Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

János 7:1–53

7  Ezek után pedig Jézus továbbra is Galileát járta, mivel nem akarta Júdeát járni, mert a zsidók igyekeztek őt megölni.+  Közel volt azonban a zsidók ünnepe, a sátoros ünnep+.  A testvérei+ azért ezt mondták neki: „Menj tovább innen, és menj Júdeába, hogy tanítványaid is lássák a cselekedeteket, amelyeket teszel.  Mert senki sem tesz semmit titokban, mialatt ő maga igyekszik közismert lenni. Ha ezeket teszed, tedd nyilvánvalóvá magadat a világnak.”  A testvérei+ ugyanis nem gyakoroltak benne hitet.+  Jézus azért ezt mondta nekik: „Az én időm még nincs itt,+ a ti időtök azonban mindig készen áll.  Titeket nincs oka gyűlölni a világnak, engem viszont gyűlöl, mert tanúskodom róla, hogy a cselekedetei gonoszak.+  Ti menjetek fel az ünnepre; én még nem megyek fel erre az ünnepre, mert az én időm+ még nem jött el teljesen.”+  Így, miután ezeket elmondta nekik, ott maradt Galileában. 10  Amikor azonban a testvérei már felmentek az ünnepre, akkor ő maga is felment, nem nyilvánosan, hanem mintegy titokban.+ 11  A zsidók azért keresni+ kezdték őt az ünnepen, és ezt mondták: „Hol van az az ember?” 12  És sok súgás-búgás volt róla a sokaságban.+ Némelyek ezt mondták: „Jó ember.” Mások azt mondták: „Nem az, hanem félrevezeti a sokaságot.” 13  Nyilvánosan persze senki sem beszélt róla a zsidóktól való félelem miatt.+ 14  Mikor aztán az ünnep fele már eltelt, Jézus felment a templomba, és tanítani kezdett.+ 15  A zsidók ezért elcsodálkoztak, ezt mondva: „Hogyhogy ismeri ez az írásokat,+ mikor nem is folytatott iskolai tanulmányokat?”+ 16  Jézus erre válaszolt nekik, és ezt mondta: „Amit tanítok, az nem az enyém, hanem azé, aki küldött engem.+ 17  Ha valaki cselekedni kívánja az Ő akaratát, tudni fogja a tanításról, hogy az Istentől van-e,+ vagy csak magamtól szólok. 18  Aki saját magától szól, az a saját dicsőségét keresi; aki azonban annak dicsőségét+ keresi, aki küldte őt, az igaz, és nincs benne igazságtalanság. 19  Nem adta-e Mózes nektek a Törvényt?+ Ám egyikőtök sem engedelmeskedik a Törvénynek. Miért igyekeztek megölni engem?”+ 20  A sokaság így válaszolt: „Démon van benned.+ Ki igyekszik téged megölni?” 21  Jézus ezt mondta nekik válaszul: „Egyetlen tettet vittem véghez,+ és mindnyájan csodálkoztok. 22  Ezért adta Mózes nektek a körülmetélkedést+ — nem mintha Mózestől volna, hanem az ősatyáktól van+ —, és sabbaton körülmetélitek az embert. 23  Ha körülmetélésben részesül az ember sabbaton, hogy Mózes törvényét sérelem ne érje, akkor irántam vagytok heves haraggal, mert teljesen meggyógyítottam egy embert sabbaton?+ 24  Ne ítéljetek többé a külső után, hanem igazságos ítélettel ítéljetek.”+ 25  Jeruzsálem lakói közül azért némelyek elkezdték mondogatni: „Nem ez az, akit megölni igyekeznek?+ 26  És íme, mégis a nyilvánosság előtt beszél,+ és nem szólnak neki semmit. Talán az elöljárók valóban felismerték, hogy ez a Krisztus?+ 27  De hiszen erről tudjuk, honnan való,+ viszont amikor a Krisztus eljön, senki sem fogja tudni, hogy honnan való.”+ 28  Jézus azért felkiáltott, amint a templomban tanított, és ezt mondta: „Ismertek is engem, és azt is tudjátok, honnan való vagyok.+ Továbbá, én nem a magam kezdeményezéséből jöttem,+ hanem valóságos az, aki küldött engem,+ és ti nem ismeritek őt.+ 29  Én ismerem őt,+ mert képviselője vagyok, és Ő küldött el engem.”+ 30  Ezért azon voltak, hogy elfogják,+ de senki sem vetett rá kezet, mert még nem jött el az ő órája.+ 31  A sokaságból mégis sokan hittek benne,+ és így kezdtek beszélni: „Amikor a Krisztus megérkezik, tesz-e több jelt,+ mint amennyit ez tett?” 32  A farizeusok hallották, hogy a sokaság ezeket sustorogja róla, és a papi elöljárók és a farizeusok hivatalszolgákat küldtek ki, hogy fogják el őt.+ 33  Jézus ezért ezt mondta: „Még egy kis ideig veletek vagyok, mielőtt elmegyek ahhoz, aki küldött engem.+ 34  Kerestek majd engem,+ de nem találtok meg, és ahol én vagyok, ti oda nem jöhettek.”+ 35  A zsidók azért ezt mondták maguk közt: „Hová szándékozik ez menni, hogy nem találjuk meg? Csak nem az a szándéka, hogy a görögök közt szétszéledt+ zsidókhoz megy, és a görögöket tanítja? 36  Mit jelent az a beszéd, amelyet mondott: »Kerestek majd engem, de nem találtok meg, és ahol én vagyok, ti oda nem jöhettek.«” 37  Az utolsó napon pedig, az ünnep nagy napján,+ Jézus felállt, és felkiáltott, ezt mondva: „Ha valaki szomjazik,+ jöjjön hozzám, és igyon. 38  Aki hisz bennem,+ »annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek majd«,+ ahogy az Írás mondja.” 39  Ezt azonban a szellemről mondta, melyet később azoknak kellett kapniuk, akik hisznek őbenne; mert még nem volt szellem,+ mivel Jézus még nem dicsőült meg+. 40  Ezért a sokaságból némelyek, akik hallották ezeket a szavakat, elkezdték mondogatni: „Valóban ő a Próféta+.” 41  Mások ezt mondták: „Ő a Krisztus.”+ Némelyek viszont ezt mondták: „Csak nem Galileából jön a Krisztus?+ 42  Nem azt mondta-e az Írás, hogy a Krisztus a Dávid utódjai közül,+ és Betlehemből,+ abból a faluból jön, ahol Dávid volt?”+ 43  Meghasonlás támadt azért miatta a sokaságban.+ 44  Némelyek közülük pedig el akarták fogni őt, de senki nem vetette rá a kezét. 45  A hivatalszolgák tehát visszamentek a papi elöljárókhoz és a farizeusokhoz, és ez utóbbiak így szóltak hozzájuk: „Miért nem hoztátok ide?” 46  A hivatalszolgák így feleltek: „Soha senki nem beszélt még úgy, mint ez az ember.”+ 47  A farizeusok erre így válaszoltak: „Csak nem vezetett félre titeket is? 48  Vajon az elöljárók vagy a farizeusok közül hitt-e benne valaki?+ 49  De ez a sokaság, amely nem ismeri a Törvényt, átkozott.”+ 50  Nikodémusz, aki korábban már elment hozzá, és aki közülük való volt, így szólt hozzájuk: 51  „Vajon megítéli-e a törvényünk az embert, hacsak előbb meg nem hallgatta,+ és meg nem tudta, hogy mit tesz?” 52  Így válaszoltak neki: „Csak nem Galileából való vagy te is? Nézz utána, és lásd, hogy Galileából nem támad próféta.”+ A Codex Sinaiticus és a Codex Vaticanus nevű kéziratok, továbbá a sínai szír kódex kihagyják az 53. verstől a 8. fejezet 11. versig terjedő részt, amelyben (eltekintve a különféle görög szövegekben és fordításokban mutatkozó eltérésektől) a következő olvasható: 53  És mindnyájan hazamentek.

Lábjegyzetek