és nem vesztegeti el magját; Ellik a tehene,+ és nem vetél el. 11  Kiküldik gyermekeiket, mint a nyájat, És ugrándoznak fiaik. 12  Tamburin és hárfaszó mellett kiáltoznak,+ És örvendeznek a síp hangjánál. 13  Vígsággal töltik napjaikat,+ És egy pillanat alatt szállnak le a seolba. 14  Azt mondják az igaz Istennek: »Távozz tőlünk!+ Utaid ismeretében nem gyönyörködünk.+ 15  Micsoda a Mindenható, hogy szolgáljunk neki,+ Ugyan mit érünk azzal, ha színe elé járulunk?«+ 16  Íme, jólétük nem a maguk kezében van.+ A gonoszok tanácsa távol áll tőlem.+ 17  Hányszor alszik ki a gonoszok lámpása,+ És hányszor jön rájuk veszedelmük? Hányszor oszt ő pusztulást haragjában?+ 18  Vajon olyanok lesznek, mint a szél űzte szalma,+ És mint a polyva, melyet elragad a szélvihar? 19  Isten az ember álnokságát majd elteszi fiainak;+ Megfizet neki, hogy megtudja.+ 20  Szemei meglátják hanyatlását, És a Mindenható dühödt haragjából iszik.+ 21  Mert mi öröme lesz házában őutána, Amikor hónapjai számát kettévágják?+ 22  Talán bizony Istent fogja ismeretre tanítani,+ Amikor Ő ítéli a magasságosakat?+ 23  Az egyik meghal az ő teljes megelégedettségében,+ Amikor minden aggodalomtól mentes és gondtalan; 24  Amikor combját kövérség borítja, És csontjainak velőjét nedv itatja át. 25  A másik meghal keserű lélekkel, És nem is ízlelte a jót.+ 26  Egyaránt a porba fekszenek,+ És férgek lepik el őket.+ 27  Íme, jól ismerem gondolataitokat, És terveiteket, amelyekkel ellenem akartok törni.+ 28  Mert azt mondjátok: »Hol az előkelőnek háza, És hol a gonoszok sátra, hol vannak hajlékaik?«+ 29  Hát nem kérdeztétek meg azokat, akik az utakat járják? Nem vizsgáltátok meg jól a jeleiket, 30  Hogy a veszedelem napján megkíméltetik a gonosz,+ A bősz harag napján megszabadul? 31  Ki mondja meg neki szemébe az útját,+ És ki fizet meg neki azért, amit tett?+ 32  Kiviszik a temetőbe,+ És őrködnek a sírhely fölött. 33  Édesek lesznek neki a völgy* hantjai,+ És maga után von minden embert;+ Előtte is számtalanul sokan voltak. 34  Mennyire hiábavalóan próbáltok hát vigasztalni engem,+ És válaszotok hűtlenség marad!”

Lábjegyzetek

Lásd: 1Mó 26:17 lábj.