Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

János 9:1–41

9  És ahogy ment, látott egy születése óta vak embert.  A tanítványai megkérdezték tőle: „Rabbi+, ki vétkezett,+ ez vagy a szülei,+ hogy vakon született?”  Jézus így válaszolt: „Sem ez nem vétkezett, sem a szülei, hanem azért történt ez, hogy az Isten cselekedetei nyilvánvalóvá legyenek rajta.+  Addig kell tennünk annak cselekedeteit, aki küldött engem, míg nappal van;+ eljön az éjszaka+, amikor senki sem munkálkodhat.  Míg a világban vagyok, világossága vagyok a világnak.”+  Miután ezeket mondta, a földre köpött, sarat csinált a nyállal, a sarat rátette a vak szemére,+  és így szólt hozzá: „Menj, mosakodj meg+ a Siloám tavában+” (ami lefordítva: ’Elküldött’). Az tehát elment, megmosakodott,+ és látva tért vissza.+  A szomszédok azért, és akik korábban látták őt mint koldust, mondogatni kezdték: „Nem ez az, aki itt szokott ülni és koldulni?”+  Némelyek azt mondták: „Ez az.” Mások ezt mondták: „Dehogyis, csak hasonlít hozzá.” Ő ezt mondta: „Én vagyok az.” 10  Ezért így kezdtek beszélni hozzá: „Hogyan nyílt meg akkor a szemed?”+ 11  Ő ezt válaszolta: „Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, a szememre kente, és azt mondta nekem: »Menj a Siloámhoz,+ és mosakodj meg.« Elmentem hát, megmosakodtam, és megjött a látásom.” 12  Erre így szóltak hozzá: „Hol van ő?” Ezt mondta: „Nem tudom.” 13  Elvitték a farizeusokhoz ezt a nemrég még vak embert. 14  Egyébként azon a napon, amikor Jézus a sarat csinálta, és megnyitotta a szemét,+ sabbat+ volt. 15  Ezúttal tehát a farizeusok is kérdezgetni kezdték őt, hogy hogyan jött meg a látása.+ Ezt mondta nekik: „Sarat tett a szememre, én pedig megmosakodtam, és látok.” 16  Némelyek a farizeusok közül azért elkezdték mondogatni: „Nem Istentől való ember ez, mert nem tartja meg a sabbatot+.” Mások ezt mondták: „Bűnös ember hogyan tehet ilyen jeleket?”+ Meghasonlás+ támadt tehát közöttük. 17  Ezért ismét a vakhoz szóltak: „Te mit mondasz őróla, hogy megnyitotta a szemedet?” A férfi ezt mondta: „Próféta.”+ 18  A zsidók azonban nem hitték el róla, hogy vak volt, és megjött a látása, míg oda nem hívták annak szüleit, akinek megjött a látása. 19  És megkérdezték tőlük: „Ez a ti fiatok, akiről azt mondjátok, hogy vakon született? Akkor hogyhogy most lát?” 20  A szülei erre így válaszoltak: „Azt tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született. 21  De hogy most miképpen lát, azt nem tudjuk, vagy hogy ki nyitotta meg a szemét, nem tudjuk. Tőle kérdezzétek meg. Nagykorú. Beszéljen ő a maga nevében.” 22  Ezeket azért mondták a szülei, mert féltek+ a zsidóktól, mivel a zsidók már megegyeztek abban, hogy ha valaki Krisztusnak vallja őt, azt ki kell zárni a zsinagógából.+ 23  Ezért mondták a szülei: „Nagykorú. Őt kérdezzétek.” 24  Másodszor is hívatták hát az embert, aki vak volt, és ezt mondták neki: „Adj dicsőséget az Istennek;+ mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös.” 25  Ő viszont ezt válaszolta: „Hogy bűnös-e, azt nem tudom. Egyet tudok: noha vak voltam, most látok.” 26  Ezért így szóltak hozzá: „Mit tett veled? Hogyan nyitotta meg a szemed?” 27  Ezt válaszolta nekik: „Már elmondtam nektek, de nem figyeltetek. Miért akarjátok ismét hallani? Csak nem akartok ti is a tanítványai lenni?” 28  Erre szidalmazták őt, és ezt mondták: „Te vagy az ő tanítványa, mi Mózes tanítványai vagyunk. 29  Azt tudjuk, hogy Mózessel beszélt az Isten,+ de erről azt sem tudjuk, honnan való.”+ 30  Az az ember így válaszolt nekik: „Bizony csodálatos, hogy ti nem tudjátok,+ honnan való, és mégis megnyitotta a szememet. 31  Tudjuk, hogy az Isten nem hallgat meg bűnösöket,+ de ha valaki istenfélő, és az ő akaratát cselekszi, azt meghallgatja.+ 32  Régtől fogva soha nem lehetett hallani, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon születettnek a szemét. 33  Ha ez az ember nem Istentől volna,+ semmit sem tehetne.” 34  Erre ezt mondták neki: „Te mindenestől bűnben születtél,+ és te tanítasz minket?” És kidobták.+ 35  Jézus meghallotta, hogy kidobták, és amikor találkozott vele, így szólt: „Hiszel az Emberfiában?”+ 36  Ő ezt válaszolta: „És ki az, uram, hogy higgyek benne?” 37  Jézus ezt mondta neki: „Láttad is őt, és aki veled beszél, ő az.”+ 38  Erre ezt mondta: „Hiszek benne, Uram.” És hódolt+ neki. 39  Jézus pedig ezt mondta: „E miatt az ítélet+ miatt jöttem e világba: hogy akik nem látnak, lássanak,+ és akik látnak, vakká legyenek.”+ 40  Akik vele voltak a farizeusok közül, hallották ezeket, és így szóltak hozzá: „Csak nem vagyunk mi is vakok?”+ 41  Jézus ezt mondta nekik: „Ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök. Ámde most azt mondjátok: »Látunk«,+ ezért a bűnötök+ megmarad.”

Lábjegyzetek